I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Open air theatre returns to Carew Castle this August with s performance of Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream on 6 August.
Castell Caeriw i gynnal sioeau theatr awyr agored anhygoel yr haf hwn

Bydd theatr awyr agored yn dychwelyd i Gastell Caeriw fis Awst eleni gyda dau ddigwyddiad cyffrous yn adeiladu ar lwyddiant tymor y llynedd pan werthwyd pob tocyn.

Gyhoeddi 25/07/2017

Carew Castle midsummer feast
Gweithredoedd gwarthus mewn digwyddiad Llofruddiaeth yn y Wledd Ganol Haf yng Nghastell Caeriw

Os ydych chi wedi bod eisiau cymryd rhan mewn noson dirgelwch llofruddiaeth, mae Castell Caeriw yn cynnal digwyddiad addas i deuluoedd o wledda, hwyl a gweithredoedd gwarthus yng nghyd-destun cyfnod y Tuduriaid.

Gyhoeddi 21/07/2017

Discover the Legend of Robin Hood at Carew Castle and Tidal Mill from 24-28 July.
Dewch o hyd i antur chwedlonol ar Arfordir Penfro yr haf hwn

Mwynhewch antur yn yr awyr agored a dadorchuddio mythau a chwedlau ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yr haf hwn

Gyhoeddi 21/07/2017

Come together on the Pembrokeshire Coast to celebrate National Parks Week 2017.
Dewch at eich gilydd ar Arfordir Penfro yn ystod Wythnos y Parciau Cenedlaethol

Mae pobl yn cael eu hannog i ddod at ei gilydd ar dirwedd chwedlonol Arfordir Penfro rhwng 24 a 30 Gorffennaf i nodi Wythnos y Parciau Cenedlaethol 2017.

Gyhoeddi 17/07/2017

Tom a’i rôl ddarganfod yn y Parc Cenedlaethol

Mae Parcmon Addysg newydd yn barod i helpu plant a phobl ifanc i ddarganfod a mwynhau tirwedd anhygoel Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 14/07/2017

Evidence of people hammering and chipping the bluestones at the protected site of Carn Meini in the Pembrokeshire Coast National Park.
Henebion wedi’u difrodi ym Mynyddoedd y Preseli

Mae archeolegwyr a chadwraethwyr wedi erfyn eto ar ymwelwyr i adael safleoedd hynafol a henebion Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro fel y cawsant nhw.

Gyhoeddi 14/07/2017

Anna Clarke as Princess Nest Taffire Theatre Company
Y dywysoges Nest yn ysbrydoli drama yn y castell

Bydd Castell Caeriw, a reolir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yn dod ag un o ffigyrau hanesyddol Cymru yn fyw mewn dau ddigwyddiad arbennig.

Gyhoeddi 14/07/2017

From the North © Beth Robinson
Oriel y Parc yn rhoi lle canolog i arlunydd sy’n canu

Pan ddaeth afiechyd i’w rhan, daeth ei gyrfa ym myd yr opera i ben a dychwelodd Beth Robinson o Sir Benfro at ei gwreiddiau arfordirol a throi at arlunio fel modd i fynegi’i hun yn greadigol. Bydd arddangosfa ddiweddaraf Beth, Fy Nghartref Hynafol a Bythol, yn agor ar 18 Gorffennaf a bydd yn rhedeg tan 2 Medi yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 10/07/2017

Warden team strimming the Pembrokeshire Coast Path
Wardeiniaid Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cadw mynediad ar agor i gerddwyr Sir Benfro

Mae cerddwyr yn cymryd y llwybr agored sydd o’u blaen yn ganiataol yn aml wrth gychwyn ar eu hoff ran o Lwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro neu pan maent eisiau archwilio llwybr ar hawl dramwy gyhoeddus arall.

Gyhoeddi 30/06/2017

Dweud eich dweud ar ddyfodol y Parc Cenedlaethol

Os ydych chi’n byw, yn gweithio neu’n chwarae ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac am ddylanwadu ar ei ddyfodol, dyma’ch cyfle i ddweud eich dweud ar gamau cynnar Cynllun Datblygu Lleol Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Gyhoeddi 28/06/2017

« First ‹ Previous 1 to 10 of 91 Next Last »

 Subscribe in a reader