I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Gofalu Am » Cynllun Rheoli'r Parc

Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol

Nid yw Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro’n gallu cyflawni dibenion y Parc Cenedlaethol ar ei ben ei hun, ac mae’n ddyletswydd ar lawer o fudiadau, trwy Ddeddf yr Amgylchedd 1995, i gyfrannu at ddibenion y Parc Cenedlaethol yn eu gweithrediadau eu hunain.

Copyright Mike Alexander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol yn ffordd o gydlynu ymdrechion. Mae’n gynllun i gyflawni dibenion Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ac felly nid yw’n gynllun ar gyfer Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn unig. Ac er taw’r Awdurdod sy’n cynhyrchu’r Cynllun Rheoli, mae yna lawer o bobl eraill ynghlwm â’r broses o’i baratoi, ac yn hanfodol i’r broses o’i drosglwyddo.

Cynigir y polisïau yn y Cynllun Rheoli fel amcanion gweithredol ar gyfer y mudiadau a’r unigolion niferus y mae eu gweithredoedd yn gallu dylanwadu ar y Parc Cenedlaethol.

Lawrlwytho'r Cynllun Rheoli.

Cynlluniau rheoli ar gyfer Parciau Cenedlaethol - canllawiau

Mabwysiadwyd Cytundeb Cyflawni, yn egluro sut mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn bwriadu paratoi Cynllun Rheoli am y cyfnod 2015-19, gan yr Awdurdod ar 2 Ebrill 2014. Gellir gweld y Cytundeb Cyflawni yma.