I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


The Pembrokeshire Coast National Park Authority and Dyfed-Powys Police are appealing to members of the public to stop camping in the dunes at Poppit Sands.
Apêl ynglŷn â gwersylla yn y gwyllt, tanau gwersyll a sbwriel yn nhwyni Poppit

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Heddlu Dyfed-Powys yn apelio i aelodau’r cyhoedd beidio â gwersylla yn y twyni yn Nhraeth Poppit, yn dilyn cyfres o ddigwyddiadau pan gynheuwyd tanau gwersyll ac y gadawyd sbwriel.

Gyhoeddi 17/08/2017

The free Walking with Livestock event on 21 August will give walkers and dog owners common sense advice on walking their pets around livestock.
Dysgwch yr hanfodion am Gerdded gyda da Byw mewn digwyddiad rhad ac am ddim

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi ymuno â ffermwr lleol i gynnig arweiniad i gerddwyr a pherchnogion cŵn a all ddod ar draws da byw ar lwybrau, gyda digwyddiad rhad ac am ddim am 6pm ar ddydd Llun 21 Awst.

Gyhoeddi 16/08/2017

The Romans are coming to Castell Henllys Iron Age Village on 19 and 20 August with re-enactment, cookery, crafts and more from 11am-5pm.
Mae’r Rhufeiniaid ar y ffordd i Gastell Henllys y mis Awst hwn

Mae Pentref Oes Haearn Castell Henllys ger Trefdraeth yn paratoi ar gyfer ymosodiad gan y Rhufeiniaid ar 19 a 20 Awst. Yn ystod y ddau ddiwrnod bydd y cyfnod yn cael ei ail-greu, a bydd bwyd a rhagor o weithgareddau ar gael.

Gyhoeddi 15/08/2017

County show visitors
Ymgolli mewn chwedlau ym mhabell y Parc Cenedlaethol yn Sioe Sir Benfro

Gyda 2017 wedi’i dynodi’n Flwyddyn y Chwedlau yng Nghymru, mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ddigon i’w ddangos yn y Sioe Sir eleni ar 15-17 Awst, gyda’i dirwedd hanesyddol a safleoedd Castell Caeriw a Melin Heli a Phentref Oes Haearn Castell Henllys.

Gyhoeddi 08/08/2017

Taith treftadaeth filwrol Maes Tanio Maenorbŷr yn cynnig mynediad prin i’r cyhoedd

Mae’r Weinyddiaeth Amddiffyn yn rhoi cyfle prin i’r cyhoedd ymweld â Maes Tanio Maenorbŷr a chanfod sut y caiff hyfforddiant milwrol ei gynnal ar safle treftadaeth a chadwraeth ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 08/08/2017

Dr Hayley Young
Safbwynt newydd gyda Meddyliau'r Haf yn Oriel y Parc

Bydd cyfle unigryw i chi wrando ar academyddion yn trafod pynciau llosg yn Narlithoedd Tymor Meddyliau'r Haf yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi ym mis Awst.

Gyhoeddi 02/08/2017

Castell Henllys Lughnasad
Digwyddiadau dathlu natur y Celtiaid ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys

Mae croeso cynnes i bobl o bob oed ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys ym mis Awst i helpu i ddathlu’r Cynhaeaf Celtaidd gyda diwrnod yn llawn digwyddiadau difyr.

Gyhoeddi 26/07/2017

Open air theatre returns to Carew Castle this August with s performance of Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream on 6 August.
Castell Caeriw i gynnal sioeau theatr awyr agored anhygoel yr haf hwn

Bydd theatr awyr agored yn dychwelyd i Gastell Caeriw fis Awst eleni gyda dau ddigwyddiad cyffrous yn adeiladu ar lwyddiant tymor y llynedd pan werthwyd pob tocyn.

Gyhoeddi 25/07/2017

Carew Castle midsummer feast
Gweithredoedd gwarthus mewn digwyddiad Llofruddiaeth yn y Wledd Ganol Haf yng Nghastell Caeriw

Os ydych chi wedi bod eisiau cymryd rhan mewn noson dirgelwch llofruddiaeth, mae Castell Caeriw yn cynnal digwyddiad addas i deuluoedd o wledda, hwyl a gweithredoedd gwarthus yng nghyd-destun cyfnod y Tuduriaid.

Gyhoeddi 21/07/2017

Discover the Legend of Robin Hood at Carew Castle and Tidal Mill from 24-28 July.
Dewch o hyd i antur chwedlonol ar Arfordir Penfro yr haf hwn

Mwynhewch antur yn yr awyr agored a dadorchuddio mythau a chwedlau ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yr haf hwn

Gyhoeddi 21/07/2017

« First ‹ Previous 1 to 10 of 88 Next Last »

 Subscribe in a reader