I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Visit the Pembrokeshire Coast National Park Authority website for ideas on how to get involved with Disabled Access Day.
Darganfyddwch y Parc Cenedlaethol ar Ddiwrnod Mynediad i’r Anabl

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn annog pobol i fod yn rhan o Ddiwrnod Mynediad i’r Anabl ar Ddydd Sadwrn Ionawr 17eg trwy gymryd mantais o’r cyfleoedd mynediad rhwydd niferus sydd ar gael ar draws y Parc Cenedlaethol.

Gyhoeddi 15/01/2015

Pictured in front of the restored Manorbier Dovecote are Manorbier Medieval Landscape Group members David Glennerster, Bryan Turnbull, Martyn Dawes, Sue Turnbull, Janet Coleman, Joyce Kidney and National Park Authority Chairman, Cllr Mike James.
Cydweithio cymunedol yn allweddol i adfer Colomendy Maenorbŷr

Profodd Grŵp Adfer Tirwedd Ganoloesol Maenorbŷr foment o falchder yn ddiweddar wrth gwblhau adferiad Colomendy Maenorbŷr mewn cydweithrediad â nifer o sefydliadau yn cynnwys Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 15/12/2014

This intrepid otter was captured on camera taking fish from a pond in by Solva resident Ella Black.
Dal dyfrgi dewr yn dwyn pysgod yn Solfach!

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi clywed am nifer o olygfeydd anarferol mewn ymateb i’w apêl gwylio dyfrgwn, ond mae un anifail dewr wedi achosi tipyn o gyffro ym mhentref Solfach.

Gyhoeddi 12/12/2014

Walkability Video
Fideo newydd i hyrwyddo Prosiect 'Walkability’ y Parc Cenedlaethol

“Roedd bod allan yn yr awyr agored yn deimlad gwych.” “Doeddwn i byth yn meddwl y byddwn i’n teimlo mor ffit â hyn ar ôl yr hyn dw i wedi bod trwyddo.” “Mae’n dda i’ch iechyd chi, mae’n gwmni da ac yn ymarfer corff da.” Dyma rai o eiriau defnyddwyr Prosiect ‘Walkability’ Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro mewn fideo newydd i hyrwyddo’r prosiect.

Gyhoeddi 11/12/2014

St Non’s Chapel © Barbara Price
Dyddiadur gweledol arlunydd a ysbrydolwyd gan daith trwy gancr

Arlunydd o Drefin a chafodd ei ysbrydoli i beintio dros 100 o luniau gan ei brwydr â chancr yw’r ddiweddaraf i arddangos ei gwaith yn y Tŵr a’r Caffi yn Oriel y Parc a’r Ganolfan Ymwelwyr yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 11/12/2014

Unique piece of history explained: (l-r) Major Peter Sulman from Defence Estates (landowners); David Glennerster, project co-ordinator for the Penally History Group; Mike Neil, also of the history group; Chairman of the Pembrokeshire Coast National Park Authority Cllr Mike James; National Park Authority Graphic Services Manager Brian Southern and Chairman of Penally History Group Tony Galvin.
Cynghrair cymunedol yn datgelu hanes ffos i lygaid pawb a phob un

Erbyn hyn, mae system ffosydd ymarfer unigryw o’r Rhyfel Byd Cyntaf ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn fwy gweledol i ymwelwyr, diolch i bartneriaeth gyda grŵp hanes lleol.

Gyhoeddi 04/12/2014

Liam Jones has been appointed as Pembrokeshire Coast National Park Authority’s new Head of Development Management.
Parc Cenedlaethol yn enwi Pennaeth newydd Rheoli Datblygiad

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penodi Liam Jones fel ei Bennaeth Rheoli Datblygiad newydd.

Gyhoeddi 02/12/2014

Marketing Officer Anna Mullarkey and Communications and Marketing Manager Marie Edwards receive 2013 CIM Canmol award.
Prif Wobr i ymgyrch bosteri'r Parc Cenedlaethol

Mae harddwch ac apêl Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi helpu Awdurdod y Parc Cenedlaethol i gipio prif wobr.

Gyhoeddi 04/10/2013

« First Previous 81 to 88 of 88 Next › Last »

 Subscribe in a reader