I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


The Oriel y Parc Summer Fayre on Saturday 1 August will boast local arts, crafts, live music and more.
Ffair Haf yn dychwelyd i Oriel y Parc ar 1 Awst

Bydd buarth Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi yn cael ei drawsnewid yn Ffair Haf brysur ddydd Sadwrn 1 Awst, gydag arlwy gan artistiaid, crefftwyr a chynhyrchwyr lleol a llawer mwy i’w weld rhwng 10am a 4pm.

Gyhoeddi 23/07/2015

Enjoy the Pembrokeshire Coast during National Parks Weeks 2015.
Digon o ffyrdd i fwynhau Arfordir Penfro yn ystod Wythnos y Parciau Cenedlaethol

Thema Wythnos y Parciau Cenedlaethol, sy'n cael ei chynnal eleni rhwng 27 Gorffennaf a 2 Awst, yw Tirlun Cyforiog, disgrifiad addas iawn i Arfordir Penfro, sydd ag un o'r tirluniau mwyaf amrywiol yn y wlad.

Gyhoeddi 20/07/2015

A Gyotaku Workshop will kick off the Oriel y Parc Hobbies and Crafts Week on 20 July.
Wythnos o weithdai gwych yn Oriel y Parc yn gyfle i gael blas ar gelf a chrefft

Mae Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc wedi trefnu amserlen lawn o weithgareddau celf a chrefft i helpu i roi cychwyn da i wyliau'r haf, gydag amrywiaeth o gyrsiau â thâl a sesiynau rhagflas di-dâl a fydd yn cynnig rhywbeth at ddant pawb.

Gyhoeddi 10/07/2015

Carew Castle Manager, Daisy Hughes and Oriel y Parc Manager, Jenn Jones are pictured with Emily Wells of Keep Wales Tidy.
Atyniadau'r Parc Cenedlaethol yn ennill Goriad Gwyrdd

Mae tri atyniad poblogaidd i ymwelwyr sy'n cael eu rhedeg gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi ymuno â'r Goriad Gwyrdd, sef yr achrediad amgylcheddol sy'n hybu twristiaeth gynaliadwy.

Gyhoeddi 06/07/2015

PCNPA Logo
Cyhoeddi lwfansau a threuliau Aelodau Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Derbyniodd y 18 Aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyfanswm o £70,119 mewn cyflogau sylfaenol ac uwch yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf (Ebrill 1af 2014 hyd at Fawrth 31ain 2015).

Gyhoeddi 30/06/2015

Karen Owen, Wickedly Welsh Chocolate Factory; Marie Edwards, Pembrokeshire Coast National Park Authority; Clare Stansfield, Oakwood Theme Park and Zoe Wright, Folly Farm.
Atyniadau twristiaeth yn codi’r bar gyda siocled Pembrokeshire Pass

Mae dau o brif atyniadau i ymwelwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi dod at ei gilydd gyda chynllun hyrwyddo newydd i lansio bar o siocled sy’n rhoi'r cyfle i deuluoedd arbed arian ar bum diwrnod allan gwerth chweil.

Gyhoeddi 26/06/2015

Carew Castle and Castell Henllys have both been shortlisted for a Radio Pembrokeshire Business Award.
Castell Caeriw a Chastell Henllys ar restr fer gwobr

Mae dau o atyniadau treftadaeth mwyaf poblogaidd y sir sy’n cael eu rhedeg gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Busnes Radio Pembrokeshire.

Gyhoeddi 25/06/2015

Caption:  Members of the National Park Authority: Cllr Peter Morgan, Cllr Paul Harries, Cllr David Rees, Mrs Gwyneth Hayward, Cllr Lyn Jenkins, Cllr Mike James (Chairman), Ms Christine Gwyther, Cllr Stanley Hudson, Cllr Mike Evans, Cllr Reg Owens, Cllr Michael Williams, Mr David Ellis, Mr Ted Sangster, Cllr Rob Lewis and Mrs Melinda Thomas are pictured with Chief Executive Tegryn Jones.
Ailethol Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Yn ddiweddar, ail-etholwyd y Cynghorydd Mike James yn Gadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Cafodd ei ethol gan yr Aelodau yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ei brif swyddfa ym Mharc Llanion, Doc Penfro ddydd Mercher 17 Mehefin.

Gyhoeddi 25/06/2015

Millie Marotta will be celebrating the release of her new book with a signing event at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids on 27 June.
Cwrdd â’r darlunydd sy’n gyfrifol am lyfr lliwio poblogaidd yn Oriel y Parc

Mae darlunydd o Ddinbych-y-pysgod, sydd wedi gwerthu hanner miliwn o gopïau o’i llyfr lliwio ar gyfer oedolion, yn dathlu lansio ei llyfr newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr y Parc yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 24/06/2015

National Park Authority Chairman Cllr Mike James is pictured on the new Sandy Haven crossing with National Park Authority Member and local County Councillor, Reg Owens; National Park Authority Building Projects Officer Andrew Muskett; National Trail Officer, Theresa Nolan and representatives from Herbranston and St Ishmaels Community Councils.
Cymunedau lleol yn croesawu croesfan newydd yn Sandy Haven

Mae cyswllt hanfodol rhwng dwy gymuned ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi’i wella ar ôl i'r gwaith o adeiladu croesfan llanw ddiogelach yn Sandy Haven gael ei gwblhau.

Gyhoeddi 23/06/2015

« First Previous 11 to 20 of 95 Next Last »

 Subscribe in a reader