Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


The Oriel y Parc Christmas Market will take place 10am-4pm on Saturday, December 6th.
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn paratoi ar gyfer y Nadolig

Cofleidiwch hwyl yr ŵyl a dewch o hyd i’r rhodd berffaith i rywun annwyl, trwy ymweld ag un o ddigwyddiadau Nadoligaidd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, sy’n cymryd lle dros benwythnos cyntaf mis Rhagfyr.

Gyhoeddi 19/11/2014

Pembroke College student Amy Staff was awarded the Pembrokeshire Coast National Park Authority-sponsored Commitment to the Environment Award at the Radio Pembrokeshire Young Achiever Awards.
Myfyriwr Gwyddoniaeth Amgylcheddol yn cipio Gwobr Cyflawnydd Ifanc

Enillodd ymroddiad myfyriwr o Goleg Penfro i greu byd mwy cynaliadwy gydnabyddiaeth iddi hi ei hun yng Ngwobrau Cyflawnydd Ifanc Radio Sir Benfro yn ddiweddar.

Gyhoeddi 18/11/2014

Hill fort of Foel Trigarn under winter snow © Crown Copyright RCAHMW.
Sgwrs Castell Henllys i amlygu Oes Haearn gudd Sir Benfro o’r awyr

Esgynnwch fry i’r awyr gyda Dt Toby Driver i ddarganfod anheddau cyn hanesyddol cudd Sir Benfro gyda’i sgwrs sydd ar ddod ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys.

Gyhoeddi 06/11/2014

Mark and Karen Owen of the Wickedly Welsh Chocolate Company are pictured receiving their award for Most Exciting New Business, which was sponsored by Pembrokeshire Coast National Park Authority. CREDIT: Eiphoto.
Buddugoliaeth yn felys i gwmni siocled yng Ngwobrau Twristiaeth Sir Benfro

Yn ddiweddar cafodd cwmni siocled teuluol o Hwlffordd flas ar lwyddiant yng Ngwobrau Twristiaeth Sir Benfro mewn categori a noddwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 04/11/2014

Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Communications and Marketing Team scooped two prestigious Chartered Institute of Public Relations (CIPR) Cymru Wales PRide Gold Awards at a recent ceremony held in Cardiff.
Tîm y Parc Cenedlaethol yn cipio dwy Wobr a chwenychir yng nghystadleuaeth PRide CIPR

Enillodd Tîm Cysylltiadau a Marchnata Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ddwy wobr Aur glodfawr PRide Sefydliad Cysylltiadau Cyhoeddus Siartredig Cymru (CIPR) mewn seremoni a gynhaliwyd yng Nghaerdydd yn ddiweddar.

Gyhoeddi 03/11/2014

Helen Smith’s photograph of her family on the beach at Freshwater East scooped the luxury stay as part of the National Park Authority’s #ParkLife competition.
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cyhoeddi enillydd cystadleuaeth #ParcByw

Mae un enillydd lwcus wedi ennill pecyn gwobr ffantastig wrth gymryd rhan yng nghystadleuaeth #ParcByw Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 28/10/2014

Get creative at Oriel y Parc this half term.
Hanner Tymor a Hwyl Nos Galan Gaeaf ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Cyfarchwch yr ysbrydion sy’n crwydro bryngaer o’r Oes Haearn, ewch ar daith fwganllyd fin nos o gwmpas castell sy’n ddigon i godi ofn arnoch neu crëwch eich gwaith celf Nos Galan Gaeaf personol gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Penfro yr hanner tymor hwn.

Gyhoeddi 15/10/2014

A bilingual festival to celebrate the life of a Pembrokeshire poet with a lasting link to Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre will be held in St Davids on October 17th and 18th 2014.
Gŵyl Jâms Niclas i ddathlu bywyd y bardd o Dyddewi

Cynhelir gŵyl ddwyieithog i ddathlu bywyd bardd o Sir Benfro sydd â chyswllt parhaol ag Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, a hynny yn Nhyddewi ar Hydref 17eg a 18fed 2014.

Gyhoeddi 14/10/2014

Pembrokeshire Coast National Park Authority is inviting comments on its plans to conserve the built heritage of Britain’s smallest city.
Sylwadau ar y cynlluniau i gadw treftadaeth adeiledig Tyddewi

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn gwahodd sylwadau ynglŷn â’i gynlluniau i gadw treftadaeth adeiledig dinas leiaf Prydain.

Gyhoeddi 14/10/2014

The National Park Authority be holding five community consultation events across Pembrokeshire during the week commencing October 20th.
Mynnwch ddweud eich dweud ynglŷn â digwyddiadau galw heibio'r Parc Cenedlaethol

Anogir aelodau’r cyhoedd i fynychu nifer o ddigwyddiadau ymgynghori cymunedol i drafod blaenoriaethau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i’r dyfodol.

Gyhoeddi 10/10/2014

« First ‹ Previous 1 to 10 of 96 Next Last »

 Subscribe in a reader