I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau

Mwynhau

Mae gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyfoeth o lefydd gwych i chi eu harchwilio a’u mwynhau. Ar hyd ei forlin trawiadol, mae yna draethau tywodlyd diogel sy’n ddelfrydol i deuluoedd, yn ogystal â chlogwyni garw a childraethau caregog diarffordd. Ac nid oes gwahaniaeth p’un ai eich bod yn ymwelydd neu’n drigolyn, rydyn ni am i chi fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd awyr agored aruthrol sydd ar gael yma.Mae’n baradwys i’r rheiny sydd wrth eu bodd â bywyd gwyllt, yn bwysig yn rhyngwladol am ei gynefinoedd a’i rhywogaethau prin ac, oddi ar y lan, mae ynysoedd unigryw Sir Benfro, pob un â’i chymeriad arbennig ei hun.

Gwelir tystiolaeth o orffennol hudolus yr ardal mewn beddrodau o gynhanes, croesau Celtaidd, Bryngaerau o’r Oes Haearn, cestyll Normanaidd, eglwysi canoloesol, caerau Fictoraidd a threfi a phentrefi hanesyddol.

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn rhedeg Canolfannau Ymwelwyr yn Ninbych-y-pysgod, Trefdraeth ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi. Rydyn ni hefyd yn berchen ar Gastell a Melin Cairew a Bryngaer Oes Haearn Castell Henllys, ac yn eu rhedeg.

Y Parc yw unig Barc Cenedlaethol gwirioneddol arfordirol Prydain, ac mae’n ymestyn dros 240 milltir sgwâr (620 km sgwâr) o dirwedd drawiadol o amgylch glannau de-orllewin Cymru.

Felly, ewch amdani, dewch draw i Fwynhau Sir Benfro!

Cofiwch hefyd ein bod ni ar Facebook, Youtube, Flickr a Twitter! Ydi hyn yn iaith estron i chi? Cliciwch ar y dolenni i ddarganfod mwy. Ymunwch â’n grwpiau ni, dewch yn gefnogwyr, lawrlwythwch luniau neu fideos o’r Parc Cenedlaethol. Cymerwch ran!