Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Management Plan cover
Y cyfle olaf i gynnig eich barn ynglŷn â thirwedd y Parc

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn annog pobol i beidio â cholli’r cyfle i roi sylwadau ynglŷn â rheolaeth tirwedd y Parc Cenedlaethol yn y dyfodol.

Gyhoeddi 29/09/2014

Celebrations on the sand: Mosaic project participants were joined for beach games by Pembrokeshire Coast National Park Authority Discovery Ranger Mark Bond.
Prosiect Mosaic yn dod â chymuned byd eang i’r Parc Cenedlaethol Arfordirol

Dathlwyd prosiect sy’n annog pobol o gymunedau pobol ddu a lleiafrifoedd ethnig Cymru i ymweld â Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyda phenwythnos llawn o weithgareddau yn cynnwys arforgampau, sbotio morloi a theithiau cerdded yn y goedwig.

Gyhoeddi 25/09/2014

Apple pressing days will be held by the Pembrokeshire Coast National Park Authority as part of its Heritage Orchards Project.
Hen goed ffrwythau yn fater sy’n gwasgu ar y Parc Cenedlaethol

Ydy’ch coed afalau yn profi’n fwy ffrwythlon na’r hyn y gallwch chi ymdopi ag ef? Os oes gennych chi afalau dros ben yr hydref hwn, gall Parcmyn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro eich helpu i’w troi’n sudd blasus.

Gyhoeddi 24/09/2014

PCNPA Logo
Perchennog eiddo yn dysgu am y risg o dorri deddf cynllunio

Mae cynllunwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn atgoffa perchnogion eiddo o bwysigrwydd cydymffurfio â deddf cynllunio, ar ôl i ddyn o Fynachlogddu gael gorchymyn i dalu mwy na £5,500 mewn dirwyon a chostau ar ôl gwrthod ateb cwestiynau ynglŷn â datblygiad anawdurdodedig ar ei dir.

Gyhoeddi 22/09/2014

Poppit Marsh Path with volunteers
Cors Poppit – o goedwig yn blith draphlith o falsam i lwybr mynediad-i-bawb

Mae byd bendigedig o fywyd gwyllt wedi agor i blant ag anableddau yng Nghors Poppit, wedi i grŵp o wirfoddolwyr ymuno gyda Pharcmyn a Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i greu llwybr ag arno arwyneb.

Gyhoeddi 22/09/2014

Last chance to comment on new affordable housing guidance
Cyfle olaf i gynnig sylwadau ar y canllawiau newydd ar dai fforddiadwy

Mae perchnogion tir a’r rheiny fydd efallai am brynu tai, ymhlith y rheiny sy’n cael eu hannog i gynnig sylwadau ar ganllawiau newydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar dai fforddiadwy, wrth i’r dyddiad cau ar gyfer derbyn sylwadau, sef 26 Medi, agosáu.

Gyhoeddi 12/09/2014

Heather Nixon will be the latest Artist in Residence at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre, from September 15th to January 31st 2015.
Oriel y Parc yn croesawu Heather Nixon fel yr Artist Preswyl nesaf

Artist y mae ei gyrfa wedi ei thywys o’i gwreiddiau Gogleddol, i dreulio amser yn y Dwyrain Agos ac yng Nghymru, fydd yr Artist Preswyl nesaf yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 12/09/2014

Where the barbecue begins…charcoal making with National Park Authority Ranger (North) Richard Vaughan with members of the Point Youth Club in Fishguard.
Nid unrhyw fath o farbeciw yn y Point

Mae pobol ifanc o Abergwaun wedi bod yn cael blas o’r awyr agored yr haf hwn fel rhan o broject ar y cyd gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 10/09/2014

Pembrokeshire Coast trainees prepare to put Skills in Action
Hyfforddeion Arfordir Penfro’n Paratoi i roi Sgiliau ar Waith

Ar Medi 1af, fe ddechreuodd yr hyfforddeion cyntaf i’w dewis ar gyfer prosiect newydd, a fydd yn golygu dysgu sgiliau ymarferol gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, eu cwrs 12 mis.

Gyhoeddi 08/09/2014

Minwear Woods © Terry Johns
Crisialu rhythmau’r dirwedd yn arddangosfa mis Medi

Mae arddangosfa o baentiadau sy’n crisialu grymoedd elfennau tirwedd Sir Benfro i’w gweld nawr yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 03/09/2014

« First ‹ Previous 1 to 10 of 96 Next Last »

 Subscribe in a reader