I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Sir Peter Blake with Llareggub exhibition, at Oriel y Parc on May 17th
Ymunwch â meistr celf ‘bop’ Prydain, Syr Peter Blake mewn trafodaeth arbennig

Mae yna gyfle unigryw ar gynnig i’r rheiny sydd wrth eu bodd â chelfyddyd gain a Dan y Wenallt i ymuno â Syr Peter Blake mewn sgwrs gyda’r arbenigwr ar Dylan Thomas, Jeff Towns, yn Nhyddewi ar ddydd Sadwrn, 17 Mai.

Gyhoeddi 22/04/2014

Coast to Coast 2014 cover
Coast to Coast 2014 ar flaenau eich bysedd

Mae Coast to Coast, y canllaw hanfodol i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ar gael yn awr ac yn hawsach nag erioed i’w ddarllen.

Gyhoeddi 08/04/2014

Paula Morris, Head of Marketing and Communications at Cardiff Airport, Tegryn Jones, Chief Executive Pembrokeshire Coast National Park Authority and Manon Williams, Chief Executive Visit Wales, are pictured with one of the award-winning posters at Cardiff Airport.
Posteri’r Parc Cenedlaethol yn lansio ymgyrch ‘Mae Cymru’n barod am y Pasg’

‘Mae Cymru’n barod am y Pasg’ yw’r neges allweddol tu ôl i ymgyrch newydd a lansiwyd ym Maes Awyr Caerdydd ddoe (Dydd Llun, 7 Ebrill).

Gyhoeddi 08/04/2014

Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre welcomed 13,670 more people through the doors in 2013 than in the previous year.
Atyniadau’r Parc Cenedlaethol yn dathlu blwyddyn lwyddiannus

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wrthi’n paratoi ar gyfer tymor twristiaeth prysur arall, wedi i niferoedd yr ymwelwyr gynyddu ymhob un o’i dri atyniad yn 2013.

Gyhoeddi 08/04/2014

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn llawn dop o weithgareddau’r Pasg

Os ydych chi’n edrych am rywbeth i ddifyrru’r teulu dros egwyl y Pasg, does dim rhaid i chi edrych ymhellach na Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 07/04/2014

Cartref newydd i dreftadaeth filwrol

Erbyn hyn, mae arteffactau o orffennol milwrol rhagorol hen Farics Llanion yn Noc Penfro wedi cael cartref newydd yng nghanolfan treftadaeth newydd y dref.

Gyhoeddi 04/04/2014

You can see the work of Gwen Joy and Bob Royston, the new Artists-in-Residence at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre, until July.
Ysbrydoliaeth yr arfordir i Gwen a Bob

Gwen Joy a Bob Royston yw Artistiaid Preswyl diweddaraf Oriel a Chanolfan Ymwelwyr y Parc yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 28/03/2014

National Park Tree Wardens, National Park Tree Officer  Mike Higgins
Prosiect Perllannau’r Parc yn Palu ‘Mlaen

Mae yna ymgyrch bwysig ar y gweill i sicrhau na fydd mathau traddodiadol o ffrwythau’n cael eu colli ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 21/03/2014

Paul Sandby, Daddy’s Hole a Chastell Penfro / Daddy’s Hole and Pembroke Castle, 1782 © Amgueddfa Genedlaethol Cymru / National Museum of Wales.
Sgwrs a thaith Oriel y Parc am ddim gan guradur arddangosfa cestyll

Rhoddir cyfle i rai sy’n frwdfrydig ynglŷn â chelf, hanes a diwylliant i dderbyn taith am ddim o arddangosfa Darlunio Cestyll yn Oriel y Parc ar Ddydd Mawrth, Mawrth 25ain am 2pm.

Gyhoeddi 17/03/2014

Guide dogs Cymru are naming a puppy Oriel after fundraising event at Oriel y Parc in St Davids
Canllaw ‘Rwff’ i’r Parc Cenedlaethol gydag Oriel y Parc

Gwahoddir perchnogion cŵn yn Sir Benfro i ddiwrnod ymwybyddiaeth cŵn yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi, gyda bonws o daith gerdded dan arweiniad yn y Parc Cenedlaethol.

Gyhoeddi 14/03/2014

« First ‹ Previous 1 to 10 of 82 Next Last »

 Subscribe in a reader