Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


PCNPA Logo
Perchennog eiddo yn dysgu am y risg o dorri deddf cynllunio

Mae cynllunwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn atgoffa perchnogion eiddo o bwysigrwydd cydymffurfio â deddf cynllunio, ar ôl i ddyn o Fynachlogddu gael gorchymyn i dalu mwy na £5,500 mewn dirwyon a chostau ar ôl gwrthod ateb cwestiynau ynglŷn â datblygiad anawdurdodedig ar ei dir.

Gyhoeddi 22/09/2014

Poppit Marsh Path with volunteers
Cors Poppit – o goedwig yn blith draphlith o falsam i lwybr mynediad-i-bawb

Mae byd bendigedig o fywyd gwyllt wedi agor i blant ag anableddau yng Nghors Poppit, wedi i grŵp o wirfoddolwyr ymuno gyda Pharcmyn a Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i greu llwybr ag arno arwyneb.

Gyhoeddi 22/09/2014

Last chance to comment on new affordable housing guidance
Cyfle olaf i gynnig sylwadau ar y canllawiau newydd ar dai fforddiadwy

Mae perchnogion tir a’r rheiny fydd efallai am brynu tai, ymhlith y rheiny sy’n cael eu hannog i gynnig sylwadau ar ganllawiau newydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar dai fforddiadwy, wrth i’r dyddiad cau ar gyfer derbyn sylwadau, sef 26 Medi, agosáu.

Gyhoeddi 12/09/2014

Heather Nixon will be the latest Artist in Residence at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre, from September 15th to January 31st 2015.
Oriel y Parc yn croesawu Heather Nixon fel yr Artist Preswyl nesaf

Artist y mae ei gyrfa wedi ei thywys o’i gwreiddiau Gogleddol, i dreulio amser yn y Dwyrain Agos ac yng Nghymru, fydd yr Artist Preswyl nesaf yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 12/09/2014

Where the barbecue begins…charcoal making with National Park Authority Ranger (North) Richard Vaughan with members of the Point Youth Club in Fishguard.
Nid unrhyw fath o farbeciw yn y Point

Mae pobol ifanc o Abergwaun wedi bod yn cael blas o’r awyr agored yr haf hwn fel rhan o broject ar y cyd gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 10/09/2014

Pembrokeshire Coast trainees prepare to put Skills in Action
Hyfforddeion Arfordir Penfro’n Paratoi i roi Sgiliau ar Waith

Ar Medi 1af, fe ddechreuodd yr hyfforddeion cyntaf i’w dewis ar gyfer prosiect newydd, a fydd yn golygu dysgu sgiliau ymarferol gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, eu cwrs 12 mis.

Gyhoeddi 08/09/2014

Minwear Woods © Terry Johns
Crisialu rhythmau’r dirwedd yn arddangosfa mis Medi

Mae arddangosfa o baentiadau sy’n crisialu grymoedd elfennau tirwedd Sir Benfro i’w gweld nawr yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 03/09/2014

The Authority’s Communications and Marketing team pictured with the award-winning retro billboards and the 2014 edition of Coast to Coast.
Tîm y Parc Cenedlaethol ar y rhestr fer am ddwy wobr CC clodfawr

Bydd Tîm Cysylltiadau a Marchnata Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn fuan iawn yn mynd benben â phrif dimoedd cysylltiadau cyhoeddus yng Nghymru, gan eu bod ar restr fer dwy Wobr PRide Sefydliad Cysylltiadau Cyhoeddus Siartredig Cymru (CIPR).

Gyhoeddi 02/09/2014

Daisy Hughes recently took over as manager of Carew Castle and Tidal Mill, which is managed by the Pembrokeshire Coast National Park Authority.
Croesawu Wyneb Newydd i Gastell Caeriw

Mae Castell Caeriw’n ymfalchïo mewn hanes hudolus o 2,000 o flynyddoedd, ac yntau wedi bod yn gartref i dywysogesau, dugiaid a marchogion ers yr 11eg Ganrif; a nawr mae yna enw newydd wrth y llyw yn yr atyniad poblogaidd i ymwelwyr a reolir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 02/09/2014

Hungarian national park rangers visit Pembrokeshire National Park
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn denu cadwraethwr buddugoliaethus

Enillodd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ffan newydd yn ddiweddar, pan fu enillydd cystadleuaeth Parcmon Iau Hwngari ar ymweliad fel rhan o’i gwobr.

Gyhoeddi 29/08/2014

« First Previous 11 to 20 of 96 Next Last »

 Subscribe in a reader