I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Members of the National Park Authority: (left to right) Cllr Peter Morgan, Mr David Ellis, Cllr Tony Wilcox, Cllr Stanley Hudson, Mr Ted Sangster, Cllr Mike James, Cllr Reg Owens, Cllr Bob Kilmister, Cllr Lyn Jenkins, Ms Gwyneth Hayward, Cllr Michael Williams, Ms Melinda Thomas, Cllr Rob Lewis, Cllr Paul Harries and Cllr Mike Evans
Ailethol Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Ailetholwyd y cynghorydd Mike James yn Gadeirydd yn ddiweddar gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 01/07/2016

PCNPA Logo
Llofruddiaeth, dirgelwch, cerddoriaeth a miri mewn dawns â mygydau

Os ydych chi’n hoffi gwisgoedd ffansi, hanes, cerddoriaeth ganoloesol a nosweithiau dirgelwch llofruddiaeth, mae digwyddiad ar y gweill yng Nghastell Caeriw a fydd yn siŵr o wneud i chi ddweud 'Rhaid i mi fod yno'.

Gyhoeddi 29/06/2016

Getting to the root of the problem: Non-native rhododendron is cleared from the steep-sided Trecwn Valley as part of the Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Stitch in Time project.
Partneriaeth y Parc yn parhau i fynd i’r afael rhywogaethau goresgynnol

Mae prosiect sy’n mynd i’r afael â rhywogaethau goresgynnol fel clymog Japan yn ardal Cwm Gwaun a'r cyffiniau yn mynd o nerth i nerth.

Gyhoeddi 22/06/2016

387 Coastal Cruiser Timetable
Annog defnyddwyr bysiau arfordirol i nodi’r amserlenni newydd

Mae aelodau'r cyhoedd yn cael eu hannog i nodi newidiadau i amserlenni’r gwasanaeth poblogaidd, Gwibfws yr Arfordir, sy’n cael ei ddefnyddio gan nifer o bobl leol ac ymwelwyr ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 17/06/2016

Awdurdod y Parc yn gosod esiampl wrth leihau ei ddefnydd o ynni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn parhau â'i ymgyrch i leihau ei ddefnydd o ynni, gan dorri ei ddefnydd o drydan yn ei adeiladau gymaint â 21% mewn pedair blynedd.

Gyhoeddi 16/06/2016

PCNPA Logo
Cyhoeddi lwfansau a threuliau Aelodau Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Cyhoeddi lwfansau a threuliau Aelodau Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Gyhoeddi 13/06/2016

Pembrokeshire Coast National Park Authority and Pembrokeshire County Council are urging people to avoid unauthorised caravan and camping sites.
Annog ymwelwyr i gadw draw o feysydd carafanau a gwersylla sydd heb drwydded

A’r tymor gwyliau ar y gorwel, dyma annog twristiaid i osgoi meysydd carafanau a gwersylla answyddogol er mwyn gwneud yn siŵr nad ydyn nhw’n cael problemau ar y safle.

Gyhoeddi 13/06/2016

Paintings by Vivienne Judah, photography by Paul Turner and knitting by Gillian Wheat are all on display at Newport Visitor Centre.
Tri artist lleol yn arddangos eu gwaith yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Trefdraeth

Mae gwaith creadigol tri artist lleol yn cael eu harddangos yng Nghanolfan Ymwelwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn Nhrefdraeth tan 18 Mehefin

Gyhoeddi 09/06/2016

Castell Henllys visitor
Rhagoriaeth i bob un o atyniadau ymwelwyr y Parc Cenedlaethol

Mae adborth rhagorol gan gwsmeriaid am y tri o safleoedd i ymwelwyr sy’n cael eu rheoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi arwain at dystysgrif y mae’r gymuned fusnes yn dyheu amdano.

Gyhoeddi 06/06/2016

: The Swifts Round a Tower exhibition at Oriel y Parc is hoping to raise awareness of the swift, which is rapidly declining in numbers.
Arddangosfa yn Nhŵr Oriel y Parc yn tynnu sylw at gyflwr y wennol ddu

Mae arddangosfa yn Nhŵr Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi yn gobeithio codi ymwybyddiaeth o aderyn arbennig iawn y gellir ei weld ambell waith yn ein hwybrennau yn ystod yr haf - y wennol ddu.

Gyhoeddi 03/06/2016

« First Previous 81 to 90 of 90 Next › Last »

 Subscribe in a reader