Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Help kick start Mike Perry’s residency at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre by taking part in a beach clean on February 1st.
Ymgyrchoedd twtio’r traeth i sbarduno prosiect ffotograffiaeth Cerhyntau Arfordirol

Fe all aelodau’r cyhoedd helpu sbarduno prosiect ffotograffiaeth newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi, trwy gasglu plastig sydd wedi golchi i fyny ar draethau Sir Benfro.

Gyhoeddi 27/01/2015

Repairs to the Pembrokeshire Coast Path near Aberbach, Dinas were the last to be completed.
Cwblhau gwerth £70,000 o waith trwsio ar Lwybr Arfordir Penfro

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cwblhau gwaith trwsio gwerth dros £70,000 ar Lwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro dros y 12 mis diwethaf, yn sgil difrod a achoswyd gan stormydd difrifol y llynedd.

Gyhoeddi 27/01/2015

National Park Authority Chief Executive Tegryn Jones is pictured with Authority Member Cllr Bob Kilmister, who was one of the first to use the new electric car charging point at Oriel y Parc.
Pwynt gwefru ceir trydan y Parc Cenedlaethol yn rhoi pŵer i’r bobl

Fe fydd perchnogion cerbydau trydan nawr yn gallu ailwefru eu ceir yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi, diolch i bwynt gwefru sydd newydd gael ei osod.

Gyhoeddi 20/01/2015

Have your say on guidance to help people plan acceptable developments for sensitive locations such as Solva in the Pembrokeshire Coast National Park.
Cyfle i ddweud eich dweud ar ganllawiau newydd ar gynllunio datblygiadau cynaliadwy ym Mharciau Cenedlaethol Cymru

Peidiwch â cholli’ch cyfle i gynnig sylwadau ar ganllawiau newydd a luniwyd i helpu ymgeiswyr cynllunio yn nhri Pharc Cenedlaethol Cymru.

Gyhoeddi 19/01/2015

Gwahodd enwebiadau ar gyfer Gwobr Arwr Lleol y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi ymuno gyda Radio Pembrokeshire i chwilio am bobl sydd wedi gwneud cyfraniad neilltuol at y Parc Cenedlaethol, er mwyn eu cydnabod gyda Gwobr Arwr Lleol.

Gyhoeddi 19/01/2015

Visit the Pembrokeshire Coast National Park Authority website for ideas on how to get involved with Disabled Access Day.
Darganfyddwch y Parc Cenedlaethol ar Ddiwrnod Mynediad i’r Anabl

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn annog pobol i fod yn rhan o Ddiwrnod Mynediad i’r Anabl ar Ddydd Sadwrn Ionawr 17eg trwy gymryd mantais o’r cyfleoedd mynediad rhwydd niferus sydd ar gael ar draws y Parc Cenedlaethol.

Gyhoeddi 15/01/2015

Four fruit trees were planted at the Lower Racecourse by Haverfordwest VC School pupils in December.
Helpu’r Dref Sirol i droi dalen newydd gyda digwyddiadau plannu coed

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn annog pobol i gymryd rhan mewn cyfres o ddiwrnodau plannu coed sydd ar ddod yn Hwlffordd fel rhan o brosiect Orchard Mawr.

Gyhoeddi 09/01/2015

Pictured in front of the restored Manorbier Dovecote are Manorbier Medieval Landscape Group members David Glennerster, Bryan Turnbull, Martyn Dawes, Sue Turnbull, Janet Coleman, Joyce Kidney and National Park Authority Chairman, Cllr Mike James.
Cydweithio cymunedol yn allweddol i adfer Colomendy Maenorbŷr

Profodd Grŵp Adfer Tirwedd Ganoloesol Maenorbŷr foment o falchder yn ddiweddar wrth gwblhau adferiad Colomendy Maenorbŷr mewn cydweithrediad â nifer o sefydliadau yn cynnwys Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 15/12/2014

This intrepid otter was captured on camera taking fish from a pond in by Solva resident Ella Black.
Dal dyfrgi dewr yn dwyn pysgod yn Solfach!

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi clywed am nifer o olygfeydd anarferol mewn ymateb i’w apêl gwylio dyfrgwn, ond mae un anifail dewr wedi achosi tipyn o gyffro ym mhentref Solfach.

Gyhoeddi 12/12/2014

Walkability Video
Fideo newydd i hyrwyddo Prosiect 'Walkability’ y Parc Cenedlaethol

“Roedd bod allan yn yr awyr agored yn deimlad gwych.” “Doeddwn i byth yn meddwl y byddwn i’n teimlo mor ffit â hyn ar ôl yr hyn dw i wedi bod trwyddo.” “Mae’n dda i’ch iechyd chi, mae’n gwmni da ac yn ymarfer corff da.” Dyma rai o eiriau defnyddwyr Prosiect ‘Walkability’ Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro mewn fideo newydd i hyrwyddo’r prosiect.

Gyhoeddi 11/12/2014

« First ‹ Previous 1 to 10 of 100 Next Last »

 Subscribe in a reader