I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Ailddweud mythau a straeon gwerin Sir Benfro ar gyfer Blwyddyn y Chwedlau

Mae rhai o straeon mwyaf brawychus a mythau mwyaf hudolus Sir Benfro wedi dod yn fyw mewn cyfres o fideos a straeon sain dwyieithog newydd fel rhan o brosiect i ddathlu Blwyddyn y Chwedlau.

Dewisodd Swyddogion Dehongli Awdurdod y Parc Cenedlaethol amrywiaeth o straeon am ysbrydion a straeon gwerin lleol sy'n gysylltiedig â lleoliadau chwedlonol o amgylch Arfordir Penfro i'w cynnwys ym mhrosiect Sir Benfro: Gwlad y Chwedlau.

Find out more about the magical myths and terrifying tales that make Pembrokeshire a land of legends with a series of videos and audio stories.
Dewch i ddysgu mwy am y mythau hudolus a'r straeon brawychus sy'n gwneud Sir Benfro yn wlad y chwedlau gyda’r gyfres newydd o ffilmiau a chlipiau sain byr.

Gyda chymorth Animality Productions, mae'r straeon wedi cael eu hailddychmygu gyda straeon sain wedi'u lleisio gan y storïwr Mary Medlicott, a fideos gyda Delun Gibby a Christian Donovan, dau o aelodau staff Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Fel arfer mae'r pâr wrthi'n brysur yn croesawu ymwelwyr i Bentref Oes Haearn Castell Henllys, a Chastell a Melin Heli Caeriw, atyniadau'r Awdurdod i ymwelwyr, a Delun yw Archaeolegydd Cymunedol yr Awdurdod hefyd.

Dywedodd Rebecca Evans, Swyddog Dehongli Awdurdod y Parc: "Un o'r prif broblemau cawson ni oedd dewis pa fythau a chwedlau i'w cynnwys, gan fod cynifer ohonynt yn gysylltiedig â Sir Benfro.

"Mae'r straeon yn cynnwys hanesion o dylwyth teg yn codi capfeini anferth, cewri yn hyrddio meini mawr i lawr llechweddau; anghenfil brawychus mewn llyn a choeden ywen sy'n gwaedu.

"Roedd gallu manteisio ar sgiliau adrodd straeon Delun a Christian yn ddefnyddiol dros ben, gan eu bod mor gyfarwydd â sawl un o'r lleoliadau dan sylw, ac yn meddu ar brofiad helaeth o gyflwyno ymwelwyr i'r hanesion lleol hyn."

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi llwytho map arbennig i fyny i'w wefan, sy'n dangos sut mae pob chwedl yn gysylltiedig â'r gwahanol leoliadau, gan gynnwys Mynyddoedd y Preseli, Castell Caeriw a Thyddewi.

Mae pob lleoliad wedi cael ei gysylltu â llwybr cerdded cylch cyfagos hefyd, er mwyn i chi allu gweld neu wrando ar y chwedlau wrth grwydro tirwedd y Parc Cenedlaethol, sydd gyda'r gorau yn y byd.

Find out more about the magical myths and terrifying tales that make Pembrokeshire a land of legends with a series of videos and audio stories.
Mae'r gyfres hon o ffilmiau a chlipiau sain byr yn rhan o brosiect sy'n bartneriaeth rhwng Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Chyngor Sir Benfro. Cafodd y prosiect ei ariannu gan Croeso Cymru ar gyfer Blwyddyn Chwedlau 2017.

I gael mwy o wybodaeth neu i lwytho'r fideos a'r ffeiliau sain i lawr, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/chwedlau

Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol hefyd yn llwytho'r ffilmiau i fyny i'w dudalen Facebook, Twitter a'i sianel YouTube.

Gyhoeddi 01/09/2017yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion