Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Dogs walking on leads Guide Dogs Cymru joint event Oct 2013
Mynd â’r Ci am Dro yn y Parc

Yn ystod mis Hydref eleni bydd cyfle i unrhyw un sy’n hoffi cŵn yn y sir gymryd rhan mewn digwyddiad cerdded cŵn sydd ychydig yn wahanol mewn lleoliad hyfryd yn y Parc Cenedlaethol.

Gyhoeddi 18/09/2013

National Park Authority Discovery Rangers deliver outdoor education programme
Awyr iach a gofod agored i ysbrydoli dysgu yn yr hydref

Gan groesi eu bysedd am haf bach Mihangel, mae staff Darganfod Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ôl wrth eu gwaith yr hydref hwn er mwyn helpu athrawon wneud y gorau o’r awyr iach yn eu gwersi.

Gyhoeddi 16/09/2013

Just some of the National Park staff members who took part in Cycle to Work Day on September 12th.
Personél y Parc Cenedlaethol ar ddwy olwyn ar gyfer Diwrnod Seiclo i’r Gwaith

Ar ôl cael eu hysbrydoli gan lwyddiant diweddar y gystadleuaeth Ironman Cymru yn Ninbych y Pysgod, aeth staff y Parc Cenedlaethol ar ddwy olwyn ar Fedi 12fed fel rhan o Ddiwrnod Seiclo i’r Gwaith .

Gyhoeddi 13/09/2013

The Babi a Fi group at Oriel y Parc, with Nia Meleri George-Norgan from Menter Iaith Sir Benfro and Events Co-ordinator at Oriel y Parc, Emma Bowen.
Ffair Camau Bach yn Oriel y Parc i hybu manteision bywyd teuluol dwyieithog

Mae grŵp Cymraeg sy’n helpu plant ifainc a rhieni i ddod yn ddwyieithog, trwy ddysgu gyda’i gilydd, yn cynnal ‘Ffair Camau Bach’ yn Oriel y Parc i annog mwy o deuluoedd i gymryd rhan.

Gyhoeddi 11/09/2013

National Park Rangers Hayley Barrett and Haydn Garlick are pictured in Haroldston Woods with the hardworking Princes Trust Team 150.
Pobl ifanc leol yn cydweithio i wella llwybr corsiog Aberllydan

Mae naw o bobl ifanc leol wedi helpu gwella darn poblogaidd o lwybr trwy Goed Haroldston ger Aberllydan, gyda chymorth Parcmon Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Hayley Barrett.

Gyhoeddi 10/09/2013

Caption: A St Davids local takes pride of place in the Bylands exhibition  © Christina Williams
Ffotograffydd yn fframio gwirioneddau gwledig Tyddewi

Gan amlaf, caiff dinas leiaf Prydain ei diffinio gan ei chysylltiadau â diwylliant hanesyddol a chrefyddol yn hytrach na’r cymunedau lleol sy’n byw yma, ond mae arddangosfa newydd ar fin dehongli Tyddewi o bersbectif gwahanol iawn.

Gyhoeddi 29/08/2013

Above the Tefi Copyright Guy Manning
Guy Manning yn crisialu golau’r gorllewin

Fe ddaw artist lleol sy’n gwneud enw iddo’i hun â’i olewau disglair i furiau Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc gan grisialu golau gorllewinol unigryw Sir Benfro a Llydaw.

Gyhoeddi 16/08/2013

A range of local independent crafts people and artists will have their items on offer the Summer Craft Fayre at Oriel y Parc. PICTURE: Sara Diggins.
Digwyddiadau’r haf yn parhau ar thema gymunedol yn Oriel y Parc

Mae Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi yn smentio’i lle fel canolbwynt i’r gymuned wrth iddi baratoi i groesawu dau ddigwyddiad lleol arall dros yr wythnosau nesaf.

Gyhoeddi 16/08/2013

National Park Interpretation Officer Rebecca Evans with the six new wildlife leaflets.
Taflenni newydd yn datgelu cyfrinachau bywyd gwyllt Arfordir Penfro

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cynhyrchu taflenni dwyieithog newydd sy’n tynnu sylw at y bywyd gwyllt rhyfeddol sydd i’w weld yn y sir, a’r mannau gorau i’w weld.

Gyhoeddi 16/08/2013

National Park Ranger Richard Vaughan explores the creatures living inside the rockpool tank.
Gadewch i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro eich ysbrydoli chi i fentro i’n hawyr agored yn Sioe y Sir eleni.

Dewch i ymweld â’n stondin ar gornel Rhodfa Main a Rhodfa Band er mwyn deall pam y mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn beth da i chi, i’ch teulu, i’ch busnes ac i’r economi leol yn gyffredinol.

Gyhoeddi 07/08/2013

« First Previous 81 to 90 of 90 Next › Last »

 Subscribe in a reader