I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Kick start your Year of Adventure in the Pembrokeshire Coast National Park this February half-term.
Dewch ar antur arwrol ar yr Arfordir y mis Chwefror hwn

Gadewch i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro eich helpu chi i ddechrau’r Flwyddyn Antur gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau addas i'r teulu yn ystod gwyliau hanner tymor.

Gyhoeddi 10/02/2016

If someone you know has made an outstanding contribution to the National Park, its wildlife, buildings or communities, nominate them for the National Park’s Green Award, which is part of the Radio Pembrokeshire Local Hero Awards.
Gwahodd enwebiadau ar gyfer Gwobr Arwr Lleol y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi ymuno gyda Radio Pembrokeshire i chwilio am bobl sydd wedi gwneud cyfraniad neilltuol at y Parc Cenedlaethol, er mwyn eu cydnabod gyda Gwobr Arwr Lleol.

Gyhoeddi 09/02/2016

Get involved with the Changing Coasts project by sharing your images taken at this location in Abereiddi.
Helpwch y Parc Cenedlaethol i gyfleu’r Arfordir ar Daith yn Sir Benfro

Gofynnir i aelodau'r cyhoedd helpu i gyfleu tirwedd Arfordir Penfro wrth iddi newid drwy dynnu lluniau i helpu i gadw cofnod o’r broses o newid yn yr arfordir.

Gyhoeddi 26/01/2016

Gwaith caled yn talu i Barcmyn Ifanc y Parc Cenedlaethol

Mae Parcmyn Ifanc Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi curo cystadleuwyr cryf eraill o 14 Parc Cenedlaethol ar hyd a lled Prydain, ac wedi ennill gwobr genedlaethol am wirfoddoli.

Gyhoeddi 26/01/2016

Clare Wimperis residency at Oriel y Parc runs until 22 February 2016.
Clare Wimperis yn Artist Preswyl yn Oriel y Parc

Treuliodd y tirlunwraig Clare Wimperis, Artist Preswyl diweddaraf Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, ei haf yn gweithio ar gyfres o luniau ar, ac o gwmpas clogwyni Penrhyn Tyddewi.

Gyhoeddi 11/01/2016

The cliff fall west of Aberbach Beach, Dinas Cross.
Gwyriadau ar Lwybr Arfordir Penfro

Mae Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cael ei ddargyfeirio ar hyn o bryd o ganlyniad i ddifrod a achoswyd yn ystod y cyfnod diweddar o law trwm cyson.

Gyhoeddi 06/01/2016

There are now just 40 stiles on the Pembrokeshire Coast Path National Trail, down from 540 in 1993.
Llai o gamfâu ar eich teithiau ar hyd Arfordir Penfro

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn annog pobl i gael dechrau iach i'r Flwyddyn Antur drwy fynd am dro ar hyd tirwedd odidog y Parc Cenedlaethol.

Gyhoeddi 24/12/2015

Castell Henllys Iron Age Village was recently presented with a prestigious Sandford Award for the fourth time, in recognition of its outstanding contribution to heritage education and learning within the historic environment.
Castell Henllys yn cipio pedwaredd Gwobr Sandford

Yn ddiweddar derbyniodd Pentref Oes Haearn Castell Henllys Wobr anrhydeddus Sandford am y pedwerydd tro, i gydnabod ei gyfraniad eithriadol at addysg a dysg treftadaeth yn yr amgylchedd hanesyddol.

Gyhoeddi 18/12/2015

Blacksmith Alan Perry has used traditional techniques to produce items with a contemporary design for his Winter Warmer exhibition at Oriel y Parc.
Cyfle i weld arddangosfa Gwres y Gaeaf gan of yn Oriel y Parc

Mae amrywiaeth o eitemau cyfoes ac unigryw sydd wedi’u creu gan of gan ddefnyddio technegau traddodiadol yn cael eu harddangos yn awr yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 08/12/2015

Maggie Tweed’s exhibition Simply Pembrokeshire: Touching the Surface will be on display at Oriel y Parc until 2 March 2016.
Maggie Tweed i arddangos celf gyfoes yn Oriel y Parc

Mae artist sydd wedi cael ei geni a’i magu yn Sir Benfro yn dweud ei bod yn “fraint fawr” cael arddangos ei gwaith yn y Tŵr yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 07/12/2015

« First ‹ Previous 1 to 10 of 83 Next Last »

 Subscribe in a reader