I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Castell Henllys Iron Age Village will host a fascinating talk revealing the links between Stonehenge and Preseli Bluestones at 7.30pm on Wednesday 16 September.
Dewch i ddysgu am gyfrinachau Cerrig Gleision Preseli yng Nghastell Henllys

Bydd sgwrs ddiddorol iawn yn cael ei rhoi ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys a fydd yn datgelu'r cysylltiadau rhwng Côr y Cewri a Cherrig Gleision Preseli am 7.30pm ddydd Mercher 16 Medi.

Gyhoeddi 02/09/2015

Bechgyn y briodas yn helpu i gael gwared ar Jac y neidiwr ym Mhorthgain

Efallai nad yw rhywun yn meddwl am gadwraeth fel gweithgaredd penwythnos stag traddodiadol, ond dyna'n union y penderfynodd grŵp o ffrindiau ei wneud pan wnaethon nhw ymweld â Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ddiweddar.

Gyhoeddi 21/08/2015

Make your pledge to the Pembrokeshire Coast National Park this year at the Pembrokeshire County Show.
Gwnewch addewid i'r Parc yn Sioe Sir Benfro

Gwnewch addewid i helpu i ofalu am Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn Sioe Sir Benfro eleni, a dysgwch fwy am y gwaith sy'n cael ei wneud i warchod y dirwedd drawiadol hon a hyrwyddo'r bywyd gwyllt sy'n byw yno.

Gyhoeddi 14/08/2015

One of the 12 National Park Authority Footpath User Survey boxes near Broad Haven.
Cyfle i ennill gwobrau ariannol gydag Arolwg Defnyddwyr Llwybrau Troed y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi lansio Arolwg Defnyddwyr Llwybrau Troed newydd er mwyn casglu barn cerddwyr am gyflwr rhwydwaith llwybrau'r sir yn y Parc Cenedlaethol.

Gyhoeddi 07/08/2015

Castell Henllys Iron Age Village has been awarded the Sandford Award for the fourth time.
Castell Henllys yn ennill Gwobr Sandford am y pedwerydd tro

Mae atyniad treftadaeth poblogaidd yn Sir Benfro sy’n dod ag Oes yr Haearn yn fyw ar gyfer miloedd o blant bob blwyddyn wedi ennill Gwobr glodfawr Sandford am y pedwerydd tro mewn cydnabyddiaeth o’i raglen addysg.

Gyhoeddi 07/08/2015

Oriel y Parc will be hosting talks by Professor Nick Powdthavee and Professor Peter Pearson on 11 and 13 August.
Cyfle i wrando ar sgyrsiau gan arbenigwyr o safon fyd-eang yn Oriel y Parc ym mis Awst eleni

Bydd arbenigwyr o safon fyd-eang yn eu meysydd yn rhoi sgyrsiau gwyddonol yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi ym mis Awst eleni. Bydd y ddau ddigwyddiad ar gyfer cynulleidfa gyffredinol, a byddant yn ddarlithoedd gyda'r nos heb fod yn dechnegol, ar bynciau sydd o ddiddordeb eang.

Gyhoeddi 04/08/2015

The Pembrokeshire Coast National Park Authority has teamed up with the National Trust and a local farmer to offer guidance to walkers and dog owners who may encounter livestock while on foot, with a free event at 7pm on Friday 7 August.
Dysgwch yr hanfodion am gerdded gyda da byw mewn digwyddiad rhad ac am ddim

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi ymuno â'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a ffermwr lleol i gynnig arweiniad i gerddwyr a pherchnogion cŵn a all ddod ar draws da byw ar lwybrau, gyda digwyddiad rhad ac am ddim am 7pm ddydd Gwener 7 Awst.

Gyhoeddi 31/07/2015

Carew Castle Manager Daisy Hughes is pictured receiving the Tourism and Leisure Award from Gary Davies of Oakwood Theme Park © Pembrokeshire Photography.
Castell Caeriw a Pembrokeshire Photo Walks yn ennill Gwobrau Busnes lleol

Roedd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ddau reswm i ddathlu yng Ngwobrau Busnes Radio Sir Benfro yn ddiweddar, gan yr oedd yn noddi un wobr ac enillodd un o'i atyniadau i ymwelwyr wobr arall.

Gyhoeddi 31/07/2015

National Park Authority Members are pictured with Chief Executive Tegryn Jones.
Awdurdod Parc Cenedlaethol yn lansio Cynllun Mentora Aelodau

Mae cynllun mentora newydd yn gobeithio annog pobl o bob cefndir i ddod yn aelodau o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn y dyfodol.

Gyhoeddi 29/07/2015

Carew Castle
Castell Canoloesol Caeriw yn dangos clasuron y sinema

Peidiwch â cholli cyfle ym mis Awst eleni i weld clasuron y sinema a chlywed traciau sain dyrchafol gyda harddwch canoloesol grymus Castell Caeriw yn y cefndir.

Gyhoeddi 29/07/2015

« First Previous 81 to 90 of 90 Next › Last »

 Subscribe in a reader