I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


PCNPA Logo
Diystyru apêl tai fforddiadwy Llanisan-yn-Rhos

Mae ymdrechion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i flaenoriaethu'r ddarpariaeth o dai fforddiadwy wedi cael eu hategu, ar ôl i Arolygydd Cynllunio ddiystyru apêl gan ddatblygwr oedd am adeiladu tai marchnad agored yn unig yn Llanisan-yn-Rhos.

Gyhoeddi 01/02/2017

Love the Pembrokeshire Coast this St Dwynwen’s Day.
Dangoswch eich bod yn caru Arfordir Penfro ar ddiwrnod Santes Dwynwen

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn annog pobl i ddangos eu bod yn caru’r Parc Cenedlaethol wrth i bobl baratoi i ddathlu Diwrnod Santes Dwynwen er cof am nawddsant cariadon Cymru ar 25 Ionawr.

Gyhoeddi 24/01/2017

Chris Reynolds’ exhibition of local landscapes and seascapes will be on display in the Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Newport Visitor Centre until Saturday 7 January 2017.
Dewch i weld tirluniau a morluniau lleol yng Nghanolfan Ymwelwyr Trefdraeth

Bydd paentiadau acrylig yn dal ehangder a golau Sir Benfro gan yr artist lleol, Chris Reynolds, yn cael eu harddangos yng Nghanolfan Ymwelwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn Nhrefdraeth tan ddydd Sadwrn 7 Ionawr 2017.

Gyhoeddi 21/12/2016

Dan Wynn is the new National Park Ranger for the South West Area, covering the area from Nolton Haven to Milford Haven.
Parcmon Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wrth ei fodd â’i swydd newydd

Yn ddiweddar, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penodi Dan Wynn yn Barcmon newydd ar gyfer Ardal y De-Orllewin sy’n cynnwys yr ardal rhwng Nolton Haven ac Aberdaugleddau.

Gyhoeddi 14/12/2016

Dr Beynon's Bug Farm
Mwy na 200 o brosiectau Sir Benfro wedi’u cefnogi gan y Gronfa Datblygu Cynaliadwy ers 2000

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi dosbarthu £2,860,348 i brosiectau drwy gyfrwng Cronfa Datblygu Cynaliadwy (CDC) Llywodraeth Cymru ers troad y mileniwm.

Gyhoeddi 09/12/2016

Pembrokeshire Coast National Park Authority’s involved 2,155 people its health-related activities during 2014-15, according to its latest Annual Improvement Report.
Adroddiad yn tynnu sylw at lwyddiant cynhwysiant cymdeithasol a lles Awdurdod y Parc

Ymgysylltodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn llwyddiannus â mwy na 6,000 o bobl a oedd yn anodd eu cyrraedd a bu ynghlwm â 2,155 arall drwy’i weithgareddau a oedd yn gysylltiedig ag iechyd yn ystod 2014-15, yn ôl ei Adroddiad Gwella Blynyddol diweddaraf.

Gyhoeddi 02/12/2016

88% of people who responded to Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Footpath User Survey said their main reason for walking was to enjoy the natural landscape.
Arolwg yn dweud mai tirwedd y Parc yw’r prif gymhelliant i gerddwyr

Mae mwy na hanner yr ymwelwyr â Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro’n cerdded y llwybrau gwledig bob dydd yn ystod eu hymweliad, yn ôl Arolwg Defnyddwyr Llwybrau Troed a gynhaliwyd yn ddiweddar gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Gyhoeddi 02/12/2016

To commemorate Wales YFC’s 80th anniversary and the donation by the Welsh National Park Authorities and Tilhill Forestry, a ceremonial oak tree was planted at the Royal Agricultural Show Ground in Llanelwedd during the Royal Welsh Winter Fair.
Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno coed derw ifanc i fudiad y ffermwyr ifanc

Mae Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Arfordir Penfro ac Eryri wedi ymuno â’i gilydd gyda Chwmni Coedwigaeth Tilhill i roi derwen ifanc i bob aelod o Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru (CFfI Cymru), er mwyn dathlu pen-blwydd y mudiad yn 80 oed.

Gyhoeddi 30/11/2016

Pembrokeshire Coast National Park Authority is holding a taster afternoon on Saturday 3 December for young people who are interested in becoming a Youth Ranger.
Cyfle unigryw i ymuno â chynllun Parcmyn Ifanc llwyddiannus

Os ydych chi rhwng 16 a 25 oed ac yn teimlo’n frwd dros warchod awyr agored gwych Sir Benfro, gallech chi fod yn ymgeisydd delfrydol ar gyfer cynllun Parcmyn Ifanc Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 28/11/2016

Find the perfect gift and enter into the festive spirit with Christmas Fayres at Castell Henllys, Oriel y Parc and Carew Castle.
Anrhegion gwych a mwy yn ffeiriau Nadolig y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn rhoi cyfle i chi fynd i hwyl yr ŵyl gyda thair ffair Nadolig dros y gaeaf yma.

Gyhoeddi 15/11/2016

« First Previous 11 to 20 of 89 Next Last »

 Subscribe in a reader