I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Ella-May, enillydd Her y Chwedlau, yn cael £50 yn wobr

Mae ymwelydd ifanc, anturus â Sioe Amaethyddol Sir Benfro a gynhaliwyd yn ddiweddar wedi ennill Her y Chwedlau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Fe wnaeth Ella-May Kirby, gyda chymorth ei chwaer fach Holly, ddarganfod wyth o greaduriaid chwedlonol ym mhabell Awdurdod y Parc Cenedlaethol, gan ennill £50 am ei hymdrechion.

Legends Quest County Show 2017 winner

Prif Weithredwr Awdurdod y Parc Cenedlaethol Tegryn Jones a Rheolwr Castell Caeriw Daisy Hughes gydag Ella-May Kirby, enillydd Her y Chwedlau.

Daeth Ella-May a’i thaid i fwynhau bore yng Nghastell a Melin Heli Caeriw, sy'n cael eu rheoli gan Awdurdod ac sydd wedi bod yn gartref i lawer o gymeriadau chwedlonol enwog, gan gynnwys Nest, y Dywysoges Gymreig.

Cyflwynodd Prif Weithredwr Awdurdod y Parc Cenedlaethol Tegryn Jones, ynghyd â Rheolwr Castell Caeriw Daisy Hughes, siec i Ella-May yng Nghastell Caeriw, a dywedodd:  “Roedd yn bleser mawr i ni gwrdd ag Ella-May a’i theulu ac i roi ei gwobr iddi.

"Ein gobaith gyda’r gystadleuaeth oedd codi ymwybyddiaeth mewn ffordd hwyliog am rai o'r safleoedd treftadaeth chwedlonol yr ydym yn helpu i'w cadw yn y Parc Cenedlaethol.”

Hefyd, cafodd Ella-May docyn teulu i Bentref Oes Haearn Castell Henllys, sef yr unig bentref Oes Haearn yn y DU sydd wedi'i ailadeiladu ar yr union safle lle’r oedd ein hynafiaid Celtaidd yn byw 2,000 o flynyddoedd yn ôl.

I gael rhagor o wybodaeth am Bentref Oes Haearn Castell Henllys, ewch i www.castellhenllys.com neu am wybodaeth am Gastell Caeriw, ewch i www.carewcastle.com.

 

 

Gyhoeddi 07/09/2017yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion