I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Walker looking at view towards Ramsey Island on St Davids Peninsula
Lles yn rhan ganolog o waith rhag-gynllunio Awdurdod y Parc

Mae lles yn un o themâu canolog Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wrth iddo gynllunio ar gyfer y dyfodol. Mae'r awdurdod newydd ddrafftio Cynllun Corfforaethol newydd ar gyfer 2016/17 a Chynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2016-2020.

Gyhoeddi 03/05/2016

Sculptor Darren Yeadon works on a standing stone
Cerrig Iachaol yng Nghastell Caeriw

Yr haf hwn, bydd waliau canoloesol Castell Caeriw yn gefnlen i gerfluniau meini hirion unigryw wedi’u cerfio o garreg las gan y cerflunydd Darren Yeadon o Ogledd Sir Benfro.

Gyhoeddi 28/04/2016

A typical long cist burial at St Patrick’s Chapel. (Photo: Dyfed Archaeological Trust)
Gweddillion dynol i’w ddadorchuddio eto ar safle capel ar y traeth

Mae disgwyl y bydd gwaith cloddio terfynol ar safle capel o'r oesoedd canol cynnar ar un o draethau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn datgelu mwy am y bobl a oedd yn byw yng Nghymru 1,000 o flynyddoedd yn ôl.

Gyhoeddi 28/04/2016

See classic cars at Carew Castle from 10am-4pm on Bank Holiday Monday 2 May.
Beth am fwynhau ceir clasurol yng Nghastell Caeriw ddydd Llun Gŵyl y Banc

Bydd Castell â hanes sy’n deillio nôl 2,000 o flynyddoedd yn cynnal rhai o’r ceir clasurol gorau o bob cwr o Dde Cymru ddydd Llun 2 Mai, a chynigir mynediad am ddim i’r rheini sy’n dod â’u hen geir eu hunain.

Gyhoeddi 28/04/2016

John E Thornes Emeritus Professor at University of Birmingham
Sgwrs gan feteorolegydd yn canolbwyntio ar awyr Constable

Roedd y peintiwr Rhamantaidd o Loegr ar ddechrau’r 19eg ganrif yn creu tirluniau a oedd yn darlunio tywydd dramatig, ac roedd yr awyr yn elfen bwysig o’i waith yn aml iawn.

Gyhoeddi 28/04/2016

The Perfect Place Pictures exhibition of photographs from around the Newport area will be on display at the Newport National Park Visitor Centre until 30 April.
Canolfan Ymwelwyr Trefdraeth yw’r lle perffaith ar gyfer arddangosfa ffotograffiaeth

Mae ffotograffydd o Drefdraeth, sydd wedi codi dros £500 ar gyfer ysgol leol gyda’i galendr, yn arddangos ffotograffau o’r dirwedd leol yng Nghanolfan Ymwelwyr Trefdraeth, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 21/04/2016

Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids will host the author of the critically acclaimed children’s book Elen’s Island, as Writer in Residence until 30 July 2016.
Awdur wedi’i ysbrydoli gan yr arfordir yw Awdur Preswyl newydd Oriel y Parc

Bydd Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi yn croesawu awdur y llyfr plant Elen’s Island, sydd wedi ennill clod y beirniaid, fel Awdur Preswyl tan 30 Gorffennaf 2016.

Gyhoeddi 20/04/2016

A Haverfordwest mother who has raised hundreds of pounds for hospitals and charities by recycling items ranging from used biscuit wrappers, coffee lids and packaging to used postage stamps, clothes and bric-a-brac was presented with the Green Award at the 2016 Radio Pembrokeshire Local Hero Awards.
Hyrwyddwr ailgylchu yn ennill Gwobr Arwr Lleol y Parc Cenedlaethol

Mae mam o Hwlffordd sydd wedi codi cannoedd o bunnoedd ar gyfer ysbytai ac elusennau drwy ailgylchu eitemau’n amrywio o hen ddeunydd lapio bisgedi, caeadau coffi a phecynnau i hen stampiau, dillad a bric-a-brac wedi ennill y Wobr Werdd yng Ngwobrau Arwr Lleol Radio Sir Benfro 2016.

Gyhoeddi 18/04/2016

Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids is to host a Hobbies and Crafts Week from 11-17 April.
Wythnos Celf a Chrefft yn dod yn ôl i Oriel y Parc

Yn dilyn galw mawr, bydd Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn cynnal Wythnos Celf a Chrefft unwaith eto rhwng 11 ac 17 Ebrill, ar ôl llwyddiant y rhaglen o ddigwyddiadau cyffrous a gafwyd y llynedd.

Gyhoeddi 07/04/2016

Puffins having a chat by Paul Richards
Fforwm Arfordir Penfro yn cael ei enwebu ar gyfer un o brif wobrau’r UE

Mae Fforwm Arfordir Penfro wedi cael ei enwebu ar gyfer un o wobrau'r UE am ei ddull gweithredu mewn partneriaeth o ran aflonyddu cyn lleied â phosib ar Safleoedd Morol Ewropeaidd Sir Benfro.

Gyhoeddi 30/03/2016

« First Previous 81 to 90 of 90 Next › Last »

 Subscribe in a reader