I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


: Professional photographer Drew Buckley will be on hand to offer his advice at the Discover Dark Skies event at Castell Henllys Iron Age Village on Friday 28 October from 7pm-10.30pm. © Drew Buckley Photography.
Darganfod dirgelion yr awyr dywyll ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys

Cynhelir noson arbennig i ddarganfod dirgelion yr awyr dywyll ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys nos Wener 28 Hydref. Bydd yn gyfle i chi ddod i wybod mwy am gyfundrefn yr haul a dysgu sgiliau newydd i’ch helpu i fwynhau awyr y nos yn eich amser eich hun.

Gyhoeddi 14/10/2016

Join in a sensational seasonal celebration with the Oriel y Parc Harvest Fayre from 10am-4pm on Sunday 23 October.
Gwledd o ddanteithion tymhorol Ffair y Cynhaeaf yn Oriel y Parc

Bydd Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi yn dathlu dyfodiad yr hydref rhwng 10am a 4pm dydd Sul 23 Hydref â stondinau cynnyrch lleol amrywiol ac adloniant byw.

Gyhoeddi 12/10/2016

Robin Heath will provide a new perspective on the legendary links between Stonehenge and the Preseli Hills in his talk at Castell Henllys on Wednesday 19 October.
Clywed am gysylltiad chwedlonol newydd rhwng Côr y Cewri a Bryniau Preseli

Mae archaeolegwyr a daearegwyr wedi bod yn trafod y cysylltiad rhwng Bryniau Preseli a Chôr y Cewri ers blynyddoedd, ond bydd sgwrs gan Robin Heath ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys dydd Mercher 19 Hydref yn cyflwyno safbwynt newydd.

Gyhoeddi 11/10/2016

Visit the National Park’s annual Apple Day on at St Brides from 11am-3pm on Sunday 16 October.
Diwrnod Afalau blynyddol y Parc Cenedlaethol yn dychwelyd i Sain Ffraid

Dewch i ymweld â Diwrnod Afalau gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro yn Sain Ffraid o 11am-3pm ar ddydd Sul, 16 Hydref er mwyn cael cyfle i ddysgu mwy ynglŷn â’r ffrwyth rhyfeddol hyn.

Gyhoeddi 07/10/2016

Children from Johnston C.P. School hear the story of Henry Tudor at Carew Castle.
Rhoi bywyd i hanes Harri Tudur yng Nghastell Caeriw

Cafodd plant o Ysgolion Cynradd Johnston, Orielton a Sageston wledd wrth wylio sioe un dyn egnïol lle’r oedd Harri Tudur (Harri VII) yn adrodd sut y cafodd ei eni yng Nghastell Penfro gerllaw cyn dianc i Ffrainc ac yna dychwelyd i drechu Rhisiart III ym Mrwydr Bosworth a chael ei goroni’n frenin.

Gyhoeddi 07/10/2016

Castell Henllys Iron Age Village and its café were awarded top marks by Visit Wales
Castell Henllys yn darparu profiad euraidd i ymwelwyr

Castell Henllys yn darparu profiad euraidd i ymwelwyr

Gyhoeddi 03/10/2016

The Pembrokeshire Coast National Park Authority is to consult on options for the delivery of its tourism services.
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn lansio ymgynghoriad ar ddarpariaeth gwasanaethau twristiaeth

Bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymgynghori ar gynigion i fuddsoddi mewn pecyn o fentrau newydd a fydd yn cefnogi twf yr economi dwristiaeth ehangach yn Sir Benfro.

Gyhoeddi 03/10/2016

‘A Delineation of the Strata of England and Wales, with part of Scotland’ © Amgueddfa Cymru – National Museum Wales.
Dewch i ddarganfod hanes William Smith a'i fapiau rhyfeddol yn Oriel y Parc

Y ddaeareg arbennig ac amrywiol yw un o’r rhesymau pam y rhoddwyd statws Parc Cenedlaethol i Arfordir Sir Benfro yn 1952. Ond sut y gwyddom beth sydd o dan ein traed wrth inni gerdded ar hyd y dirwedd anhygoel hon?

Gyhoeddi 26/09/2016

Let’s Walk Pembrokeshire will launch with a week of guided walks around the county from 19 September onwards.
Ymunwch ag wythnos o weithgareddau cerdded gyda Dewch i Gerdded Sir Benfro

Mae wythnos o weithgareddau a digwyddiadau cerdded wedi’i threfnu i roi hwb i fenter newydd sy'n ceisio annog pobl o bob oed a gallu i gymryd y camau cyntaf i sicrhau bod cerdded yn dod yn rhan o’u trefn bob dydd.

Gyhoeddi 20/09/2016

Hear two sides of the Preseli bluestone quarry debate with talks by Dr Brian John and Dr Mike Parker Pearson at Castell Henllys.
Cyfle yng Nghastell Henllys i glywed y ddwy ochr i’r ddadl am gerrig gleision Preseli

A gafodd y cerrig gleision eu cloddio gan bobl yn y Preseli, neu a gawsant eu symud gan rymoedd natur? Bydd dwy sgwrs a roddir ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys yn eich galluogi i glywed y ddwy ochr i'r ddadl hon ac i ddod i benderfyniad drosoch eich hun.

Gyhoeddi 19/09/2016

« First Previous 11 to 20 of 98 Next Last »

 Subscribe in a reader