Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


The Walkability Project, which is hosted by the National Park Authority, has been awarded funding for the next three years.
Yr Awdurdod yn cydnabod potensial y Parc Cenedlaethol fel ‘ased i iechyd’

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro’n cymryd camau beiddgar i hybu manteision iechyd meddwl ac iechyd corfforol gweithgarwch yn yr awyr agored.

Gyhoeddi 21/05/2014

National Park Authority Members voted to allocate funding towards a campaign to restore the tower and clock at St Davids Cathedral. Image © Pembrokeshire Coast National Park Authority
Y Parc Cenedlaethol yn rhoi help llaw i apêl Cloc yr Eglwys Gadeiriol

Mae apêl i adfer y tŵr a’r amseryddion yn un o atyniadau mwyaf poblogaidd y sir i ymwelwyr yn mynd i elwa o gyllid ychwanegol oddi wrth Gynllun Cronfa Ardal Gadwraeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 20/05/2014

Oriel y Parc will be holding its Summer Fayre from 10am-4pm on Saturday, May 31st.
Dewch allan am ddiwrnod gwahanol, dewch i Ffair Haf Oriel y Parc

Fe fydd Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi yn cynnal Ffair Haf dros benwythnos y Sulgwyn, gan groesawu llond lle o fusnesau celf a chrefft lleol i’r clos o 10yb-4yp ar ddydd Sadwrn 31 Mai.

Gyhoeddi 19/05/2014

Lawrlwythwch a darganfyddwch y Parc y gwyliau hyn

Gyda chestyll, caerau, traethau a llwybrau i’w harchwilio ar stepen y drws, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw y lle os am droi’ch llaw at rywbeth newydd dros hanner tymor y Sulgwyn.

Gyhoeddi 15/05/2014

Tycanol National Nature Reserve, Pembrokeshire Coast National Park
Diwrnod Agored Tycanol: hafan i fywyd gwyllt a diwydiant

Bydd diwrnodau agored yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Tycanol yn cynnig cyfle i archwilio a dysgu am un o drysorau mwyaf coetir Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 07/05/2014

Pembrokeshire Coast National Park Ranger Ian Meopham was among the 1,500 cyclists who braved the weather for the Tour of Pembrokeshire last weekend.
Mynnwch ysbrydoliaeth i fynd allan a mynd amdani yn y Parc Cenedlaethol

Boed law neu hindda, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw’r lle perffaith i fynd allan a mynd amdani, ac roedd sportif beicio Taith Sir Benfro yn brawf o hyn dros y penwythnos.

Gyhoeddi 01/05/2014

Greenala Point near Freshwater East c. PCNPA
Wrth eich bodd ag Arfordir Cymru? Anfonwch lun o’ch hun ar Lwybr Arfordir Sir Benfro!

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn dathlu ail ben-blwydd Llwybr Arfordir Cymru trwy ofyn i bobl anfon ‘llun o’u hun’ yn cerdded eu hoff ran o’r llwybr yn Sir Benfro.

Gyhoeddi 01/05/2014

Lamphey Bishops Palace - Dawn Chorus Walk on May 4th.
Codwch gyda’r ehedydd i brofi cerddorfa byd natur

Rydyn ni i gyd wedi profi peroriaeth cân yr adar gyda’r wawr, ond mae darganfod pam fod adar yn dechrau trydar wrth iddi wawrio yn un rheswm o leiaf i archebu taith gerdded yn Llys yr Esgob Llandyfai.

Gyhoeddi 28/04/2014

« First Previous 91 to 98 of 98 Next › Last »

 Subscribe in a reader