I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Children enjoyed a variety of different activities.
Dathlu dysgu yn yr awyr agored!

Daeth ysgolion ledled Sir Benfro ynghyd yn Orielton Field Studies Centre i ddathlu'r awyr agored yn fan dysgu.

Gyhoeddi 22/06/2017

Outgoing National Park Authority Chairman Cllr Mike James is pictured with newly appointed Chair, Mrs Gwyneth Hayward, Vice Chairman, Mr Ted Sangster and National Park Authority Chief Executive Tegryn Jones.
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ethol Cadeirydd newydd

Yn ddiweddar, y mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro wedi penodi ei Gadeirydd newydd. Mae Mrs Gwyneth Hayward, sy’n Gadeirydd benywaidd cyntaf yr Awdurdod, yn cymryd yr awenau gan y Cynghorydd Mike James sydd wedi bod yn y swyddogaeth ers 2013.

Gyhoeddi 21/06/2017

Steven Jones is the Pembrokeshire Coast National Park Authority’s new Operations Manager.
Rheolwr Gweithrediadau Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ymgymryd â rôl newydd

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penodi Rheolwr Gweithrediadau i gyflawni a gweithredu gwaith rheoli tir, mynediad ac eiddo yr Awdurdod.

Gyhoeddi 20/06/2017

PCNPA Logo
Cyhoeddi lwfansau a threuliau Aelodau Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Derbyniodd 18 Aelod Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyfanswm o £78,945 mewn cyflogau sylfaenol ac uwch yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf (1 Ebrill 2016 hyd at 31 Mawrth 2017).

Gyhoeddi 15/06/2017

Owen Jenner, Tenby and Saundersfoot Summer Ranger
Parcmon Haf Dinbych-y-pysgod a Saundersfoot ar grwydr dros yr haf

Bydd gan ymwelwyr a phobl leol yn ardal Dinbych-y-pysgod a Saundersfoot ganolfan wybodaeth symudol newydd yr haf hwn, a hynny ar ffurf Parcmon Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 12/06/2017

A team of archaeologists is taking part in a unique excavation on the site of the former Cook’s House roundhouse at Castell Henllys Iron Age Village.
Cloddfa unigryw ar gyfer safle tŷ crwn Castell Henllys

Mae archaeolegwyr a myfyrwyr yn gobeithio dysgu mwy am dai crwn yr Oes Haearn yn ystod cloddfa unigryw ar safle strwythur a safai ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys am fwy na thri degawd.

Gyhoeddi 12/06/2017

Carew Castle and Tidal Mill scooped the Best Day Out/Attraction in the Dog Friendly Pembrokeshire Tourism Awards
Caeriw yn dathlu ennill gwobr ‘Addas i Gŵn’

Caeriw yn dathlu ennill gwobr ‘Addas i Gŵn’

Gyhoeddi 26/05/2017

Authority appeals for dogs to be kept on lead on Coast Path.
Apêl gan Awdurdod y Parc i bobl sy’n cerdded eu cŵn ar Lwybr yr Arfordir

Yn dilyn nifer o ddigwyddiadau diweddar, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn apelio ar bobl sy'n cerdded eu cŵn i gadw rheolaeth ar eu hanifeiliaid anwes pan fyddant allan yng nghefn gwlad ac ar Lwybr Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 22/05/2017

Try your hand at archery during Carew Castle’s half term Medieval Mayhem.​
Hwyl chwedlonol yr hanner tymor yn y Parc Cenedlaethol

Paratowch ar gyfer profiad chwedlonol i’r teulu cyfan ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro dros hanner tymor y Sulgwyn, sy’n dechrau ar ddydd Sadwrn, 27 Mai. Mae Castell a Melin Heli Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn cynnal digwyddiadau i’r teulu cyfan

Gyhoeddi 17/05/2017

The Pembrokeshire Coast National Park Authority is consulting on its draft Welsh Language Strategy for 2017-2022.
Awdurdod Parc Cenedlaethol yn ymgynghori ar Gynllun Iaith Gymraeg

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn awyddus i gael barn pobl ar ei Strategaeth Iaith Gymraeg bum mlynedd ddrafft, sy'n nodi sut mae'n bwriadu hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg yn ehangach yn y Parc Cenedlaethol.

Gyhoeddi 09/05/2017

« First ‹ Previous 1 to 10 of 89 Next Last »

 Subscribe in a reader