I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Authority appeals for dogs to be kept on lead on Coast Path.
Apêl gan Awdurdod y Parc i bobl sy’n cerdded eu cŵn ar Lwybr yr Arfordir

Yn dilyn nifer o ddigwyddiadau diweddar, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn apelio ar bobl sy'n cerdded eu cŵn i gadw rheolaeth ar eu hanifeiliaid anwes pan fyddant allan yng nghefn gwlad ac ar Lwybr Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 22/05/2017

Try your hand at archery during Carew Castle’s half term Medieval Mayhem.​
Hwyl chwedlonol yr hanner tymor yn y Parc Cenedlaethol

Paratowch ar gyfer profiad chwedlonol i’r teulu cyfan ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro dros hanner tymor y Sulgwyn, sy’n dechrau ar ddydd Sadwrn, 27 Mai. Mae Castell a Melin Heli Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn cynnal digwyddiadau i’r teulu cyfan

Gyhoeddi 17/05/2017

The Pembrokeshire Coast National Park Authority is consulting on its draft Welsh Language Strategy for 2017-2022.
Awdurdod Parc Cenedlaethol yn ymgynghori ar Gynllun Iaith Gymraeg

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn awyddus i gael barn pobl ar ei Strategaeth Iaith Gymraeg bum mlynedd ddrafft, sy'n nodi sut mae'n bwriadu hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg yn ehangach yn y Parc Cenedlaethol.

Gyhoeddi 09/05/2017

Carew Castle and Tidal Mill is marking National Mills Weekend with free corn dolly making on 13 and 14 May.
Castell a Melin Heli Caeriw yn dathlu Penwythnos Cenedlaethol Melinau

Mae Castell a Melin Heli Caeriw yn ymuno yn y digwyddiadau blynyddol sy'n dathlu treftadaeth melino'r wlad ddydd Sadwrn 13 a dydd Sul 14 Mai.

Gyhoeddi 09/05/2017

Pembrokeshire Coast National Park Authority Chief Executive, Tegryn Jones, Pembrokeshire County Council Chief Executive, Ian Westley and Head of Cultural Services, Mike Cavanagh are pictured with Welsh Government Secretary for Economy and Infrastructure, Ken Skates AM.
Y tîm sy'n gyfrifol am gais Tyddewi i ddod yn Ddinas Diwylliant yn cwrdd ag Ysgrifennydd y Cabinet

Yn ddiweddar, cyfarfu aelodau'r tîm sy'n gyfrifol am gais Tyddewi a Chantref Pebidiog i ddod yn Ddinas Diwylliant y DU yn 2021 â Ken Skates AC, Ysgrifennydd Llywodraeth Cymru dros yr Economi a Seilwaith i drafod eu cynlluniau.

Gyhoeddi 09/05/2017

Take the first steps to make walking a part of your daily routine this May during National Walking Month.
Camwch allan gyda Dewch i Gerdded Sir Benfro yn ystod y Mis Cerdded Cenedlaethol

Mae Dewch i Gerdded Sir Benfro yn hybu amrywiaeth o weithgareddau, digwyddiadau a llwybrau a fydd yn helpu pobl i gymryd eu camau cyntaf at wneud cerdded yn rhan o’u trefn o ddydd i ddydd yn ystod mis Mai fel rhan o’r Mis Cerdded Cenedlaethol.

Gyhoeddi 08/05/2017

Parkwise Training Group at Llanion, Pembroke Dock April 2017
Dysgu Mwy am y Parc Cenedlaethol

Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi uno â Chyngor Sir Penfro i ddarparu hyfforddiant 'Parkwise' i staff llyfrgelloedd a chanolfannau croeso yn ne'r sir, er mwyn helpu ymwelwyr i fanteisio i'r eithaf ar eu hymweliad â'r Parc Cenedlaethol, yn ogystal â phobl leol nad ydynt o bosibl yn ymwybodol o'r hyn sydd ar garreg eu drws.

Gyhoeddi 03/05/2017

See classic cars and more at Carew Castle on Monday 1 May from 10am-4pm.
Safleoedd y Parc Cenedlaethol yn cynnal digwyddiadau cyffrous dros ŵyl banc Calan Mai

Bydd tri atyniad Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i gyd yn cynnal digwyddiadau cyffrous dros benwythnos gŵyl y banc, felly bydd hwyl ar gael i’r teulu cyfan, ble bynnag ydych chi yn y sir.

Gyhoeddi 26/04/2017

An official campaign logo has been launched for the St Davids and the Hundred of Dewisland bid to become UK City of Culture in 2021.
Lansio logo swyddogol cais Tyddewi i fod yn Ddinas Diwylliant

Mae ymgyrch Tyddewi a Chantref Pebidiog i fod yn Ddinas Diwylliant y DU yn 2021 wedi lansio logo ei swyddogol wrth i gam cyntaf y broses gais ddod i derfyn.

Gyhoeddi 25/04/2017

The bid for St Davids and the Hundred of Dewisland to become UK City of Culture in 2021 needs your support and ideas. Image © Pembrokeshire Coast National Park Authority.
Rhannwch eich syniadau a chefnogi cais Tyddewi i ddod yn Ddinas Diwylliant

Mae’r tîm sydd wrth wraidd yr ymgyrch i ddod â Dinas Diwylliant y DU i Dyddewi a Chantref Dewisland yn 2021 yn apelio at bobl i gefnogi'r cais drwy ymuno â'r ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol a mynychu nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus.

Gyhoeddi 13/04/2017

« First ‹ Previous 1 to 10 of 90 Next Last »

 Subscribe in a reader