I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Theresa Nolan, newly appointed National Trail Officer with Pembrokeshire Coast National Park Authority.
Camu i rôl Swyddog Llwybrau’r Parc Cenedlaethol

Mae’n swnio fel gorchwyl hawdd, ond mae gofalu am un o lwybrau cerdded mwyaf eiconig y byd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro yn heriol iawn.

Gyhoeddi 07/10/2015

Love at first sight
Poster retro newydd y Parc Cenedlaethol yn codi stêm

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi lansio poster trên retro i gyd-daro â lansio Tymor yr Oes a Fu (Vintage) Theatr Torch.

Gyhoeddi 05/10/2015

Partially sighted Roger Barrett walked the entire 186-mile Pembrokeshire Coast Path National Trail with help from volunteer Peter Royle.
Cerddwr rhannol ddall yn cwblhau Llwybr Arfordir Penfro

Mae dyn o Aberdaugleddau sydd wedi’i gofrestru’n ddall wedi cerdded o un pen Llwybr Arfordir Penfro i’r llall yn ddiweddar ac yn awr mae’n herio pobl o bob gallu i’w ddilyn.

Gyhoeddi 30/09/2015

Dysgwch am dreftadaeth Aber y Teifi yng Nghastell Henllys

Dysgwch am hanes hynod ddiddorol Aber y Teifi o’r oes Neolithig hyd at yr oes fodern gyda’r hanesydd lleol Glen Johnson ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys, ddydd Mercher 14 Hydref, am 7.30pm.

Gyhoeddi 29/09/2015

Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids will be hosting a Harvest Fayre on Sunday 25 October from 10am-4pm.
Oriel y Parc i gynnal Ffair Gynhaeaf ddydd Sul 25 Hydref

Bydd Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi yn dathlu dyfodiad yr hydref gyda gwledd o ddanteithion tymhorol gan gynhyrchwyr bwyd lleol mewn Ffair Gynhaeaf ddydd Sul 25 Hydref o 10am-4pm.

Gyhoeddi 29/09/2015

The Annual Improvement Report highlights that significantly more people were involved in the National Park Authority’s initiatives to promote health and well-being.
Adroddiad yn tynnu sylw at waith Awdurdod y Parc Cenedlaethol o ran hyrwyddo iechyd a lles

Mae adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru wedi tynnu sylw at y ffaith y bu Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn effeithiol o ran rheoli toriadau i'r gyllideb a hyrwyddo iechyd a lles.

Gyhoeddi 24/09/2015

Diversity Outdoors members Shamim Azam, Umar Jabbar, Clayton Georges, Alka Burbidge and Pat Gregory are pictured with Ian Pattinson from the Friends of Pembrokeshire Coast National Park.
Amrywiaeth yn yr Awyr Agored yn ffynnu yn Sir Benfro

Ydych chi wedi gweld yr olygfa drawiadol o gopaon Mynyddoedd y Preseli erioed, neu weld morloi wrth gerdded ar hyd Llwybr Arfordir Penfro? gerdded ar hyd Llwybr Arfordir Penfro? Un o brif amcanion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw hybu cyfleoedd i'r cyhoedd fwynhau a deall ei nodweddion arbennig. Felly, yn ddiweddar, trefnwyd ymweliad â Phenmaen Dewi ac ardal gogledd Sir Benfro o'r Parc Cenedlaethol gan y grŵp Amrywiaeth yn yr Awyr Agored gyda chefnogaeth Ffrindiau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 18/09/2015

Ben Lloyd’s residency at Oriel y Parc titled The Road to New York runs until 19 September 2015.
Dilynwch Y Ffordd i Efrog Newydd gyda Ben Lloyd yn Oriel y Parc

Penderfyniad cymuned fechan o Grynwyr i adael eu cartref ger Tyddewi i chwilio am y 'baradwys bell' yw ysbrydoliaeth gwaith Artist Preswyl diweddaraf Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 07/09/2015

Castell Henllys Iron Age Village will host a fascinating talk revealing the links between Stonehenge and Preseli Bluestones at 7.30pm on Wednesday 16 September.
Dewch i ddysgu am gyfrinachau Cerrig Gleision Preseli yng Nghastell Henllys

Bydd sgwrs ddiddorol iawn yn cael ei rhoi ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys a fydd yn datgelu'r cysylltiadau rhwng Côr y Cewri a Cherrig Gleision Preseli am 7.30pm ddydd Mercher 16 Medi.

Gyhoeddi 02/09/2015

Bechgyn y briodas yn helpu i gael gwared ar Jac y neidiwr ym Mhorthgain

Efallai nad yw rhywun yn meddwl am gadwraeth fel gweithgaredd penwythnos stag traddodiadol, ond dyna'n union y penderfynodd grŵp o ffrindiau ei wneud pan wnaethon nhw ymweld â Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ddiweddar.

Gyhoeddi 21/08/2015

« First ‹ Previous 1 to 10 of 89 Next Last »

 Subscribe in a reader