I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


88% of people who responded to Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Footpath User Survey said their main reason for walking was to enjoy the natural landscape.
Arolwg yn dweud mai tirwedd y Parc yw’r prif gymhelliant i gerddwyr

Mae mwy na hanner yr ymwelwyr â Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro’n cerdded y llwybrau gwledig bob dydd yn ystod eu hymweliad, yn ôl Arolwg Defnyddwyr Llwybrau Troed a gynhaliwyd yn ddiweddar gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Gyhoeddi 02/12/2016

To commemorate Wales YFC’s 80th anniversary and the donation by the Welsh National Park Authorities and Tilhill Forestry, a ceremonial oak tree was planted at the Royal Agricultural Show Ground in Llanelwedd during the Royal Welsh Winter Fair.
Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno coed derw ifanc i fudiad y ffermwyr ifanc

Mae Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Arfordir Penfro ac Eryri wedi ymuno â’i gilydd gyda Chwmni Coedwigaeth Tilhill i roi derwen ifanc i bob aelod o Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru (CFfI Cymru), er mwyn dathlu pen-blwydd y mudiad yn 80 oed.

Gyhoeddi 30/11/2016

Pembrokeshire Coast National Park Authority is holding a taster afternoon on Saturday 3 December for young people who are interested in becoming a Youth Ranger.
Cyfle unigryw i ymuno â chynllun Parcmyn Ifanc llwyddiannus

Os ydych chi rhwng 16 a 25 oed ac yn teimlo’n frwd dros warchod awyr agored gwych Sir Benfro, gallech chi fod yn ymgeisydd delfrydol ar gyfer cynllun Parcmyn Ifanc Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 28/11/2016

Find the perfect gift and enter into the festive spirit with Christmas Fayres at Castell Henllys, Oriel y Parc and Carew Castle.
Anrhegion gwych a mwy yn ffeiriau Nadolig y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn rhoi cyfle i chi fynd i hwyl yr ŵyl gyda thair ffair Nadolig dros y gaeaf yma.

Gyhoeddi 15/11/2016

Details of Candidate Sites for the emerging Pembrokeshire Coast National Park Local Development Plan must be submitted by 4.30pm on Friday 25 November 2016.
Cais terfynol am Safleoedd Ymgeisio ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol nesaf y Parc Cenedlaethol

Atgoffir aelodau’r cyhoedd, perchnogion tir a datblygwyr bod y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Safleoedd Ymgeisio ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) nesaf Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn prysur agosáu.

Gyhoeddi 15/11/2016

Natural Resources Wales Senior Conservation Officer Chris Lawrence and South West Operations Manager Andrea Winterton are pictured with National Park Authority Chief Executive Tegryn Jones and Wardens Mike Horton and Phil McCarthy at the Llys Afon offices in Haverfordwest.
Parc Cenedlaethol yn helpu Cyfoeth Naturiol Cymru gyda rheoli dôl wair

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi helpu Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i droi dalen newydd wrth iddo weithio i drawsnewid rhai o'r ardaloedd o laswellt o amgylch swyddfeydd Llys Afon ganddo yn Hwlffordd yn ddôl o flodau gwyllt.

Gyhoeddi 14/11/2016

Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Skills in Action trainees are photographed with Authority Chairman Cllr Mike James and Chief Executive Tegryn Jones.
Rhaglen llwyddiannus Sgiliau ar Waith yn croesawu hyfforddeion newydd

Mae prosiect hyfforddiant ymarferol sydd wedi gweld naw o bob deg hyfforddai blaenorol yn mynd ymlaen i gael gwaith neu addysg pellach wedi croesawu ei don ddiweddaraf.

Gyhoeddi 27/10/2016

Pembrokeshire Coast National Park Authority Finance Manager Richard Griffiths will spend eight weeks in Uganda supporting the Mbale Coalition Against Poverty (Mbale CAP) organisation.
Rheolwr Cyllid yn gadael Awdurdod y Parc am Ddwyrain Affrica

Mae Rheolwr Cyllid Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ei chychwyn hi am Uganda i gefnogi Cynghrair Mbale yn Erbyn Tlodi (Mbale CAP) a’i hamcanion, ac, yn benodol, nod y sefydliad i blannu deg miliwn o goed mewn ardal sydd wedi’i datgoedwigo’n fawr.

Gyhoeddi 24/10/2016

Experience the ghostly Celtic Halloweeen Samhain and the burning of the wicker man at Castell Henllys Iron Age Village on 26 October.
Hanner tymor yn llawn antur ar Arfordir Penfro

Os ydych yn chwilio am antur anhygoel yn yr hydref, neu brofiad iasoer ar adeg Nos Galan Gaeaf, mae digon ymlaen dros hanner tymor yn y tri atyniad i ymwelwyr sydd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 14/10/2016

: Professional photographer Drew Buckley will be on hand to offer his advice at the Discover Dark Skies event at Castell Henllys Iron Age Village on Friday 28 October from 7pm-10.30pm. © Drew Buckley Photography.
Darganfod dirgelion yr awyr dywyll ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys

Cynhelir noson arbennig i ddarganfod dirgelion yr awyr dywyll ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys nos Wener 28 Hydref. Bydd yn gyfle i chi ddod i wybod mwy am gyfundrefn yr haul a dysgu sgiliau newydd i’ch helpu i fwynhau awyr y nos yn eich amser eich hun.

Gyhoeddi 14/10/2016

« First Previous 11 to 20 of 94 Next Last »

 Subscribe in a reader