Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


PCNPA Logo
Cyhoeddi lwfansau a threuliau Aelodau Awdurdod y Parc Cenedlaethol

The 18 Members of the Pembrokeshire Coast National Park Authority were paid a total of £65,903 in basic and senior salaries in the last financial year (April 1st 2013 to March 31st 2014).

Gyhoeddi 07/07/2014

Nolton Haven steps re/Files/images/News/2014articles/NoltonHavenstepsweb.jpg
Sir Benfro yn elwa o wariant ar drwsio Llwybr Arfordir Cymru

Wrth i ni dorheulo yng ngwres yr haul yn ddiweddar, mae’r atgofion am dywydd y gaeaf yn anrheithio tirlun yr arfordir yn pylu.

Gyhoeddi 07/07/2014

Excavation at Castell Henllys, 2005.
Clwb Archeolegwyr Ifanc yn ymddangos yn Sir Benfro

Os ydych chi’n gwybod am berson ifanc sy’n hoff o ddarganfod hanes trwy weithgareddau ymarferol, mae yna glwb cenedlaethol ysgogol yn cychwyn yr haf hwn sy wedi’i anelu at gael hwyl a sbarduno diddordeb mewn archeoleg.

Gyhoeddi 04/07/2014

PCNPA Logo
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn chwilio am Aelod i’r Pwyllgor Safonau

Os oes gennych ddiddordeb yng gwaith Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, efallai y bydd diddordeb gennych yn y cyfle prin hwn o wasanaethu fel aelod annibynnol ar Bwyllgor Safonau'r Awdurdod.

Gyhoeddi 03/07/2014

Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Culture and Heritage Manager, Phil Bennett with one of the aurochs horns recently found at Whitesands beach.
Mwy o ddarganfyddiadau diddorol ar draethau Arfordir Penfro

Mae mwy o ddarganfyddiadau rhyfeddol ar draethau Arfordir Penfro wedi taflu goleuni diddorol pellach ar fywyd helwyr-gasglwyr yr ardal mor bell â 10,000 o flynyddoedd yn ôl.

Gyhoeddi 30/06/2014

A replica of Dylan Thomas’s famous writing shed at Llaugharne (pictured here) will be at Oriel y Parc, St Davids, on July 5th and 6th.
Sied Ysgrifennu Symudol Dylan Thomas yn teithio pob cam i Oriel y Parc

Cewch gyfle i gael cipolwg ar orffennol bardd o fri yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi, pan fydd Sied Ysgrifennu Symudol Dylan Thomas yn dod i’r ddinas ar Ddydd Sadwrn, 5 Gorffennaf a Dydd Sul, 6 Gorffennaf.

Gyhoeddi 23/06/2014

National Park North West Area Ranger Ian Meopham with the otter spotting map and log book at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids.
Achosion o weld dyfrgwn ar Arfordir Penfro yn mynd heibio’r 100

Cafwyd ymateb eithriadol i sbotwyr dyfrgwn ar Arfordir Penfro, gyda dros 100 yn cael eu gweld a’u cofnodi yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi hyd yma.

Gyhoeddi 16/06/2014

PCNPA Logo
Adroddiad y Swyddfa Archwilio yn nodi cynnydd positif i Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi gwneud cynnydd da wrth sicrhau gwelliannau mewn meysydd o flaenoriaeth uchel, yn ôl yr Adroddiad Gwelliant Blynyddol gan Swyddfa Archwilio Cymru.

Gyhoeddi 13/06/2014

Cyfarfod Agored Bwrdd yr Ymddiriedolwyr - Amgueddfa Cymru yn Oriel y Parc, Tyddewi

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd sydd â diddordeb yng ngwaith Amgueddfa Cymru i fynychu cyfarfod chwarterol Bwrdd yr Amgueddfa yn yr Ystafell Ddarganfod yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi, Sir Benfro am 10.15am-1pm ar ddydd Iau 19 Mehefin 2014.

Gyhoeddi 12/06/2014

Working to conserve a special landscape: Pembrokeshire Coast National Park Authority is holding taster days for traineeships in conservation management.
Awdurdod y Parc yn cynnig diwrnodau blasu i yrfâu mewn cadwraeth

Oes diddordeb gennych mewn gyrfa mewn rheoli cadwraeth? Yna gallai cyfres o ddiwrnodau blasu a drefnir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro fod yr agoriad sydd ei angen arnoch.

Gyhoeddi 12/06/2014

« First Previous 11 to 20 of 91 Next Last »

 Subscribe in a reader