I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Professional harpist Sarah-Jane Absalom will be providing the entertainment for the evening of Welsh culture at Castell Henllys at 7pm on Friday 3 March.
Dewch i fwynhau noson o fwyd a cherddoriaeth Gymreig draddodiadol yng Nghastell Henllys

Bydd Pentref Oes Haearn Castell Henllys yn llawn diwylliant Cymreig ddydd Gwener 3 Mawrth gyda noson o fwyd a cherddoriaeth draddodiadol fel rhan o ddathliadau blynyddol Dydd Gŵyl Dewi.

Gyhoeddi 24/02/2017

The Skills in Action trainees worked using traditional and sustainable techniques to lay a hedge at the picnic site opposite Carew Castle.
Hyfforddeion y Parc yn plygu gwrychoedd i helpu i dacluso safle picnic

Cafodd sgiliau grŵp o hyfforddeion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro eu profi'n ddiweddar gan yr elusen addysgol Coppicewood College, wrth iddynt gael profiad ymarferol o ddefnyddio amrywiaeth o sgiliau rheoli coetiroedd cynaliadwy.

Gyhoeddi 22/02/2017

Llwybr hanesyddol 'Tapiau Trefdraeth' bellach ar gael ar-lein

Bellach, mae modd i gerddwyr sy'n dymuno mynd ar daith o gwmpas tref glan môr Trefdraeth wneud hynny drwy ddilyn llwybr o dapiau hanesyddol, ar ôl i lwybr newydd gael ei ychwanegu at y casgliad o dros 200 o deithiau cerdded cylch sydd ar gael ar wefan Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 21/02/2017

Get creative at Carew Castle this February half term
Fis Chwefror eleni, dewch o hyd i hwyl chwedlonol ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Os ydych chi’n chwilio am ddiwrnod allan i’w gofio dros hanner tymor mis Chwefror, dewch i fwynhau’r tri atyniad teuluol llawn hwyl sydd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 13/02/2017

The Pembrokeshire Coast National Park Authority has set out seven Well-being Objectives as part of is draft Corporate Plan.
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ymgynghori ynghylch Cynllun Corfforaethol drafft

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymgynghori ynghylch ei Gynllun Corfforaethol drafft ar gyfer 2017/18, sy’n amlinellu ei brif raglen waith a’i brosiectau ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Gyhoeddi 07/02/2017

PCNPA Logo
Diystyru apêl tai fforddiadwy Llanisan-yn-Rhos

Mae ymdrechion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i flaenoriaethu'r ddarpariaeth o dai fforddiadwy wedi cael eu hategu, ar ôl i Arolygydd Cynllunio ddiystyru apêl gan ddatblygwr oedd am adeiladu tai marchnad agored yn unig yn Llanisan-yn-Rhos.

Gyhoeddi 01/02/2017

Love the Pembrokeshire Coast this St Dwynwen’s Day.
Dangoswch eich bod yn caru Arfordir Penfro ar ddiwrnod Santes Dwynwen

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn annog pobl i ddangos eu bod yn caru’r Parc Cenedlaethol wrth i bobl baratoi i ddathlu Diwrnod Santes Dwynwen er cof am nawddsant cariadon Cymru ar 25 Ionawr.

Gyhoeddi 24/01/2017

Chris Reynolds’ exhibition of local landscapes and seascapes will be on display in the Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Newport Visitor Centre until Saturday 7 January 2017.
Dewch i weld tirluniau a morluniau lleol yng Nghanolfan Ymwelwyr Trefdraeth

Bydd paentiadau acrylig yn dal ehangder a golau Sir Benfro gan yr artist lleol, Chris Reynolds, yn cael eu harddangos yng Nghanolfan Ymwelwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn Nhrefdraeth tan ddydd Sadwrn 7 Ionawr 2017.

Gyhoeddi 21/12/2016

Dan Wynn is the new National Park Ranger for the South West Area, covering the area from Nolton Haven to Milford Haven.
Parcmon Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wrth ei fodd â’i swydd newydd

Yn ddiweddar, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penodi Dan Wynn yn Barcmon newydd ar gyfer Ardal y De-Orllewin sy’n cynnwys yr ardal rhwng Nolton Haven ac Aberdaugleddau.

Gyhoeddi 14/12/2016

Dr Beynon's Bug Farm
Mwy na 200 o brosiectau Sir Benfro wedi’u cefnogi gan y Gronfa Datblygu Cynaliadwy ers 2000

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi dosbarthu £2,860,348 i brosiectau drwy gyfrwng Cronfa Datblygu Cynaliadwy (CDC) Llywodraeth Cymru ers troad y mileniwm.

Gyhoeddi 09/12/2016

« First ‹ Previous 1 to 10 of 94 Next Last »

 Subscribe in a reader