Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Pictured in front of the restored Manorbier Dovecote are Manorbier Medieval Landscape Group members David Glennerster, Bryan Turnbull, Martyn Dawes, Sue Turnbull, Janet Coleman, Joyce Kidney and National Park Authority Chairman, Cllr Mike James.
Cydweithio cymunedol yn allweddol i adfer Colomendy Maenorbŷr

Profodd Grŵp Adfer Tirwedd Ganoloesol Maenorbŷr foment o falchder yn ddiweddar wrth gwblhau adferiad Colomendy Maenorbŷr mewn cydweithrediad â nifer o sefydliadau yn cynnwys Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 15/12/2014

This intrepid otter was captured on camera taking fish from a pond in by Solva resident Ella Black.
Dal dyfrgi dewr yn dwyn pysgod yn Solfach!

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi clywed am nifer o olygfeydd anarferol mewn ymateb i’w apêl gwylio dyfrgwn, ond mae un anifail dewr wedi achosi tipyn o gyffro ym mhentref Solfach.

Gyhoeddi 12/12/2014

Walkability Video
Fideo newydd i hyrwyddo Prosiect 'Walkability’ y Parc Cenedlaethol

“Roedd bod allan yn yr awyr agored yn deimlad gwych.” “Doeddwn i byth yn meddwl y byddwn i’n teimlo mor ffit â hyn ar ôl yr hyn dw i wedi bod trwyddo.” “Mae’n dda i’ch iechyd chi, mae’n gwmni da ac yn ymarfer corff da.” Dyma rai o eiriau defnyddwyr Prosiect ‘Walkability’ Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro mewn fideo newydd i hyrwyddo’r prosiect.

Gyhoeddi 11/12/2014

St Non’s Chapel © Barbara Price
Dyddiadur gweledol arlunydd a ysbrydolwyd gan daith trwy gancr

Arlunydd o Drefin a chafodd ei ysbrydoli i beintio dros 100 o luniau gan ei brwydr â chancr yw’r ddiweddaraf i arddangos ei gwaith yn y Tŵr a’r Caffi yn Oriel y Parc a’r Ganolfan Ymwelwyr yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 11/12/2014

Unique piece of history explained: (l-r) Major Peter Sulman from Defence Estates (landowners); David Glennerster, project co-ordinator for the Penally History Group; Mike Neil, also of the history group; Chairman of the Pembrokeshire Coast National Park Authority Cllr Mike James; National Park Authority Graphic Services Manager Brian Southern and Chairman of Penally History Group Tony Galvin.
Cynghrair cymunedol yn datgelu hanes ffos i lygaid pawb a phob un

Erbyn hyn, mae system ffosydd ymarfer unigryw o’r Rhyfel Byd Cyntaf ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn fwy gweledol i ymwelwyr, diolch i bartneriaeth gyda grŵp hanes lleol.

Gyhoeddi 04/12/2014

Liam Jones has been appointed as Pembrokeshire Coast National Park Authority’s new Head of Development Management.
Parc Cenedlaethol yn enwi Pennaeth newydd Rheoli Datblygiad

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penodi Liam Jones fel ei Bennaeth Rheoli Datblygiad newydd.

Gyhoeddi 02/12/2014

Around 150 people attended the National Park Authority’s recent Apple Day at St Brides.
Diwrnod yr Afal y Parc Cenedlaethol yn ddigwyddiad ffrwythlon

Profodd Diwrnod yr Afal Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ddiweddar i fod yn atyniadol i aelodau’r cyhoedd, gyda thua 150 o bobol yn mynychu dathliad arbennig o afalau a’r hydref yn Sain Ffraid.

Gyhoeddi 27/11/2014

The Oriel y Parc Christmas Market will take place 10am-4pm on Saturday, December 6th.
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn paratoi ar gyfer y Nadolig

Cofleidiwch hwyl yr ŵyl a dewch o hyd i’r rhodd berffaith i rywun annwyl, trwy ymweld ag un o ddigwyddiadau Nadoligaidd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, sy’n cymryd lle dros benwythnos cyntaf mis Rhagfyr.

Gyhoeddi 19/11/2014

Pembroke College student Amy Staff was awarded the Pembrokeshire Coast National Park Authority-sponsored Commitment to the Environment Award at the Radio Pembrokeshire Young Achiever Awards.
Myfyriwr Gwyddoniaeth Amgylcheddol yn cipio Gwobr Cyflawnydd Ifanc

Enillodd ymroddiad myfyriwr o Goleg Penfro i greu byd mwy cynaliadwy gydnabyddiaeth iddi hi ei hun yng Ngwobrau Cyflawnydd Ifanc Radio Sir Benfro yn ddiweddar.

Gyhoeddi 18/11/2014

Hill fort of Foel Trigarn under winter snow © Crown Copyright RCAHMW.
Sgwrs Castell Henllys i amlygu Oes Haearn gudd Sir Benfro o’r awyr

Esgynnwch fry i’r awyr gyda Dt Toby Driver i ddarganfod anheddau cyn hanesyddol cudd Sir Benfro gyda’i sgwrs sydd ar ddod ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys.

Gyhoeddi 06/11/2014

« First ‹ Previous 1 to 10 of 99 Next Last »

 Subscribe in a reader