Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Alfred Russel Wallace © George Beccaloni.
Cyfle i ddysgu am fywyd a gwaith gŵr angof esblygu yn Oriel y Parc

Mae arddangosfa sy’n cynnwys gwaith arloesol Cymro arbennig, a ddarganfu'r broses esblygu drwy ddetholiad naturiol ochr yn ochr â Charles Darwin, i’w gweld yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi.

Gyhoeddi 27/03/2015

The Pembrokeshire Coast National Park is choc-full of exciting activities and events this Easter break.
Dathlu’r Pasg ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Ymunwch ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro am wledd o hwyl i’r teulu cyfan y Pasg yma.

Gyhoeddi 23/03/2015

Coast to Coast 2015
Cyfle i archwilio unig Barc Cenedlaethol arfordirol y DU gyda Coast to Coast 2015

Mae ymwelwyr a thrigolion Sir Benfro’n cael eu hannog i fanteisio i’r eithaf ar unig Barc Cenedlaethol arfordirol y DU eleni drwy gael eu hysbrydoli gan bapur newydd llwyddiannus Coast to Coast.

Gyhoeddi 20/03/2015

Ieuan and Janet Daniel’s exhibition of artwork and poetry Tir/Land: A celebration of Pembrokeshire will be on display at Oriel y Parc until 30 May.
Arddangosfa yn Nhŵr Oriel y Parc yn dathlu Sir Benfro

Mae artist a bardd sydd wedi’u hysbrydoli gan dirwedd Sir Benfro wedi dod â’u gwaith at ei gilydd mewn arddangosfa yn Nhŵr Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 12/03/2015

Mosaic Community Champions are pictured with Mosaic Project Officer Pat Gregory, National Park Authority Chairman Cllr Mike James and Discovery Team Leader Graham Peake.
Dathliad Arfordir Penfro’n nodi diwedd Prosiect Mosaig

Daeth Pencampwyr Cymunedol ledled Cymru at ei gilydd yn ddiweddar i ddathlu llwyddiannau’r prosiect, sydd wedi gweld dro 2,000 o bobl o gymunedau du a lleiafrifoedd ethnig (BME) yn cael eu cyflwyno i Barciau Cenedlaethol.

Gyhoeddi 10/03/2015

PCNPA Logo
Gosod croesfan llanw ddiogelach yn Sandy Haven

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn gwneud gwaith ar y groesfan llanw yn Sandy Haven, ar ôl i’r gymuned leol fynegi pryderon ynghylch ei diogelwch.

Gyhoeddi 09/03/2015

Billy Reohorn and Mark Burch from Support the Boardwalk received the 2015 National Park Award from Pembrokeshire Coast National Park Authority Chairman Cllr Mike James. Photo © Pembrokeshire Photography.
Gwobr Arwr Lleol i gefnogwyr llwybr pren Aberllydan

Cipiodd grŵp Support the Boardwalk Aberllydan Wobr Arwr Lleol y Parc Cenedlaethol 2015 yn ddiweddar. Mae'r wobr yn cydnabod gwaith y grŵp yn ailagor ac yn gwella llwybr poblogaidd o amgylch pwll lleol.

Gyhoeddi 06/03/2015

Plastiglomerate found on Newgale © Mike Perry
Arddangosfa Môr Plastig yn Oriel y Parc yn canolbwyntio ar sbwriel môr

Tynnwyd ffotograffau gyda manylion fforensig, o sbwriel môr o bob cwr o Arfordir Sir Benfro, er mwyn herio syniadau o’r hyn sy’n ‘naturiol’ ar gyfer arddangosfa newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 03/03/2015

The Pembrokeshire Coast National Park Authority is running a free Planning Surgery every Thursday from 10am-4pm.
Cymhorthfa Cynllunio’r Parc Cenedlaethol i gynnig cyngor anffurfiol

Mae pobl sy’n teimlo bod y byd cynllunio’n ddyrys yn cael cyfle i gyfarfod Swyddog Cynllunio o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wyneb yn wyneb mewn Cymhorthfa Cynllunio wythnosol newydd.

Gyhoeddi 03/03/2015

National Parks Wales Chairman Cllr Mike James and Mrs Kirsty Williams AM are pictured at the Senedd launch with pupils from Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd.
Pecyn Addysg newydd i’n Dysgu i Garu ein Parciau Cenedlaethol

Lansiwyd Pecyn Addysg dwyieithog newydd sy'n dathlu tirweddau mwyaf gwarchodedig ac eiconig Cymru yn y Senedd yng Nghaerdydd yn gynharach heddiw.

Gyhoeddi 26/02/2015

« First ‹ Previous 1 to 10 of 101 Next Last »

 Subscribe in a reader