I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Dathlu gorwelion godidog Sir Benfro gyda phoster retro newydd

Nodwch: Bydd y poster 'Gorwelion Godidog' newydd ar gael i'w archebu o ddiwedd mis Medi 2017.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi lansio poster rheilffyrdd retro newydd i ddathlu golygfeydd arfordirol chwedlonol unig Barc Cenedlaethol arfordirol o ddifrif y Deyrnas Unedig.

Dan y teitl addas ‘Gorwelion Godidog’, mae’n cynnwys cerddwyr ar Lwybr Arfordir Sir Benfro yn mynd heibio Capel Non, ac mae wedi ei osod yn erbyn cefndir syfrdanol penrhyn Tyddewi.

Glorious Horizons Welsh
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi llunio poster rheilffyrdd retro gogoneddus newydd sy’n cynnwys Llwybr Arfordir Sir Benfro yng Nghapel Non.​

Dywedodd Gwyneth Hayward, Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Roedd yr ymgyrch reilffyrdd wreiddiol, a enillodd wobrau, yn hynod lwyddiannus ac mae’r posteri a’r cardiau post yn parhau i fod yn boblogaidd iawn gydag ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd.

“Gyda 2017 wedi ei dynodi’n Flwyddyn y Chwedlau gan Lywodraeth Cymru, roedd hwn yn gyfle gwych i ddarparu delwedd arall y gall ymwelwyr a thrigolion lleol ei mwynhau i’w hatgoffa am ymweliad neu ddiwrnod arbennig yn un o ardaloedd gwarchodedig mwyaf ysblennydd y byd.”

Lluniwyd y poster, a fydd ar gael i'w archebu o ddiwedd mis Medi 2017, gan yr asiantaeth greadigol Hatched, a luniodd hefyd y saith poster blaenorol, gan gynnwys y chwe phoster gwreiddiol a grëwyd i helpu Awdurdod y Parc Cenedlaethol i ddathlu ei ben-blwydd yn 60 oed yn 2012.

Defnyddiwyd y posteri i ddechrau fel rhan o ymgyrch hysbysebu ar reilffordd tanddaearol Llundain ac mewn gorsafoedd trên rhwng gorsaf Paddington yn Llundain ac Abertawe. Maent wedi ymddangos ym Maes Awyr Caerdydd ac ym Mhenfro hefyd.

Yn ddiweddar, lansiwyd copi o’r poster newydd mewn seremoni gyflwyno i Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn Sioe Sir Benfro yn Hwlffordd.

Mae’r wyth poster ar gael i’w prynu o Bencadlys Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn Noc Penfro neu yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc (Tyddewi), Canolfan y Parc Cenedlaethol yn Nhrefdraeth, Castell a Melin Heli Caeriw a Phentref Oes Haearn Castell Henllys.

Maent hefyd ar gael i’w prynu o Ganolfannau Croeso Cyngor Sir Penfro ym Mhenfro, Abergwaun, Hwlffordd a Dinbych-y-pysgod.

Gallwch brynu’r wyth poster ar ffurf portread neu dirlun, yn Gymraeg neu’n Saesneg ac ar ffurf cardiau post hefyd.

Am ragor o wybodaeth ynghylch y posteri, gan gynnwys sut i’w prynu dros y ffôn, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/retroposters neu ffoniwch Bencadlys Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar 01646 624800.

 

 

Gyhoeddi 25/08/2017yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion