Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


National Park Authority Building Projects Officer Andrew Muskett and Chairman Cllr Mike James with the Display Energy Certificate outside the Pembroke Dock headquarters.
Gwell graddfa ynni i bencadlys y Parc Cenedlaethol

Wrth i Wythnos Hinsawdd nesáu (Mawrth 3ydd-9fed), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn amlygu ei ymroddiad i gynaliadwyedd trwy amlinellu'r gostyngiad dramatig yn yr allyriadau CO2 yn ei bencadlys dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Gyhoeddi 26/02/2014

Project Wild Thing aims to encourage children and their families to reconnect with nature.
Y Parc Cenedlaethol yn croesawu perfformiad Project Wild Thing

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi trefnu diwrnod cyffrous o ddigwyddiadau yn rhad ac am ddim i gyd-fynd gyda pherfformiad o’r ffilm a gafodd ganmoliaeth uchel gan y beirniaid , sef, Project Wild Thing, sy’n anelu at annog plant a’u teuluoedd i ail gysylltu â natur.

Gyhoeddi 20/02/2014

Dune systems are found at Tenby South Beach, Freshwater East, Manorbier, Broad Haven South, Barafundle, Freshwater West and Newport.
Rhoi rhybudd ynghylch traethau

Oherwydd y tywydd garw a gafwyd yn ddiweddar mae'r cyhoedd yn cael eu hannog i fod yn fwy gofalus fyth pan maent yn mynd i draethau lleol yn y Sir. Yn benodol mae pobl yn cael eu rhybuddio i beidio â dringo twyni tywod na thyrchu iddynt gan y gallent fod yn ansad. Cafodd y rhybudd hwn ynghylch traethau ei roi gan Gyngor Sir Penfro, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, cyn y gwyliau hanner tymor sydd ar ddod. Ar ben hynny mae'r sefydliadau'n cynghori pobl i beidio â dringo nac eistedd ar waelod clogwyni gan y gallai tirlithriadau ddigwydd o ganlyniad i'r glaw trwm. Yn eu cyd-rybudd fe ddywed y Cyngor Sir, Awdurdod y Parc Cenedlaethol a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol bod yr ymchwyddiadau llanwol difrifol a'r stormydd a gafwyd y mis yma a'r mis diwethaf wedi arwain at lawer rhagor o erydu ar hyd arfordir Sir Benfro - yn enwedig felly'r twyni tywod sydd wedi cael eu herydu'n ddifrifol. Fel arfer mae twyni tywod yn goleddfu'n raddol tua'r traeth. Fodd bynnag yn sgil y tywydd garw mae gan lawer o'r twyni hyn ymylon bron fertigol erbyn hyn neu hyd yn oed ymylon sy'n bargodi, ac sy'n wynebu'r môr. "Gydag amser bydd y twyni tywod yn sadio unwaith eto trwy broses naturiol ac yna'n cylchlithro hyd nes bydd llethrau mwy graddol i'r traeth. Fodd bynnag, ar hyn o bryd, mae eu hymylon serth yn ansad dros ben ac fe allent gwympo'n hollol ddirybudd," meddent. "Wrth gwrs mae ein traethau yno i bawb eu joio o hyd yn ystod gwyliau hanner tymor ond cofiwch gadw llygad barcud ar y plant a pheidiwch â mynd yn agos at dwyni tywod ar droedleoedd glan môr, am y tro, hyd nes y twyni tywod wedi sadio unwaith eto." Mae cadwynau o dwyni i'w cael yn y mannau hyn; Traeth y De Dinbych-y-pysgod, Freshwater East, Maenorbŷr, De Aberllydan, Barafundle, Freshwater West a Threfdraeth.

Gyhoeddi 19/02/2014

Dragon Parade set to fire up St David’s Day fun at Oriel y Parc.
Parêd y Dreigiau i danio dathliadau Dydd Gŵyl Dewi

Ymunwch ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro am wledd o ddiwylliant Cymreig y Dydd Gŵyl Dewi yma, gyda Parêd y Dreigiau anhygoel Oriel y Parc ymhlith y digwyddiadau cyffrous sydd wedi eu cynllunio i ddathlu nawdd sant Cymru.

Gyhoeddi 17/02/2014

The Pembrokeshire Coast Path has been diverted at Blackpoint, north of Broad Haven.
Y Parc Cenedlaethol yn annog gofal ar Lwybr yr Arfordir

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn annog cerddwyr ac ymwelwyr i gymryd gofal arbennig ar Lwybr Arfordir Penfro ac yn rhybuddio pobl i beidio â defnyddio’r Llwybr yn ystod tywydd difrifol.

Gyhoeddi 17/02/2014

Meddle in the medieval with half term activities at Carew Castle.
Darganfod diwylliant a hanes cyfoethog y Parc yn ystod y gwyliau hanner tymor hyn

Beth am ymgolli yn yr Oes Haearn, busnesa yn y canol oesoedd neu ymchwilio i ddathliadau Gŵyl Dewi yr hanner tymor hwn gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 14/02/2014

An example of the storm damage at Abermawr.
Cliriad yn dilyn stormydd yn flaenoriaeth i Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn parhau i flaenoriaethu gwaith clirio yn dilyn y tywydd difrifol parhaus ac mae’n ymdrechu i gadw mynediad yn agored lle bynnag mae hynny’n bosibl.

Gyhoeddi 06/02/2014

Design a dragon to be in with a chance to win Oriel y Parc’s St David’s Day competition. The celebrations will include the annual Dragon Parade.
Taniwch eich dychymyg a chynlluniwch ddraig Dydd Gŵyl Dewi

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro’n annog artistiaid addawol i greu cynlluniau cyfareddol o ddreigiau ar gyfer cystadleuaeth arbennig fydd yn rhan o’r dathliadau Gŵyl Dewi sydd ar y trothwy.

Gyhoeddi 31/01/2014

« First Previous 91 to 98 of 98 Next › Last »

 Subscribe in a reader