Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Out There 2014 activity booklet cover
Ewch Mas Draw a dewch i adnabod eich Parc Cenedlaethol yn 2014

Gwahoddir chi i fynd Mas Draw i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn 2014 er mwyn gwneud y gorau o’r cynigion ffantastig a gynigir.

Gyhoeddi 28/07/2014

National Parks Week - Freshwater West
Gwnewch y gorau o Arfordir Penfro yn ystod wythnos Parciau Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn annog pobol i wneud y gorau o’r awyr agored godidog yn ystod Wythnos Parciau Cenedlaethol (Gorffennaf 28ain i Awst 3ydd) wrth i’r wlad baratoi ar gyfer y dathliad blynyddol o fannau i enaid gael llonydd ym Mhrydain.

Gyhoeddi 25/07/2014

Oriel y Parc counter staff
Mynnwch ddweud eich dweud ynglŷn â chynnal y Parc Cenedlaethol yn y dyfodol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn eich gwahodd i rannu eich barn ynglŷn â pha fath o Barc Cenedlaethol yr hoffech chi ei weld yn y dyfodol.

Gyhoeddi 25/07/2014

Activities at Carew Castle include Medieval Fun Days, Knight School, Have-a-go Archery and Archaeology Tours.
Tryblith canoloesol, anrhefn Geltaidd ac annibendod celfydd yn y Parc

Gollyngwch y ffrwyn ar y Celt sydd y tu mewn i chi, rhowch gynnig ar Rywbeth Bach Llysieuol neu crëwch gampwaith artistig ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yr haf hwn.

Gyhoeddi 18/07/2014

National Park Authority Head of Delivery Charles Mathieson is pictured presenting the National Park Business Award to Fran Barnikel and Zoe Codd of the Pembrokeshire Beach Food Company at the Radio Pembrokeshire Business Awards. PHOTO: Pembrokeshire Photography
Pembrokeshire Beach Food Company yn ennill Gwobr Busnes Y Parc Cenedlaethol

A local company famous for serving up seaside delicacies was recognised as the business making the best use of the Pembrokeshire Coast National Park at the recent Radio Pembrokeshire Business Awards.

Gyhoeddi 17/07/2014

PCNPA Logo
Cyhoeddi lwfansau a threuliau Aelodau Awdurdod y Parc Cenedlaethol

The 18 Members of the Pembrokeshire Coast National Park Authority were paid a total of £65,903 in basic and senior salaries in the last financial year (April 1st 2013 to March 31st 2014).

Gyhoeddi 07/07/2014

Nolton Haven steps re/Files/images/News/2014articles/NoltonHavenstepsweb.jpg
Sir Benfro yn elwa o wariant ar drwsio Llwybr Arfordir Cymru

Wrth i ni dorheulo yng ngwres yr haul yn ddiweddar, mae’r atgofion am dywydd y gaeaf yn anrheithio tirlun yr arfordir yn pylu.

Gyhoeddi 07/07/2014

Excavation at Castell Henllys, 2005.
Clwb Archeolegwyr Ifanc yn ymddangos yn Sir Benfro

Os ydych chi’n gwybod am berson ifanc sy’n hoff o ddarganfod hanes trwy weithgareddau ymarferol, mae yna glwb cenedlaethol ysgogol yn cychwyn yr haf hwn sy wedi’i anelu at gael hwyl a sbarduno diddordeb mewn archeoleg.

Gyhoeddi 04/07/2014

PCNPA Logo
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn chwilio am Aelod i’r Pwyllgor Safonau

Os oes gennych ddiddordeb yng gwaith Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, efallai y bydd diddordeb gennych yn y cyfle prin hwn o wasanaethu fel aelod annibynnol ar Bwyllgor Safonau'r Awdurdod.

Gyhoeddi 03/07/2014

Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Culture and Heritage Manager, Phil Bennett with one of the aurochs horns recently found at Whitesands beach.
Mwy o ddarganfyddiadau diddorol ar draethau Arfordir Penfro

Mae mwy o ddarganfyddiadau rhyfeddol ar draethau Arfordir Penfro wedi taflu goleuni diddorol pellach ar fywyd helwyr-gasglwyr yr ardal mor bell â 10,000 o flynyddoedd yn ôl.

Gyhoeddi 30/06/2014

« First ‹ Previous 1 to 10 of 90 Next Last »

 Subscribe in a reader