I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Dysgwch am dreftadaeth Aber y Teifi yng Nghastell Henllys

Dysgwch am hanes hynod ddiddorol Aber y Teifi o’r oes Neolithig hyd at yr oes fodern gyda’r hanesydd lleol Glen Johnson ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys, ddydd Mercher 14 Hydref, am 7.30pm.

Gyhoeddi 29/09/2015

Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids will be hosting a Harvest Fayre on Sunday 25 October from 10am-4pm.
Oriel y Parc i gynnal Ffair Gynhaeaf ddydd Sul 25 Hydref

Bydd Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi yn dathlu dyfodiad yr hydref gyda gwledd o ddanteithion tymhorol gan gynhyrchwyr bwyd lleol mewn Ffair Gynhaeaf ddydd Sul 25 Hydref o 10am-4pm.

Gyhoeddi 29/09/2015

The Annual Improvement Report highlights that significantly more people were involved in the National Park Authority’s initiatives to promote health and well-being.
Adroddiad yn tynnu sylw at waith Awdurdod y Parc Cenedlaethol o ran hyrwyddo iechyd a lles

Mae adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru wedi tynnu sylw at y ffaith y bu Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn effeithiol o ran rheoli toriadau i'r gyllideb a hyrwyddo iechyd a lles.

Gyhoeddi 24/09/2015

Diversity Outdoors members Shamim Azam, Umar Jabbar, Clayton Georges, Alka Burbidge and Pat Gregory are pictured with Ian Pattinson from the Friends of Pembrokeshire Coast National Park.
Amrywiaeth yn yr Awyr Agored yn ffynnu yn Sir Benfro

Ydych chi wedi gweld yr olygfa drawiadol o gopaon Mynyddoedd y Preseli erioed, neu weld morloi wrth gerdded ar hyd Llwybr Arfordir Penfro? gerdded ar hyd Llwybr Arfordir Penfro? Un o brif amcanion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw hybu cyfleoedd i'r cyhoedd fwynhau a deall ei nodweddion arbennig. Felly, yn ddiweddar, trefnwyd ymweliad â Phenmaen Dewi ac ardal gogledd Sir Benfro o'r Parc Cenedlaethol gan y grŵp Amrywiaeth yn yr Awyr Agored gyda chefnogaeth Ffrindiau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 18/09/2015

Ben Lloyd’s residency at Oriel y Parc titled The Road to New York runs until 19 September 2015.
Dilynwch Y Ffordd i Efrog Newydd gyda Ben Lloyd yn Oriel y Parc

Penderfyniad cymuned fechan o Grynwyr i adael eu cartref ger Tyddewi i chwilio am y 'baradwys bell' yw ysbrydoliaeth gwaith Artist Preswyl diweddaraf Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 07/09/2015

Castell Henllys Iron Age Village will host a fascinating talk revealing the links between Stonehenge and Preseli Bluestones at 7.30pm on Wednesday 16 September.
Dewch i ddysgu am gyfrinachau Cerrig Gleision Preseli yng Nghastell Henllys

Bydd sgwrs ddiddorol iawn yn cael ei rhoi ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys a fydd yn datgelu'r cysylltiadau rhwng Côr y Cewri a Cherrig Gleision Preseli am 7.30pm ddydd Mercher 16 Medi.

Gyhoeddi 02/09/2015

Bechgyn y briodas yn helpu i gael gwared ar Jac y neidiwr ym Mhorthgain

Efallai nad yw rhywun yn meddwl am gadwraeth fel gweithgaredd penwythnos stag traddodiadol, ond dyna'n union y penderfynodd grŵp o ffrindiau ei wneud pan wnaethon nhw ymweld â Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ddiweddar.

Gyhoeddi 21/08/2015

Make your pledge to the Pembrokeshire Coast National Park this year at the Pembrokeshire County Show.
Gwnewch addewid i'r Parc yn Sioe Sir Benfro

Gwnewch addewid i helpu i ofalu am Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn Sioe Sir Benfro eleni, a dysgwch fwy am y gwaith sy'n cael ei wneud i warchod y dirwedd drawiadol hon a hyrwyddo'r bywyd gwyllt sy'n byw yno.

Gyhoeddi 14/08/2015

One of the 12 National Park Authority Footpath User Survey boxes near Broad Haven.
Cyfle i ennill gwobrau ariannol gydag Arolwg Defnyddwyr Llwybrau Troed y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi lansio Arolwg Defnyddwyr Llwybrau Troed newydd er mwyn casglu barn cerddwyr am gyflwr rhwydwaith llwybrau'r sir yn y Parc Cenedlaethol.

Gyhoeddi 07/08/2015

Castell Henllys Iron Age Village has been awarded the Sandford Award for the fourth time.
Castell Henllys yn ennill Gwobr Sandford am y pedwerydd tro

Mae atyniad treftadaeth poblogaidd yn Sir Benfro sy’n dod ag Oes yr Haearn yn fyw ar gyfer miloedd o blant bob blwyddyn wedi ennill Gwobr glodfawr Sandford am y pedwerydd tro mewn cydnabyddiaeth o’i raglen addysg.

Gyhoeddi 07/08/2015

« First ‹ Previous 1 to 10 of 88 Next Last »

 Subscribe in a reader