I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


One of the 12 National Park Authority Footpath User Survey boxes near Broad Haven.
Cyfle i ennill gwobrau ariannol gydag Arolwg Defnyddwyr Llwybrau Troed y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi lansio Arolwg Defnyddwyr Llwybrau Troed newydd er mwyn casglu barn cerddwyr am gyflwr rhwydwaith llwybrau'r sir yn y Parc Cenedlaethol.

Gyhoeddi 07/08/2015

Castell Henllys Iron Age Village has been awarded the Sandford Award for the fourth time.
Castell Henllys yn ennill Gwobr Sandford am y pedwerydd tro

Mae atyniad treftadaeth poblogaidd yn Sir Benfro sy’n dod ag Oes yr Haearn yn fyw ar gyfer miloedd o blant bob blwyddyn wedi ennill Gwobr glodfawr Sandford am y pedwerydd tro mewn cydnabyddiaeth o’i raglen addysg.

Gyhoeddi 07/08/2015

Oriel y Parc will be hosting talks by Professor Nick Powdthavee and Professor Peter Pearson on 11 and 13 August.
Cyfle i wrando ar sgyrsiau gan arbenigwyr o safon fyd-eang yn Oriel y Parc ym mis Awst eleni

Bydd arbenigwyr o safon fyd-eang yn eu meysydd yn rhoi sgyrsiau gwyddonol yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi ym mis Awst eleni. Bydd y ddau ddigwyddiad ar gyfer cynulleidfa gyffredinol, a byddant yn ddarlithoedd gyda'r nos heb fod yn dechnegol, ar bynciau sydd o ddiddordeb eang.

Gyhoeddi 04/08/2015

The Pembrokeshire Coast National Park Authority has teamed up with the National Trust and a local farmer to offer guidance to walkers and dog owners who may encounter livestock while on foot, with a free event at 7pm on Friday 7 August.
Dysgwch yr hanfodion am gerdded gyda da byw mewn digwyddiad rhad ac am ddim

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi ymuno â'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a ffermwr lleol i gynnig arweiniad i gerddwyr a pherchnogion cŵn a all ddod ar draws da byw ar lwybrau, gyda digwyddiad rhad ac am ddim am 7pm ddydd Gwener 7 Awst.

Gyhoeddi 31/07/2015

Carew Castle Manager Daisy Hughes is pictured receiving the Tourism and Leisure Award from Gary Davies of Oakwood Theme Park © Pembrokeshire Photography.
Castell Caeriw a Pembrokeshire Photo Walks yn ennill Gwobrau Busnes lleol

Roedd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ddau reswm i ddathlu yng Ngwobrau Busnes Radio Sir Benfro yn ddiweddar, gan yr oedd yn noddi un wobr ac enillodd un o'i atyniadau i ymwelwyr wobr arall.

Gyhoeddi 31/07/2015

National Park Authority Members are pictured with Chief Executive Tegryn Jones.
Awdurdod Parc Cenedlaethol yn lansio Cynllun Mentora Aelodau

Mae cynllun mentora newydd yn gobeithio annog pobl o bob cefndir i ddod yn aelodau o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn y dyfodol.

Gyhoeddi 29/07/2015

Carew Castle
Castell Canoloesol Caeriw yn dangos clasuron y sinema

Peidiwch â cholli cyfle ym mis Awst eleni i weld clasuron y sinema a chlywed traciau sain dyrchafol gyda harddwch canoloesol grymus Castell Caeriw yn y cefndir.

Gyhoeddi 29/07/2015

Beth Robinson’s summer exhibition will be at the Newport National Park Visitor Centre until 24 August © Beth Robinson.
Cyfle i weld arddangosfa haf Beth Robinson yng Nghanolfan Ymwelwyr Trefdraeth

Mae cyn-gantores opera a symudodd i Sir Benfro i wireddu uchelgais ei bywyd drwy baentio yn arddangos detholiad o'i gwaith yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn Nhrefdraeth.

Gyhoeddi 23/07/2015

The Oriel y Parc Summer Fayre on Saturday 1 August will boast local arts, crafts, live music and more.
Ffair Haf yn dychwelyd i Oriel y Parc ar 1 Awst

Bydd buarth Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi yn cael ei drawsnewid yn Ffair Haf brysur ddydd Sadwrn 1 Awst, gydag arlwy gan artistiaid, crefftwyr a chynhyrchwyr lleol a llawer mwy i’w weld rhwng 10am a 4pm.

Gyhoeddi 23/07/2015

Enjoy the Pembrokeshire Coast during National Parks Weeks 2015.
Digon o ffyrdd i fwynhau Arfordir Penfro yn ystod Wythnos y Parciau Cenedlaethol

Thema Wythnos y Parciau Cenedlaethol, sy'n cael ei chynnal eleni rhwng 27 Gorffennaf a 2 Awst, yw Tirlun Cyforiog, disgrifiad addas iawn i Arfordir Penfro, sydd ag un o'r tirluniau mwyaf amrywiol yn y wlad.

Gyhoeddi 20/07/2015

« First Previous 11 to 20 of 88 Next Last »

 Subscribe in a reader