Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Last chance to comment on new affordable housing guidance
Cyfle olaf i gynnig sylwadau ar y canllawiau newydd ar dai fforddiadwy

Mae perchnogion tir a’r rheiny fydd efallai am brynu tai, ymhlith y rheiny sy’n cael eu hannog i gynnig sylwadau ar ganllawiau newydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar dai fforddiadwy, wrth i’r dyddiad cau ar gyfer derbyn sylwadau, sef 26 Medi, agosáu.

Gyhoeddi 12/09/2014

Heather Nixon will be the latest Artist in Residence at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre, from September 15th to January 31st 2015.
Oriel y Parc yn croesawu Heather Nixon fel yr Artist Preswyl nesaf

Artist y mae ei gyrfa wedi ei thywys o’i gwreiddiau Gogleddol, i dreulio amser yn y Dwyrain Agos ac yng Nghymru, fydd yr Artist Preswyl nesaf yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 12/09/2014

Where the barbecue begins…charcoal making with National Park Authority Ranger (North) Richard Vaughan with members of the Point Youth Club in Fishguard.
Nid unrhyw fath o farbeciw yn y Point

Mae pobol ifanc o Abergwaun wedi bod yn cael blas o’r awyr agored yr haf hwn fel rhan o broject ar y cyd gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 10/09/2014

Pembrokeshire Coast trainees prepare to put Skills in Action
Hyfforddeion Arfordir Penfro’n Paratoi i roi Sgiliau ar Waith

Ar Medi 1af, fe ddechreuodd yr hyfforddeion cyntaf i’w dewis ar gyfer prosiect newydd, a fydd yn golygu dysgu sgiliau ymarferol gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, eu cwrs 12 mis.

Gyhoeddi 08/09/2014

Minwear Woods © Terry Johns
Crisialu rhythmau’r dirwedd yn arddangosfa mis Medi

Mae arddangosfa o baentiadau sy’n crisialu grymoedd elfennau tirwedd Sir Benfro i’w gweld nawr yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 03/09/2014

The Authority’s Communications and Marketing team pictured with the award-winning retro billboards and the 2014 edition of Coast to Coast.
Tîm y Parc Cenedlaethol ar y rhestr fer am ddwy wobr CC clodfawr

Bydd Tîm Cysylltiadau a Marchnata Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn fuan iawn yn mynd benben â phrif dimoedd cysylltiadau cyhoeddus yng Nghymru, gan eu bod ar restr fer dwy Wobr PRide Sefydliad Cysylltiadau Cyhoeddus Siartredig Cymru (CIPR).

Gyhoeddi 02/09/2014

Daisy Hughes recently took over as manager of Carew Castle and Tidal Mill, which is managed by the Pembrokeshire Coast National Park Authority.
Croesawu Wyneb Newydd i Gastell Caeriw

Mae Castell Caeriw’n ymfalchïo mewn hanes hudolus o 2,000 o flynyddoedd, ac yntau wedi bod yn gartref i dywysogesau, dugiaid a marchogion ers yr 11eg Ganrif; a nawr mae yna enw newydd wrth y llyw yn yr atyniad poblogaidd i ymwelwyr a reolir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 02/09/2014

Hungarian national park rangers visit Pembrokeshire National Park
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn denu cadwraethwr buddugoliaethus

Enillodd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ffan newydd yn ddiweddar, pan fu enillydd cystadleuaeth Parcmon Iau Hwngari ar ymweliad fel rhan o’i gwobr.

Gyhoeddi 29/08/2014

Giving passengers a glimpse of Pembrokeshire: National Park Authority Chairman Cllr Mike James presents Princess Cruise Capt Rikard Lorentzen with set of retro posters promoting the Pembrokeshire Coast National Park.
Posteri’r Parc Cenedlaethol ar long i lannau pell

Cyn hir, fe fydd posteri retro Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, sydd wedi ennill gwobrau arobryn, yn ymddangos ar fwrdd llongau mordaith wedi iddynt gael eu cyflwyno i Gapten un o longau Princess Cruise Lines a oedd yn ymweld â Phorthladd Aberdaugleddau.

Gyhoeddi 19/08/2014

Parhau gyda digwyddiadau dathlu canmlwyddiant Dylan Thomas yn Nhyddewi

Fe fydd triawd o ddigwyddiadau ar thema Dylan Thomas yn cael eu cynnal yn Nhyddewi dros y misoedd nesaf, wrth i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac Amgueddfa Cymru barhau i ddathlu can mlynedd ers genedigaeth y bardd arbennig hwn o Gymru.

Gyhoeddi 19/08/2014

« First ‹ Previous 1 to 10 of 91 Next Last »

 Subscribe in a reader