I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Helen Smith’s photograph of her family on the beach at Freshwater East scooped the luxury stay as part of the National Park Authority’s #ParkLife competition.
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cyhoeddi enillydd cystadleuaeth #ParcByw

Mae un enillydd lwcus wedi ennill pecyn gwobr ffantastig wrth gymryd rhan yng nghystadleuaeth #ParcByw Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 28/10/2014

Get creative at Oriel y Parc this half term.
Hanner Tymor a Hwyl Nos Galan Gaeaf ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Cyfarchwch yr ysbrydion sy’n crwydro bryngaer o’r Oes Haearn, ewch ar daith fwganllyd fin nos o gwmpas castell sy’n ddigon i godi ofn arnoch neu crëwch eich gwaith celf Nos Galan Gaeaf personol gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Penfro yr hanner tymor hwn.

Gyhoeddi 15/10/2014

A bilingual festival to celebrate the life of a Pembrokeshire poet with a lasting link to Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre will be held in St Davids on October 17th and 18th 2014.
Gŵyl Jâms Niclas i ddathlu bywyd y bardd o Dyddewi

Cynhelir gŵyl ddwyieithog i ddathlu bywyd bardd o Sir Benfro sydd â chyswllt parhaol ag Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, a hynny yn Nhyddewi ar Hydref 17eg a 18fed 2014.

Gyhoeddi 14/10/2014

Pembrokeshire Coast National Park Authority is inviting comments on its plans to conserve the built heritage of Britain’s smallest city.
Sylwadau ar y cynlluniau i gadw treftadaeth adeiledig Tyddewi

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn gwahodd sylwadau ynglŷn â’i gynlluniau i gadw treftadaeth adeiledig dinas leiaf Prydain.

Gyhoeddi 14/10/2014

The National Park Authority be holding five community consultation events across Pembrokeshire during the week commencing October 20th.
Mynnwch ddweud eich dweud ynglŷn â digwyddiadau galw heibio'r Parc Cenedlaethol

Anogir aelodau’r cyhoedd i fynychu nifer o ddigwyddiadau ymgynghori cymunedol i drafod blaenoriaethau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i’r dyfodol.

Gyhoeddi 10/10/2014

Cardigan Castle
Cyflwyniad unwaith-yn-unig i ddatgelu cyfrinachau cudd Castell Aberteifi

Ers dros 900 mlynedd, mae Castell Aberteifi wedi dominyddu hanes y dref y bu unwaith yn ei hamddiffyn. Nawr, gyda’r castell yn paratoi i ailagor ei byrth y flwyddyn nesaf, fe fydd yr hanesydd lleol, Glen Johnson, yn rhoi cyflwyniad unwaith-yn-unig ar hanes y castell, gyda rhai elfennau yn cael eu cyflwyno i gynulleidfa gyhoeddus am y tro cyntaf erioed.

Gyhoeddi 07/10/2014

Peeping Puffin © Heather Bennett
Dadorchuddio ffotograffau o bedwar ban byd yn arddangosfa Oriel y Parc

Fe fydd ffotograffydd o Sir Benfro, sydd wedi teithio i leoliadau ym mhedwar ban byd, yn arddangos ei phrintiau ffotograffig yn y Tŵr a’r Caffi yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi o 4 Hydref.

Gyhoeddi 06/10/2014

John Dillwyn Llewelyn, Dunraven Castle, c.1854 © National Museum of Wales.
Ffotograffau hanesyddol yn ffocws arddangosfa ddiweddara Oriel y Parc

Camwch yn ôl i’r gorffennol yr hydref hwn yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi gyda chasgliadau ffotograffau hanesyddol Amgueddfa Cymru - National Museum Wales.

Gyhoeddi 06/10/2014

Datblygiad newydd yn dod â phentref Oes Haearn Castell Henllys yn fyw

Bydd bywyd teuluol yn yr Oes Haearn yn teimlo’n agosach nag erioed wrth i’r gwaith o ailddatblygu atyniad ymwelwyr unigryw ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro fynd rhagddo.

Gyhoeddi 28/05/2014

Arddangosfa Under Milk Wood Syr Peter Blake yn agor yn Oriel y Parc

Agorwyd arddangosfa o luniau a lluniau dyfrlliw, o waith Syr Peter Blake, sy’n enwog am ei gelfyddyd pop, sy’n darlunio Under Milk Wood gan Dylan Thomas, yn swyddogol yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi ar Fai 16eg.

Gyhoeddi 28/05/2014

« First Previous 81 to 90 of 90 Next › Last »

 Subscribe in a reader