Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


PCNPA Logo
Gosod croesfan llanw ddiogelach yn Sandy Haven

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn gwneud gwaith ar y groesfan llanw yn Sandy Haven, ar ôl i’r gymuned leol fynegi pryderon ynghylch ei diogelwch.

Gyhoeddi 09/03/2015

Billy Reohorn and Mark Burch from Support the Boardwalk received the 2015 National Park Award from Pembrokeshire Coast National Park Authority Chairman Cllr Mike James. Photo © Pembrokeshire Photography.
Gwobr Arwr Lleol i gefnogwyr llwybr pren Aberllydan

Cipiodd grŵp Support the Boardwalk Aberllydan Wobr Arwr Lleol y Parc Cenedlaethol 2015 yn ddiweddar. Mae'r wobr yn cydnabod gwaith y grŵp yn ailagor ac yn gwella llwybr poblogaidd o amgylch pwll lleol.

Gyhoeddi 06/03/2015

Plastiglomerate found on Newgale © Mike Perry
Arddangosfa Môr Plastig yn Oriel y Parc yn canolbwyntio ar sbwriel môr

Tynnwyd ffotograffau gyda manylion fforensig, o sbwriel môr o bob cwr o Arfordir Sir Benfro, er mwyn herio syniadau o’r hyn sy’n ‘naturiol’ ar gyfer arddangosfa newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 03/03/2015

The Pembrokeshire Coast National Park Authority is running a free Planning Surgery every Thursday from 10am-4pm.
Cymhorthfa Cynllunio’r Parc Cenedlaethol i gynnig cyngor anffurfiol

Mae pobl sy’n teimlo bod y byd cynllunio’n ddyrys yn cael cyfle i gyfarfod Swyddog Cynllunio o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wyneb yn wyneb mewn Cymhorthfa Cynllunio wythnosol newydd.

Gyhoeddi 03/03/2015

National Parks Wales Chairman Cllr Mike James and Mrs Kirsty Williams AM are pictured at the Senedd launch with pupils from Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd.
Pecyn Addysg newydd i’n Dysgu i Garu ein Parciau Cenedlaethol

Lansiwyd Pecyn Addysg dwyieithog newydd sy'n dathlu tirweddau mwyaf gwarchodedig ac eiconig Cymru yn y Senedd yng Nghaerdydd yn gynharach heddiw.

Gyhoeddi 26/02/2015

The National Park Car Park at Caerfai
Cyfle i chi leisio eich barn ar Orchymyn Parcio Ceir y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn bwriadu diweddaru ei Orchymyn Parcio Oddi ar y Stryd sy’n darparu’r sail gyfreithiol ar gyfer rheoli ei feysydd parcio.

Gyhoeddi 23/02/2015

Celebrate St Davids Day weekend in style with the Oriel y Parc Dragon Parade on Saturday 28 February.
Gorymdaith y Dreigiau yn mynd i droi strydoedd Tyddewi yn goch

Ymunwch ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar gyfer dathliad llachar nawddsant Cymru, gyda Gorymdaith Dreigiau flynyddol Oriel y Parc yn Nhyddewi ar Ddydd Sadwrn 28 Chwefror.

Gyhoeddi 17/02/2015

National Park Authority Ranger Ian Meopham, Shane Thomas and Patrick Maher pour the last of the ten tons of concrete to complete the job at Caerfai.
Mynediad at y traeth yn ôl ar y trywydd cywir diolch i bŵer gwirfoddolwyr

Atgyweiriwyd y llwybr mynediad i lawr i un o draethau mwyaf poblogaidd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yn dilyn ymdrech aruthrol gan tua 70 o wirfoddolwyr.

Gyhoeddi 12/02/2015

Discover the Pembrokeshire Coast National Park’s rich culture and history this half term holiday.
Hanes a dirgelwch yr hanner tymor hwn ar Arfordir Penfro

Ewch nôl i’r Oes Haearn, ymhél yn y canoloesol a chynllunio eich draig bersonol yr hanner tymor hwn gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 09/02/2015

 Learn how to maintain and graft from fruit trees with by attending a free event hosted by the Heritage Orchards Project.
Digwyddiadau coed afalau am ddim, i gofnodi diwedd Prosiect Perllannau Treftadaeth

Fe fydd Prosiect Perllannau Treftadaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnal cyfres o gyrsiau hyfforddiant rhad ac am ddim i helpu pobl i ddysgu sut i gynnal a chadw coed ffrwythau, eu tocio a graffito ohonynt.

Gyhoeddi 09/02/2015

« First Previous 11 to 20 of 97 Next Last »

 Subscribe in a reader