I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


National Park Authority Members are pictured with Chief Executive Tegryn Jones.
Awdurdod Parc Cenedlaethol yn lansio Cynllun Mentora Aelodau

Mae cynllun mentora newydd yn gobeithio annog pobl o bob cefndir i ddod yn aelodau o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn y dyfodol.

Gyhoeddi 29/07/2015

Carew Castle
Castell Canoloesol Caeriw yn dangos clasuron y sinema

Peidiwch â cholli cyfle ym mis Awst eleni i weld clasuron y sinema a chlywed traciau sain dyrchafol gyda harddwch canoloesol grymus Castell Caeriw yn y cefndir.

Gyhoeddi 29/07/2015

Beth Robinson’s summer exhibition will be at the Newport National Park Visitor Centre until 24 August © Beth Robinson.
Cyfle i weld arddangosfa haf Beth Robinson yng Nghanolfan Ymwelwyr Trefdraeth

Mae cyn-gantores opera a symudodd i Sir Benfro i wireddu uchelgais ei bywyd drwy baentio yn arddangos detholiad o'i gwaith yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn Nhrefdraeth.

Gyhoeddi 23/07/2015

The Oriel y Parc Summer Fayre on Saturday 1 August will boast local arts, crafts, live music and more.
Ffair Haf yn dychwelyd i Oriel y Parc ar 1 Awst

Bydd buarth Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi yn cael ei drawsnewid yn Ffair Haf brysur ddydd Sadwrn 1 Awst, gydag arlwy gan artistiaid, crefftwyr a chynhyrchwyr lleol a llawer mwy i’w weld rhwng 10am a 4pm.

Gyhoeddi 23/07/2015

Enjoy the Pembrokeshire Coast during National Parks Weeks 2015.
Digon o ffyrdd i fwynhau Arfordir Penfro yn ystod Wythnos y Parciau Cenedlaethol

Thema Wythnos y Parciau Cenedlaethol, sy'n cael ei chynnal eleni rhwng 27 Gorffennaf a 2 Awst, yw Tirlun Cyforiog, disgrifiad addas iawn i Arfordir Penfro, sydd ag un o'r tirluniau mwyaf amrywiol yn y wlad.

Gyhoeddi 20/07/2015

A Gyotaku Workshop will kick off the Oriel y Parc Hobbies and Crafts Week on 20 July.
Wythnos o weithdai gwych yn Oriel y Parc yn gyfle i gael blas ar gelf a chrefft

Mae Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc wedi trefnu amserlen lawn o weithgareddau celf a chrefft i helpu i roi cychwyn da i wyliau'r haf, gydag amrywiaeth o gyrsiau â thâl a sesiynau rhagflas di-dâl a fydd yn cynnig rhywbeth at ddant pawb.

Gyhoeddi 10/07/2015

Carew Castle Manager, Daisy Hughes and Oriel y Parc Manager, Jenn Jones are pictured with Emily Wells of Keep Wales Tidy.
Atyniadau'r Parc Cenedlaethol yn ennill Goriad Gwyrdd

Mae tri atyniad poblogaidd i ymwelwyr sy'n cael eu rhedeg gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi ymuno â'r Goriad Gwyrdd, sef yr achrediad amgylcheddol sy'n hybu twristiaeth gynaliadwy.

Gyhoeddi 06/07/2015

PCNPA Logo
Cyhoeddi lwfansau a threuliau Aelodau Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Derbyniodd y 18 Aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyfanswm o £70,119 mewn cyflogau sylfaenol ac uwch yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf (Ebrill 1af 2014 hyd at Fawrth 31ain 2015).

Gyhoeddi 30/06/2015

Karen Owen, Wickedly Welsh Chocolate Factory; Marie Edwards, Pembrokeshire Coast National Park Authority; Clare Stansfield, Oakwood Theme Park and Zoe Wright, Folly Farm.
Atyniadau twristiaeth yn codi’r bar gyda siocled Pembrokeshire Pass

Mae dau o brif atyniadau i ymwelwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi dod at ei gilydd gyda chynllun hyrwyddo newydd i lansio bar o siocled sy’n rhoi'r cyfle i deuluoedd arbed arian ar bum diwrnod allan gwerth chweil.

Gyhoeddi 26/06/2015

Carew Castle and Castell Henllys have both been shortlisted for a Radio Pembrokeshire Business Award.
Castell Caeriw a Chastell Henllys ar restr fer gwobr

Mae dau o atyniadau treftadaeth mwyaf poblogaidd y sir sy’n cael eu rhedeg gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Busnes Radio Pembrokeshire.

Gyhoeddi 25/06/2015

« First ‹ Previous 1 to 10 of 93 Next Last »

 Subscribe in a reader