Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


National Parks Wales Chairman Cllr Mike James and Mrs Kirsty Williams AM are pictured at the Senedd launch with pupils from Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd.
Pecyn Addysg newydd i’n Dysgu i Garu ein Parciau Cenedlaethol

Lansiwyd Pecyn Addysg dwyieithog newydd sy'n dathlu tirweddau mwyaf gwarchodedig ac eiconig Cymru yn y Senedd yng Nghaerdydd yn gynharach heddiw.

Gyhoeddi 26/02/2015

The National Park Car Park at Caerfai
Cyfle i chi leisio eich barn ar Orchymyn Parcio Ceir y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn bwriadu diweddaru ei Orchymyn Parcio Oddi ar y Stryd sy’n darparu’r sail gyfreithiol ar gyfer rheoli ei feysydd parcio.

Gyhoeddi 23/02/2015

Celebrate St Davids Day weekend in style with the Oriel y Parc Dragon Parade on Saturday 28 February.
Gorymdaith y Dreigiau yn mynd i droi strydoedd Tyddewi yn goch

Ymunwch ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar gyfer dathliad llachar nawddsant Cymru, gyda Gorymdaith Dreigiau flynyddol Oriel y Parc yn Nhyddewi ar Ddydd Sadwrn 28 Chwefror.

Gyhoeddi 17/02/2015

National Park Authority Ranger Ian Meopham, Shane Thomas and Patrick Maher pour the last of the ten tons of concrete to complete the job at Caerfai.
Mynediad at y traeth yn ôl ar y trywydd cywir diolch i bŵer gwirfoddolwyr

Atgyweiriwyd y llwybr mynediad i lawr i un o draethau mwyaf poblogaidd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yn dilyn ymdrech aruthrol gan tua 70 o wirfoddolwyr.

Gyhoeddi 12/02/2015

Discover the Pembrokeshire Coast National Park’s rich culture and history this half term holiday.
Hanes a dirgelwch yr hanner tymor hwn ar Arfordir Penfro

Ewch nôl i’r Oes Haearn, ymhél yn y canoloesol a chynllunio eich draig bersonol yr hanner tymor hwn gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 09/02/2015

 Learn how to maintain and graft from fruit trees with by attending a free event hosted by the Heritage Orchards Project.
Digwyddiadau coed afalau am ddim, i gofnodi diwedd Prosiect Perllannau Treftadaeth

Fe fydd Prosiect Perllannau Treftadaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnal cyfres o gyrsiau hyfforddiant rhad ac am ddim i helpu pobl i ddysgu sut i gynnal a chadw coed ffrwythau, eu tocio a graffito ohonynt.

Gyhoeddi 09/02/2015

Pembrokeshire Tourism Chief Executive, Maudie Hughes; PLANED Chief Executive, Helen Murray; Pembrokeshire County Council Tourism Marketing and Development Manager, Alan Turner and Pembrokeshire Coast National Park Authority Director of Delivery and Discovery and Chair of Destination Pembrokeshire Partnership, James Parkin at the annual conference. CREDIT: Gareth Davies Photography.
Cyfeiriad Newydd i Bartneriaeth Cyrchfannau Sir Benfro

Daeth diwydiant twristiaeth Sir Benfro at ei gilydd yng Nghanolfan Arloesedd y Bont yn Noc Penfro yn ddiweddar ar gyfer y Gynhadledd Cyrchfannau Sir Benfro flynyddol.

Gyhoeddi 05/02/2015

Jenn Jones is the new Manager of Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids.
Jenn wrth y llyw yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc

Mae Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi wedi penodi Rheolwr newydd, Jenn Jones.

Gyhoeddi 03/02/2015

Help kick start Mike Perry’s residency at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre by taking part in a beach clean on February 1st.
Ymgyrchoedd twtio’r traeth i sbarduno prosiect ffotograffiaeth Cerhyntau Arfordirol

Fe all aelodau’r cyhoedd helpu sbarduno prosiect ffotograffiaeth newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi, trwy gasglu plastig sydd wedi golchi i fyny ar draethau Sir Benfro.

Gyhoeddi 27/01/2015

Repairs to the Pembrokeshire Coast Path near Aberbach, Dinas were the last to be completed.
Cwblhau gwerth £70,000 o waith trwsio ar Lwybr Arfordir Penfro

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cwblhau gwaith trwsio gwerth dros £70,000 ar Lwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro dros y 12 mis diwethaf, yn sgil difrod a achoswyd gan stormydd difrifol y llynedd.

Gyhoeddi 27/01/2015

« First ‹ Previous 1 to 10 of 100 Next Last »

 Subscribe in a reader