Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


A replica of Dylan Thomas’s famous writing shed at Llaugharne (pictured here) will be at Oriel y Parc, St Davids, on July 5th and 6th.
Sied Ysgrifennu Symudol Dylan Thomas yn teithio pob cam i Oriel y Parc

Cewch gyfle i gael cipolwg ar orffennol bardd o fri yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi, pan fydd Sied Ysgrifennu Symudol Dylan Thomas yn dod i’r ddinas ar Ddydd Sadwrn, 5 Gorffennaf a Dydd Sul, 6 Gorffennaf.

Gyhoeddi 23/06/2014

National Park North West Area Ranger Ian Meopham with the otter spotting map and log book at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids.
Achosion o weld dyfrgwn ar Arfordir Penfro yn mynd heibio’r 100

Cafwyd ymateb eithriadol i sbotwyr dyfrgwn ar Arfordir Penfro, gyda dros 100 yn cael eu gweld a’u cofnodi yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi hyd yma.

Gyhoeddi 16/06/2014

PCNPA Logo
Adroddiad y Swyddfa Archwilio yn nodi cynnydd positif i Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi gwneud cynnydd da wrth sicrhau gwelliannau mewn meysydd o flaenoriaeth uchel, yn ôl yr Adroddiad Gwelliant Blynyddol gan Swyddfa Archwilio Cymru.

Gyhoeddi 13/06/2014

Cyfarfod Agored Bwrdd yr Ymddiriedolwyr - Amgueddfa Cymru yn Oriel y Parc, Tyddewi

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd sydd â diddordeb yng ngwaith Amgueddfa Cymru i fynychu cyfarfod chwarterol Bwrdd yr Amgueddfa yn yr Ystafell Ddarganfod yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi, Sir Benfro am 10.15am-1pm ar ddydd Iau 19 Mehefin 2014.

Gyhoeddi 12/06/2014

Working to conserve a special landscape: Pembrokeshire Coast National Park Authority is holding taster days for traineeships in conservation management.
Awdurdod y Parc yn cynnig diwrnodau blasu i yrfâu mewn cadwraeth

Oes diddordeb gennych mewn gyrfa mewn rheoli cadwraeth? Yna gallai cyfres o ddiwrnodau blasu a drefnir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro fod yr agoriad sydd ei angen arnoch.

Gyhoeddi 12/06/2014

Pembrokeshire Coast Path thrift
Hafau Gwyllt yn y Parc Cenedlaethol

Gyda charpedi gwefreiddiol o flodau, ehedyddion yn hedfan ‘fyny fry a choetiroedd ffrwythlon, mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro’n gallu bod yn lle hudolus ym mis Mehefin.

Gyhoeddi 09/06/2014

Walkability Project Users’ Forum members are pictured with Project Co-ordinator Paul Casson and Rebecca Evans of Public Health Wales at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids.
Prosiect Walkability yn camu ‘mlaen gyda chymorth Ffrindiau

Mae mwy a mwy o bobl yn manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd cerdded yn Sir Benfro, sydd gyda’r gorau yn y byd, diolch i lwyddiant parhaus prosiect Walkability Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 09/06/2014

PCNPA Logo
Canllawiau Cynllunio Atodol – Y Diweddaraf am Dai Fforddiadwy

Bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn trafod cynigion am ganllawiau tai fforddiadwy mwy hyblyg a chyfeillgar i’r defnyddiwr.

Gyhoeddi 30/05/2014

Datblygiad newydd yn dod â phentref Oes Haearn Castell Henllys yn fyw

Bydd bywyd teuluol yn yr Oes Haearn yn teimlo’n agosach nag erioed wrth i’r gwaith o ailddatblygu atyniad ymwelwyr unigryw ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro fynd rhagddo.

Gyhoeddi 28/05/2014

Arddangosfa Under Milk Wood Syr Peter Blake yn agor yn Oriel y Parc

Agorwyd arddangosfa o luniau a lluniau dyfrlliw, o waith Syr Peter Blake, sy’n enwog am ei gelfyddyd pop, sy’n darlunio Under Milk Wood gan Dylan Thomas, yn swyddogol yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi ar Fai 16eg.

Gyhoeddi 28/05/2014

« First Previous 11 to 20 of 91 Next Last »

 Subscribe in a reader