Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Meddle in the medieval with half term activities at Carew Castle.
Darganfod diwylliant a hanes cyfoethog y Parc yn ystod y gwyliau hanner tymor hyn

Beth am ymgolli yn yr Oes Haearn, busnesa yn y canol oesoedd neu ymchwilio i ddathliadau Gŵyl Dewi yr hanner tymor hwn gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 14/02/2014

An example of the storm damage at Abermawr.
Cliriad yn dilyn stormydd yn flaenoriaeth i Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn parhau i flaenoriaethu gwaith clirio yn dilyn y tywydd difrifol parhaus ac mae’n ymdrechu i gadw mynediad yn agored lle bynnag mae hynny’n bosibl.

Gyhoeddi 06/02/2014

Design a dragon to be in with a chance to win Oriel y Parc’s St David’s Day competition. The celebrations will include the annual Dragon Parade.
Taniwch eich dychymyg a chynlluniwch ddraig Dydd Gŵyl Dewi

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro’n annog artistiaid addawol i greu cynlluniau cyfareddol o ddreigiau ar gyfer cystadleuaeth arbennig fydd yn rhan o’r dathliadau Gŵyl Dewi sydd ar y trothwy.

Gyhoeddi 31/01/2014

Children from Prendergast School learn about life in the Iron Age at Castell Henllys during a Mucky Maths session run by Pembrokeshire Coast National Park Authority.
Mathemateg Mwdlyd yn helpu plant ysgol i deithio’n ôl mewn amser

Plant o Ysgol Prendergast yw’r cyntaf yn Sir Benfro i ddefnyddio Mathemateg Mwdlyd i ddysgu am fywyd yn Oes yr Haearn ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 15/01/2014

The remains of the forest which was uncovered at Newgale when the pebble bank sea defence was pushed back across the road in the recent storms.
Stormydd yn datgelu golwg brin ar goedwig 10,000 mlwydd oed

Yn ystod y stormydd yn Niwgwl ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro cafodd coedwig ei datguddio a fyddai’n cael ei defnyddio gan helwyr-casglwyr hyd at 10,000 o flynyddoedd yn ôl.

Gyhoeddi 13/01/2014

Volunteers worked with South Warden Manager Tim Jones to clear up storm debris at Manorbier beach.
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cyflwyno cyngor diogelwch ar ôl y tywydd difrifol

Anogir pobol i gymryd gofal arbennig wrth ddefnyddio Llwybr Cenedlaethol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wrth i Awdurdod Parc Cenedlaethol Sir Benfro barhau â’r gwaith o drwsio difrod yn dilyn y stormydd.

Gyhoeddi 13/01/2014

A bustling Oriel y Parc Christmas Market.
Y Parc Cenedlaethol yn cefnogi Sadwrn Busnesau Bach

Daeth stondinwyr o bob rhan o’r sir at ei gilydd ddechrau mis Rhagfyr mewn dwy Farchnad Nadolig ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, gan gyd-fynd â ‘Sadwrn Busnesau Bach’ cyntaf erioed y DU.

Gyhoeddi 24/12/2013

Croesi yn ysbrydoli arddangosfa yn Oriel y Parc

Mae teithiau ar draws afonydd a’r moroedd o gwmpas Sir Benfro wedi’u darlunio mewn collage gan yr Artist Preswyl yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr y Parc yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 23/12/2013

Ysbrydion, llechi a Chôr y Cewri…

Yn ystod y nawfed Diwrnod Archeoleg blynyddol a gynhaliwyd yn ddiweddar gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, datgelwyd cyfrinachau o’r gorffennol gerbron dros 200 o bobl.

Gyhoeddi 23/12/2013

Paul Sandby, Daddy’s Hole and Pembroke Castle, 1782 © National Museum of Wales.
Yr arddangosfa Darlunio Cestyll (Picturing Castles) i agor yn Oriel y Parc

Cymru ‘gwlad y cestyll’, yw thema arddangosfa newydd a lansiwyd gan Amgueddfa Cymru-National Museum Wales yng Ngaleri Oriel y Parc a Chanolfan Groeso Tyddewi.

Gyhoeddi 14/11/2013

« First Previous 91 to 100 of 100 Next › Last »

 Subscribe in a reader