I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Experience the Pembrokeshire Coast National Park in a different light with the Discover Dark Skies event at Carew Castle on Friday 1 April. Photo © Drew Buckley Photography.
Cyfle i fwynhau antur o dan y sêr yng Nghastell Caeriw

Os ydych chi’n mwynhau bod yn yr awyr agored, syllu ar y sêr, ffotograffiaeth a hanes, dewch draw i ddigwyddiad arbennig Darganfod yr Awyr Dywyll yng Nghastell Caeriw rhwng 7pm ac 11pm ar ddydd Gwener, 1 Ebrill.

Gyhoeddi 24/03/2016

The Pembrokeshire College students who planted the trees at Tregroes Park, Fishguard are pictured with National Park Ranger Richard Vaughan and Tutor Ben Coates.
Myfyrwyr ac Awdurdod y Parc yn chwarae eu rhan i helpu clwb pêl-droed lleol

Yn ddiweddar, ymunodd myfyrwyr Coleg Sir Benfro â Pharcmon Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Richard Vaughan, i helpu clwb pêl-droed ar yr arfordir i warchod ei gae pêl-droed newydd rhag yr elfennau.

Gyhoeddi 22/03/2016

Beach clean organisers are being urged to arrange for the litter they collect to be disposed of. Photo: Keep Wales Tidy.
Sbwriel wedi'i gasglu ar ôl glanhau traeth yn bwnc llosg

Mae trefnwyr sesiynau glanhau traethau’n cael eu hannog i drefnu bod y sbwriel sy’n cael ei gasglu yn cael ei waredu, ar ôl i bentyrrau o sbwriel a gasglwyd gael eu rhoi ar dân mewn dau leoliad, gan achosi perygl i bobl, bywyd gwyllt a'r amgylchedd.

Gyhoeddi 18/03/2016

Pre-application service charges come into effect at Pembrokeshire Coast National Park Authority from 16 March 2016.
Cynllunio i lwyddo gyda chyngor cyn ymgeisio

Os ydych chi’n ystyried cyflwyno cais cynllunio ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, mae yna newidiadau yn y gwasanaeth cyn ymgeisio a allai effeithio arnoch.

Gyhoeddi 18/03/2016

1.	Discover Dark Skies at Carew Castle is one of a hatch of egg-citing events in the Pembrokeshire Coast National Park this Easter. (Credit: Drew Buckley Photography).
Anturiaethau g-wy-ch y Pasg ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Gwledd o anturiaethau llawn hwyl fydd yr arlwy dros y Pasg i deuluoedd ledled unig Barc Cenedlaethol arfordirol gwirioneddol y Deyrnas Unedig.

Gyhoeddi 14/03/2016

The easy access viewpoint at Haroldston Chins near Broad Haven.
Beth am ddarganfod antur newydd ar Arfordir Penfro ar Ddiwrnod Mynediad i’r Anabl?

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn annog pobl i ddathlu Diwrnod Mynediad i’r Anabl ar 12 Mawrth drwy wneud y gorau o gyfleoedd Mynediad i Bawb.

Gyhoeddi 11/03/2016

Trefnwch Flwyddyn Antur yn Sir Benfro gyda Coast to Coast

Gall ymwelwyr a thrigolion Sir Benfro ddarganfod sut i fanteisio i’r eithaf ar unig Barc Cenedlaethol arfordirol y DU yn ystod Blwyddyn Antur Cymru 2016, drwy gael eu hysbrydoli gan bapur newydd llwyddiannus Coast to Coast.

Gyhoeddi 09/03/2016

The Skills in Action trainees worked using traditional and sustainable techniques to lay a hedge in Kilkiffeth Wood in the Gwaun Valley.
Hyfforddeion y Parc Cenedlaethol yn dysgu technegau plygu gwrych traddodiadol

Mae'r genhedlaeth nesaf o Wardeiniaid a Cheidwaid y Parc Cenedlaethol wedi bod yn dysgu sgiliau rheoli coetiroedd mewn ffordd gynaliadwy gyda chymorth yr elusen addysgol Coppicewood College.

Gyhoeddi 08/03/2016

Salisbury Cathedral from the Meadows 1831, John Constable (1776-1837), © Tate, London 2013. Purchased with assistance from the Heritage Lottery Fund, The Manton Foundation, the Art Fund (with a contribution from the Wolfson Foundation) and Tate Members.
Campwaith Constable, Salisbury Cathedral, yn dod i Oriel y Parc

Bydd un o gampweithiau mwyaf celfyddyd Prydain, Salisbury Cathedral from the Meadows 1831 gan John Constable, yn cael ei arddangos yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhŷ Ddewi o 19 Mawrth - 11 Medi 2016 fel rhan o daith o gwmpas orielau ac amgueddfeydd y DU.

Gyhoeddi 08/03/2016

Pembrokeshire Coast National Park Authority is holding a taster day for its Skills in Action traineeships on at Portfield Gate Woods on 8 April.
Parc Cenedlaethol yn cynnig diwrnod blasu ar gyfer cynllun hyfforddeiaethau

Awydd gyrfa mewn cadwraeth ymarferol neu reoli ystadau? Os felly, efallai mai hyfforddeiaeth Sgiliau ar Waith Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw’r union beth i chi!

Gyhoeddi 03/03/2016

« First Previous 11 to 20 of 86 Next Last »

 Subscribe in a reader