Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Pictured at the report launch are Visit Wales Head of Programmes, Gerwyn Evans; Pembrokeshire County Council Head of Regeneration, Martin White; Pembrokeshire Coast National Park Authority Chairman, Cllr Mike James; Pembrokeshire Tourism Chief Executive, Maudie Hughes; PLANED Chief Executive, Helen Murray; Wales Tourism Alliance Chair, Chris Osbourne and Pembrokeshire Coast National Park Authority Director of Delivery and Discovery and Chair of Destination Pembrokeshire, James Parkin.
Partneriaeth Cyrchfan Sir Benfro yn edrych tuag at ddyfodol cynaliadwy

Ar 19 Mai yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, lansiwyd adroddiad newydd a oedd yn dangos sut y gall partneriaeth Cyrchfan Sir Benfro ddal ati i hybu twristiaeth er gwaetha’r ffaith bod adnoddau’n brin.

Gyhoeddi 26/05/2015

Green Bridge of Wales
Arfordir Penfro yn ‘un o’r pum Parc Cenedlaethol gorau yn y byd’

Unwaith eto mae tirwedd Arfordir Penfro wedi dod i'r brig ymysg y gorau yn y byd, ar ôl iddo gael ei gynnwys mewn rhestr o'r pum Parc Cenedlaethol gorau ar y blaned gan awdur o’r wefan teithio moethus Condé Nast Traveller.

Gyhoeddi 21/05/2015

Join in the European Day of Parks celebrations on May 24 in the Pembrokeshire Coast National Park.
Diwrnod Ewropeaidd y Parciau 2015: Natur yw'n busnes ni

Bydd Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd Gwarchodedig o bob rhan o'r cyfandir yn dod at ei gilydd ar 24 Mai i ddathlu Diwrnod Ewropeaidd y Parciau 2015 dan y thema Natur yw'n busnes ni.

Gyhoeddi 19/05/2015

Queen of the Sky by Jackie Morris Cover
Jackie Morris yn cyflwyno Queen of the Sky yn Oriel y Parc

Bydd yr awdur a’r artist, Jackie Morris, yn cyflwyno ei llyfr newydd, Queen of the Sky a gyhoeddwyd gan Graffeg yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc ar ddydd Llun 25 Mai.

Gyhoeddi 18/05/2015

Why not head to the Pembrokeshire Coast National Park this Whitsun half term?
Helbulon yr Oes Haearn, Cyffro’r Canoloesoedd a mwy yn y Parc Cenedlaethol

Dewch draw i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ystod gwyliau hanner tymor y Sulgwyn i gael gwledd o hwyl i’r teulu cyfan a darganfod bywyd gwyllt bendigedig mewn tirwedd o safon fyd eang.

Gyhoeddi 18/05/2015

Welsh Government Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism, Ken Skates is pictured with National Park Authority Chairman Cllr Mike James, Chief Executive Tegryn Jones, Castell Henllys Manager Rhonwen Owen.
Gweinidog yn mynd yn ôl i’r dyfodol ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys

Mae atyniad poblogaidd i ymwelwyr, lle mae tai crynion fel rhai Oes yr Haearn wedi cael eu codi yn union lle y byddent wedi sefyll 2,400 o flynyddoedd yn ôl, wedi cael ei adnewyddu ar gyfer yr oes fodern; gyda gwelliannau wedi’u gwneud i’r Ganolfan Ymwelwyr ac ap rhyngweithiol wedi’i gynhyrchu.

Gyhoeddi 15/05/2015

Pembrokeshire Coast National Park Authority is holding taster days for traineeships in conservation management.
Parc Cenedlaethol yn cynnig dyddiau blas ar gyfer cynllun hyfforddeiaeth

A oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu sgiliau newydd mewn rheoli cadwraeth drwy brofiad ymarferol seiliedig ar waith? Os felly, gallai cyfres o ddyddiau blas sy’n cael eu cynnig gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro fod yr union beth yr ydych chi’n chwilio amdano.

Gyhoeddi 07/05/2015

Waste was dumped at two National Park Authority car parks over the Easter bank holiday weekend.
Tipio gwastraff peryglus yn anghyfreithlon mewn ardaloedd harddwch y Parc Cenedlaethol

Bu’n rhaid i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro ddelio â dau ddigwyddiad o dipio anghyfreithlon dros benwythnos gŵyl banc y Pasg, lle gwelwyd gwastraff wedi'i dipio mewn dau faes parcio poblogaidd.

Gyhoeddi 27/04/2015

Carew Castle falconry
Digonedd o hwyl dros ŵyl y banc yn atyniadau'r Parc Cenedlaethol

Bydd dathliadau dros ŵyl banc Calan Mai yn diddanu teuluoedd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 24/04/2015

New guidance has been published to help organisers of active outdoor events in the Pembrokeshire Coast National Park.
Canllaw newydd i drefnwyr digwyddiadau yn yr awyr agored

Mae trefnwyr digwyddiadau chwaraeon yn yr awyr agored ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cael help llaw; gyda chanllaw cam wrth gam newydd i sicrhau bod digwyddiadau’n cael eu trefnu’n dda a’u bod o fudd i gynifer o bobl â phosibl.

Gyhoeddi 22/04/2015

« First ‹ Previous 1 to 10 of 94 Next Last »

 Subscribe in a reader