I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


‘A Delineation of the Strata of England and Wales, with part of Scotland’ © Amgueddfa Cymru – National Museum Wales.
Dewch i ddarganfod hanes William Smith a'i fapiau rhyfeddol yn Oriel y Parc

Y ddaeareg arbennig ac amrywiol yw un o’r rhesymau pam y rhoddwyd statws Parc Cenedlaethol i Arfordir Sir Benfro yn 1952. Ond sut y gwyddom beth sydd o dan ein traed wrth inni gerdded ar hyd y dirwedd anhygoel hon?

Gyhoeddi 26/09/2016

Let’s Walk Pembrokeshire will launch with a week of guided walks around the county from 19 September onwards.
Ymunwch ag wythnos o weithgareddau cerdded gyda Dewch i Gerdded Sir Benfro

Mae wythnos o weithgareddau a digwyddiadau cerdded wedi’i threfnu i roi hwb i fenter newydd sy'n ceisio annog pobl o bob oed a gallu i gymryd y camau cyntaf i sicrhau bod cerdded yn dod yn rhan o’u trefn bob dydd.

Gyhoeddi 20/09/2016

Hear two sides of the Preseli bluestone quarry debate with talks by Dr Brian John and Dr Mike Parker Pearson at Castell Henllys.
Cyfle yng Nghastell Henllys i glywed y ddwy ochr i’r ddadl am gerrig gleision Preseli

A gafodd y cerrig gleision eu cloddio gan bobl yn y Preseli, neu a gawsant eu symud gan rymoedd natur? Bydd dwy sgwrs a roddir ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys yn eich galluogi i glywed y ddwy ochr i'r ddadl hon ac i ddod i benderfyniad drosoch eich hun.

Gyhoeddi 19/09/2016

Traeth Frainslake
Llwyddiant ysgubol gwaith glanhau ar draeth

Cynhaliwyd y digwyddiad glanhau traeth mwyaf llwyddiannus hyd yn hyn ar Draeth Frainslake yn ddiweddar, ar dir y Weinyddiaeth Amddiffyn yng Nghastellmartin ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 19/09/2016

Volunteers have helped the National Park Authority open up a new footpath in Lower Solva. Photo: Andrew Weaver.
Gwirfoddolwyr yn ceibio arni i helpu’r Parc Cenedlaethol i agor llwybr troed newydd

Mae tîm ymroddedig o wirfoddolwyr wedi helpu Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i agor llwybr troed cyhoeddus newydd ym mhentref Solfach ar lan y môr.

Gyhoeddi 12/09/2016

Castell Henllys Iron Age Village will host a unique Well-being Day on Wednesday 14 September.
Darganfod llwybrau lles newydd yng Nghastell Henllys

Os ydych chi’n chwilio am ffyrdd i hybu eich lles, neu ddim ond eisiau rhoi cynnig ar rywbeth newydd, beth am ymweld â Phentref Oes Haearn Castell Henllys ddydd Mercher 14 Medi ar gyfer digwyddiad unigryw Diwrnod Lles.

Gyhoeddi 09/09/2016

George Edwards Paul Hosgood Bristol Tractor
Arloeswyr Llwybr Arfordir Sir Benfro yn Sioe'r Sir

Daeth y stori ddifyr am greu Llwybr Arfordir Sir Benfro yn fyw eleni yn Sioe Amaethyddol y Sir, pan wnaeth dau o'r tîm gwreiddiol a helpodd i ffurfio’r llwybr cerdded byd-enwog yn yr 1960au gyfarfod â staff Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sy’n helpu i reoli'r Llwybr heddiw.

Gyhoeddi 08/09/2016

PCNPA Chairman Cllr Mike James
Owen, enillydd Her Bywyd Gwyllt y Parc Cenedlaethol yn cipio gwobr o £50

Enillodd ymwelydd ifanc, anturus â Sioe Amaethyddol Sir Benfro a gynhaliwyd yn ddiweddar, Her Bywyd Gwyllt Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 08/09/2016

Poppit Sands
Apêl ynglŷn â gwersylla yn y gwyllt, tanau gwersyll a sbwriel yn nhwyni Poppit

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Heddlu Dyfed-Powys yn apelio i aelodau’r cyhoedd beidio â gwersylla yn y twyni yn Nhraeth Poppit, yn dilyn cyfres o ddigwyddiadau pan gynheuwyd tanau gwersyll ac y gadawyd sbwriel.

Gyhoeddi 02/09/2016

Dogs Day Out  copyright Helen Elliot
Yr arlunydd celf naïf, Helen Elliott, yn cyfleu bywyd ar yr arfordir yn Nhrefdraeth yng Nghanolfan Ymwelwyr y dref

Mae arddangosfa unigol gan Helen Elliott, yr arlunydd Celf Naïf poblogaidd, i'w gweld ar hyn o bryd yng Nghanolfan Ymwelwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn Nhrefdraeth.

Gyhoeddi 25/08/2016

« First Previous 11 to 20 of 103 Next Last »

 Subscribe in a reader