I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Getting to the root of the problem: Non-native rhododendron is cleared from the steep-sided Trecwn Valley as part of the Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Stitch in Time project.
Partneriaeth y Parc yn parhau i fynd i’r afael rhywogaethau goresgynnol

Mae prosiect sy’n mynd i’r afael â rhywogaethau goresgynnol fel clymog Japan yn ardal Cwm Gwaun a'r cyffiniau yn mynd o nerth i nerth.

Gyhoeddi 22/06/2016

387 Coastal Cruiser Timetable
Annog defnyddwyr bysiau arfordirol i nodi’r amserlenni newydd

Mae aelodau'r cyhoedd yn cael eu hannog i nodi newidiadau i amserlenni’r gwasanaeth poblogaidd, Gwibfws yr Arfordir, sy’n cael ei ddefnyddio gan nifer o bobl leol ac ymwelwyr ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 17/06/2016

Awdurdod y Parc yn gosod esiampl wrth leihau ei ddefnydd o ynni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn parhau â'i ymgyrch i leihau ei ddefnydd o ynni, gan dorri ei ddefnydd o drydan yn ei adeiladau gymaint â 21% mewn pedair blynedd.

Gyhoeddi 16/06/2016

PCNPA Logo
Cyhoeddi lwfansau a threuliau Aelodau Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Cyhoeddi lwfansau a threuliau Aelodau Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Gyhoeddi 13/06/2016

Pembrokeshire Coast National Park Authority and Pembrokeshire County Council are urging people to avoid unauthorised caravan and camping sites.
Annog ymwelwyr i gadw draw o feysydd carafanau a gwersylla sydd heb drwydded

A’r tymor gwyliau ar y gorwel, dyma annog twristiaid i osgoi meysydd carafanau a gwersylla answyddogol er mwyn gwneud yn siŵr nad ydyn nhw’n cael problemau ar y safle.

Gyhoeddi 13/06/2016

Paintings by Vivienne Judah, photography by Paul Turner and knitting by Gillian Wheat are all on display at Newport Visitor Centre.
Tri artist lleol yn arddangos eu gwaith yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Trefdraeth

Mae gwaith creadigol tri artist lleol yn cael eu harddangos yng Nghanolfan Ymwelwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn Nhrefdraeth tan 18 Mehefin

Gyhoeddi 09/06/2016

Castell Henllys visitor
Rhagoriaeth i bob un o atyniadau ymwelwyr y Parc Cenedlaethol

Mae adborth rhagorol gan gwsmeriaid am y tri o safleoedd i ymwelwyr sy’n cael eu rheoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi arwain at dystysgrif y mae’r gymuned fusnes yn dyheu amdano.

Gyhoeddi 06/06/2016

: The Swifts Round a Tower exhibition at Oriel y Parc is hoping to raise awareness of the swift, which is rapidly declining in numbers.
Arddangosfa yn Nhŵr Oriel y Parc yn tynnu sylw at gyflwr y wennol ddu

Mae arddangosfa yn Nhŵr Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi yn gobeithio codi ymwybyddiaeth o aderyn arbennig iawn y gellir ei weld ambell waith yn ein hwybrennau yn ystod yr haf - y wennol ddu.

Gyhoeddi 03/06/2016

Join Oriel y Parc for a celebration of John Constable’s 240th birthday on Saturday 11 June 2016.
Dathlu 240 o flynyddoedd ers geni Constable yn Oriel y Parc ar 11 Mehefin

Mae Oriel a Chanolfan Ymwelwyr y Parc yn Nhyddewi yn eich gwahodd i ddathlu 240 o flynyddoedd ers geni John Constable ar ddydd Sadwrn 11 Mehefin gydag amryw o weithgareddau hwyliog i nodi'r achlysur arbennig hwn.

Gyhoeddi 27/05/2016

•	Join in the Medieval Mayhem at Carew Castle and Tidal Mill this half term.
Hwyl i'r teulu cyfan yn y Parc Cenedlaethol yn ystod yr hanner tymor

Hwyl i'r teulu cyfan yn y Parc Cenedlaethol yn ystod yr hanner tymor

Gyhoeddi 23/05/2016

« First Previous 11 to 20 of 90 Next Last »

 Subscribe in a reader