Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Giving passengers a glimpse of Pembrokeshire: National Park Authority Chairman Cllr Mike James presents Princess Cruise Capt Rikard Lorentzen with set of retro posters promoting the Pembrokeshire Coast National Park.
Posteri’r Parc Cenedlaethol ar long i lannau pell

Cyn hir, fe fydd posteri retro Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, sydd wedi ennill gwobrau arobryn, yn ymddangos ar fwrdd llongau mordaith wedi iddynt gael eu cyflwyno i Gapten un o longau Princess Cruise Lines a oedd yn ymweld â Phorthladd Aberdaugleddau.

Gyhoeddi 19/08/2014

Parhau gyda digwyddiadau dathlu canmlwyddiant Dylan Thomas yn Nhyddewi

Fe fydd triawd o ddigwyddiadau ar thema Dylan Thomas yn cael eu cynnal yn Nhyddewi dros y misoedd nesaf, wrth i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac Amgueddfa Cymru barhau i ddathlu can mlynedd ers genedigaeth y bardd arbennig hwn o Gymru.

Gyhoeddi 19/08/2014

Discover more about the breathtaking Pembrokeshire Coast National Park and have your say on its future at the Park Authority’s County Show stand.
Cyfle i ddweud eich dweud gydag Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn Sioe’r Sir eleni

Dyma’ch cyfle chi i adael eich marc ar Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn Sioe Sir Benfro eleni. Ar gornel y Brif Rodfa a Rhodfa’r Band, fe welwch chi babell y Parc Cenedlaethol, sy’n llawn dop o weithgareddau a’r cyfle i chi gael dweud eich dweud ar ddyfodol unig Barc Cenedlaethol arfordirol y Deyrnas Unedig.

Gyhoeddi 08/08/2014

The Pembrokeshire Coast National Park Authority would like people’s opinions on the future management of the National Park landscape.
Yn eisiau; eich barn am dirwedd y Parc

Hoffai Awdurdod y Parc Cenedlaethol gael barn pobol ynglŷn â rheoli tirwedd y Parc Cenedlaethol yn y dyfodol.

Gyhoeddi 06/08/2014

Children from the Spark! project helping to keep the Pembrokeshire Coast National Park special
Prosiect Sparc yn cyflwyno pobl ifanc i’r Parc Cenedlaethol

Datrys problemau, adeiladau cysgodfannau ac archwilio pyllau dŵr... dim ond rhan o waith y dydd i grŵp o bobl ifanc ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ddiweddar.

Gyhoeddi 06/08/2014

Out There 2014 activity booklet cover
Ewch Mas Draw a dewch i adnabod eich Parc Cenedlaethol yn 2014

Gwahoddir chi i fynd Mas Draw i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn 2014 er mwyn gwneud y gorau o’r cynigion ffantastig a gynigir.

Gyhoeddi 28/07/2014

National Parks Week - Freshwater West
Gwnewch y gorau o Arfordir Penfro yn ystod wythnos Parciau Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn annog pobol i wneud y gorau o’r awyr agored godidog yn ystod Wythnos Parciau Cenedlaethol (Gorffennaf 28ain i Awst 3ydd) wrth i’r wlad baratoi ar gyfer y dathliad blynyddol o fannau i enaid gael llonydd ym Mhrydain.

Gyhoeddi 25/07/2014

Oriel y Parc counter staff
Mynnwch ddweud eich dweud ynglŷn â chynnal y Parc Cenedlaethol yn y dyfodol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn eich gwahodd i rannu eich barn ynglŷn â pha fath o Barc Cenedlaethol yr hoffech chi ei weld yn y dyfodol.

Gyhoeddi 25/07/2014

Activities at Carew Castle include Medieval Fun Days, Knight School, Have-a-go Archery and Archaeology Tours.
Tryblith canoloesol, anrhefn Geltaidd ac annibendod celfydd yn y Parc

Gollyngwch y ffrwyn ar y Celt sydd y tu mewn i chi, rhowch gynnig ar Rywbeth Bach Llysieuol neu crëwch gampwaith artistig ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yr haf hwn.

Gyhoeddi 18/07/2014

National Park Authority Head of Delivery Charles Mathieson is pictured presenting the National Park Business Award to Fran Barnikel and Zoe Codd of the Pembrokeshire Beach Food Company at the Radio Pembrokeshire Business Awards. PHOTO: Pembrokeshire Photography
Pembrokeshire Beach Food Company yn ennill Gwobr Busnes Y Parc Cenedlaethol

A local company famous for serving up seaside delicacies was recognised as the business making the best use of the Pembrokeshire Coast National Park at the recent Radio Pembrokeshire Business Awards.

Gyhoeddi 17/07/2014

« First Previous 11 to 20 of 93 Next Last »

 Subscribe in a reader