I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Gwirfoddolwch

Gwirfoddolwch gydag Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn awyddus i annog pobl i fod yn rhan o’r gwaith o warchod y parc a rheoli’r llwybrau troed a’r llwybrau ceffylau.

Y grisiau newydd yn Nhraeth Marloes a gosodwyd gan y Gwardeiniaid Gwirfoddol.
Grisiau yn Nhraeth Marloes a gosodwyd gan Wardeiniaid Gwirfoddol.

Dydyn ni ddim yn chwilio am ffordd o gael y gwaith wedi ei wneud am ddim! Trwy fod yn rhan o’r gwaith, mae pobl yn dysgu mwy am y Parc Cenedlaethol, yn ei ddeall yn well ac yn ei werthfawrogi’n fwy – dyma ganlyniad pwysig.

Os fydd pobl yn gwirfoddoli’n rheolaidd, mae’n eu helpu i gadw ychydig yn fwy heini - un arall o’n hamcanion - ac, wrth gwrs, mae gweithio gyda phobl leol yn benodol, yn ein helpu i feithrin y cysylltiad gyda’n cymunedau lleol ac i ddysgu beth sy’n bwysig iddyn nhw a pha broblemau a materion sydd o bryder i bobl. Ac, yn olaf, mae’n bleserus, ac un o’n prif dargedau yw ‘mwynhad’.

Mae yna sawl ffordd o gymryd rhan

Mae Awdurdod y Parc yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer y prosiect Llwybrau.


  • Os hoffech chi fod yn wirfoddolwr Llwybrau, cysylltwch â Tom Iggleden drwy anfon e-bost i tomi@arfordirpenfro.org.uk neu ffonio 07866 771190.
  • Os ydych chi'n grŵp neu'n sefydliad sydd â diddordeb gwybod sut gall Llwybrau eich helpu chi i gyflawni eich nodau, cysylltwch â Tom Moses drwy anfon e-bost i tomm@arfordirpenfro.org.uk neu ffonio 07773 788205.

Rydyn ni’n gweithio gyda Wardeiniaid Gwirfoddol y Parc Cenedlaethol. Dyma grŵp a ddatblygwyd gan y parcmyn sy’n gweithio ymhob un o ardaloedd y Parcmyn ac mae’n cael ei rheoli ganddyn nhw.

Neu, fe allech ymuno â Ffrindiau’r Parc Cenedlaethol. Dyma grŵp annibynnol sy’n rheoli eu gweithgorau eu hunain ond sy’n gweithio’n agos gyda’r awdurdod ar brosiectau y maen nhw’n cytuno arnynt.

Os ydych chi’n rhan o grŵp neu fudiad a fyddai’n hoffi gwneud gwaith gwirfoddol, efallai y byddwn yn medru awgrymu tasg addas ar gyfer eich grŵp a darparu’r offer i sicrhau eich bod yn gallu gwneud y gwaith mewn ffordd ddiogel.

Os ydych chi mewn grŵp lleol, efallai y gallech gymryd rheolaeth dros rai o’ch llwybrau lleol fel y mae Grŵp Llwybrau Trefdraeth wedi ei wneud. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, rydyn ni wedi gweithio gyda grwpiau mor amrywiol â Bank of England, y Fyddin, ac Ymddiriedolaeth y Tywysog.

Ac yn olaf, os ydych chi’n grŵp cymunedol lleol, beth am fabwysiadu eich traeth lleol neu ran o’r arfordir? Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn Noc Penfro yn cydlynu tua 30 o grwpiau lleol sy’n cymryd cyfrifoldeb dros ymgyrchoedd tacluso traethau ychwanegol, ac mae rhai wedi dod yn ddylanwadol ac yn weithgar iawn.

Felly, os yw’r Parc hwn yn annwyl i chi, cofiwch gysylltu â ni fod yn rhan o’r gwaith o ofalu amdano! Fe fyddai’n braf iawn clywed gennych.