I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Castell Caeriw a Pembrokeshire Scallops yn ennill gwobrau busnes lleol

Roedd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ddau reswm dros ddathlu yng Ngwobrau Busnes Radio Sir Benfro yn ddiweddar, gan ei fod yn falch o noddi un wobr ac enillodd un o'i atyniadau i ymwelwyr wobr arall.

Enillodd Castell a Melin Heli Caeriw, a gaiff ei reoli gan Awdurdod y Parc, Wobr Gwasanaethau Cwsmeriaid, tra enillodd Pembrokeshire Scallops Wobr Busnes Newydd wedi’i noddi gan yr Awdurdod.

Dywedodd Rheolwr Castell Caeriw, Daisy Hughes: “Roeddwn i’n falch iawn o glywed bod y Castell wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y wobr hon ac mae’r ffaith bod y cyhoedd wedi pleidleisio drosom ni i ennill y wobr yn gwneud hon yn gamp fwy arbennig byth.

“Rydw i’n ffodus o arwain tîm ardderchog sydd bob amser yn gweithio’n galed i gynnal lefelau cyson uchel o wasanaethau cwsmeriaid ac i sicrhau bod ein hymwelwyr yn mwynhau eu hymweliad.  Mae’r wobr hon yn brawf o’u holl waith caled”.

Carew Castle Manager Daisy Hughes is pictured with Matthew Ronowitz of The Qube Tenby (sponsors of Customer Service Award) and event hosts Connie Fisher and Will Prichard
Carew Castle Manager Daisy Hughes is pictured with Matthew Ronowitz of The Qube Tenby (sponsors of Customer Service Award) and event hosts Connie Fisher and Will Prichard​.

Mae Pembrokeshire Scallops yn arbenigo mewn cynaeafu pysgod cregyn yn ofalus o wely’r môr o amgylch Arfordir Sir Benfro â llaw, gan adael i rai eraill fridio ac ailboblogi.

Sefydlwyd y cwmni yn 2015 gan Ceri Jones a Neil Walters, ac er bod llawer o fusnesau yn Sir Benfro yn fwy prysur yn ystod yr haf, yn ystod misoedd y gaeaf y mae tymor y cregyn bylchog.

Dywedodd Neil Walters o Pembrokeshire Scallops: “Mae Pembrokeshire Scallops yn falch iawn o fod wedi ennill Gwobr Busnes Newydd Radio Sir Benfro eleni ac mae’n anrhydedd mawr i ni. 

“Mae’n meddwl y byd i ni fod pobl eraill yn cydnabod y gwaith caled rydyn ni’n ei wneud fel cwmni i roi’r cregyn bylchog ffres gorau ar y bwrdd.

“Fe wnaethon ni ddechrau’r cwmni o’r cychwyn un gyda dulliau cynaliadwy ac ecolegol gadarn yn rhan flaenllaw o’n model busnes.  Rydyn ni wedi dod â sgiliau newydd i’r sir ac wedi atgyfodi rhai hen sgiliau. 

“Rydyn ni wrth ein bodd yn gwneud beth a wnawn, ac rydyn ni’n ddigon ffodus o allu ei wneud yn y sir orau yn y DU, yn Sir Benfro, y sir fwyaf prydferth ac amrywiol o bell ffordd. Mae’r morluniau rydyn ni’n eu gweld yn wirioneddol drawiadol”.

Neil Walters of Pembrokeshire Scallops is pictured with National Park Authority Chair Gwyneth Hayward and event hosts Connie Fisher and Will Prichard.
Neil Walters of Pembrokeshire Scallops is pictured with National Park Authority Chair Gwyneth Hayward and event hosts Connie Fisher and Will Prichard.​

Ychwanegodd Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Gwyneth Hayward: “Daeth y digwyddiad hwn â’r busnesau gorau o Sir Benfro at ei gilydd o dan yr un to i ddathlu’r economi leol a dylai’r busnesau gafodd eu henwebu ac a ddaeth i’r brig fod yn falch iawn o’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni.

“Roedd hi’n bleser gwobrwyo un o fusnesau mwyaf newydd a mwyaf cynaliadwy’r wlad ac roedd hi’n arbennig o braf gweld un o atyniadau i ymwelwyr yr Awdurdod yn ennill gwobr hefyd”.

I gael rhagor o wybodaeth am Gastell a Melin Heli Caeriw ewch i www.castellcaeriw.com ac i gael rhagor o wybodaeth am Pembrokeshire Scallops ewch i www.pembrokeshirescallops.co.uk.

Gyhoeddi 11/09/2017yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion