I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Skills in Action trainees are photographed with Authority Chairman Cllr Mike James and Chief Executive Tegryn Jones.
Rhaglen llwyddiannus Sgiliau ar Waith yn croesawu hyfforddeion newydd

Mae prosiect hyfforddiant ymarferol sydd wedi gweld naw o bob deg hyfforddai blaenorol yn mynd ymlaen i gael gwaith neu addysg pellach wedi croesawu ei don ddiweddaraf.

Gyhoeddi 27/10/2016

Pembrokeshire Coast National Park Authority Finance Manager Richard Griffiths will spend eight weeks in Uganda supporting the Mbale Coalition Against Poverty (Mbale CAP) organisation.
Rheolwr Cyllid yn gadael Awdurdod y Parc am Ddwyrain Affrica

Mae Rheolwr Cyllid Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ei chychwyn hi am Uganda i gefnogi Cynghrair Mbale yn Erbyn Tlodi (Mbale CAP) a’i hamcanion, ac, yn benodol, nod y sefydliad i blannu deg miliwn o goed mewn ardal sydd wedi’i datgoedwigo’n fawr.

Gyhoeddi 24/10/2016

Experience the ghostly Celtic Halloweeen Samhain and the burning of the wicker man at Castell Henllys Iron Age Village on 26 October.
Hanner tymor yn llawn antur ar Arfordir Penfro

Os ydych yn chwilio am antur anhygoel yn yr hydref, neu brofiad iasoer ar adeg Nos Galan Gaeaf, mae digon ymlaen dros hanner tymor yn y tri atyniad i ymwelwyr sydd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 14/10/2016

: Professional photographer Drew Buckley will be on hand to offer his advice at the Discover Dark Skies event at Castell Henllys Iron Age Village on Friday 28 October from 7pm-10.30pm. © Drew Buckley Photography.
Darganfod dirgelion yr awyr dywyll ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys

Cynhelir noson arbennig i ddarganfod dirgelion yr awyr dywyll ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys nos Wener 28 Hydref. Bydd yn gyfle i chi ddod i wybod mwy am gyfundrefn yr haul a dysgu sgiliau newydd i’ch helpu i fwynhau awyr y nos yn eich amser eich hun.

Gyhoeddi 14/10/2016

Join in a sensational seasonal celebration with the Oriel y Parc Harvest Fayre from 10am-4pm on Sunday 23 October.
Gwledd o ddanteithion tymhorol Ffair y Cynhaeaf yn Oriel y Parc

Bydd Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi yn dathlu dyfodiad yr hydref rhwng 10am a 4pm dydd Sul 23 Hydref â stondinau cynnyrch lleol amrywiol ac adloniant byw.

Gyhoeddi 12/10/2016

Robin Heath will provide a new perspective on the legendary links between Stonehenge and the Preseli Hills in his talk at Castell Henllys on Wednesday 19 October.
Clywed am gysylltiad chwedlonol newydd rhwng Côr y Cewri a Bryniau Preseli

Mae archaeolegwyr a daearegwyr wedi bod yn trafod y cysylltiad rhwng Bryniau Preseli a Chôr y Cewri ers blynyddoedd, ond bydd sgwrs gan Robin Heath ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys dydd Mercher 19 Hydref yn cyflwyno safbwynt newydd.

Gyhoeddi 11/10/2016

Visit the National Park’s annual Apple Day on at St Brides from 11am-3pm on Sunday 16 October.
Diwrnod Afalau blynyddol y Parc Cenedlaethol yn dychwelyd i Sain Ffraid

Dewch i ymweld â Diwrnod Afalau gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro yn Sain Ffraid o 11am-3pm ar ddydd Sul, 16 Hydref er mwyn cael cyfle i ddysgu mwy ynglŷn â’r ffrwyth rhyfeddol hyn.

Gyhoeddi 07/10/2016

Children from Johnston C.P. School hear the story of Henry Tudor at Carew Castle.
Rhoi bywyd i hanes Harri Tudur yng Nghastell Caeriw

Cafodd plant o Ysgolion Cynradd Johnston, Orielton a Sageston wledd wrth wylio sioe un dyn egnïol lle’r oedd Harri Tudur (Harri VII) yn adrodd sut y cafodd ei eni yng Nghastell Penfro gerllaw cyn dianc i Ffrainc ac yna dychwelyd i drechu Rhisiart III ym Mrwydr Bosworth a chael ei goroni’n frenin.

Gyhoeddi 07/10/2016

Castell Henllys Iron Age Village and its café were awarded top marks by Visit Wales
Castell Henllys yn darparu profiad euraidd i ymwelwyr

Castell Henllys yn darparu profiad euraidd i ymwelwyr

Gyhoeddi 03/10/2016

The Pembrokeshire Coast National Park Authority is to consult on options for the delivery of its tourism services.
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn lansio ymgynghoriad ar ddarpariaeth gwasanaethau twristiaeth

Bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymgynghori ar gynigion i fuddsoddi mewn pecyn o fentrau newydd a fydd yn cefnogi twf yr economi dwristiaeth ehangach yn Sir Benfro.

Gyhoeddi 03/10/2016

« First Previous 11 to 20 of 95 Next Last »

 Subscribe in a reader