I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Caption:  Members of the National Park Authority: Cllr Peter Morgan, Cllr Paul Harries, Cllr David Rees, Mrs Gwyneth Hayward, Cllr Lyn Jenkins, Cllr Mike James (Chairman), Ms Christine Gwyther, Cllr Stanley Hudson, Cllr Mike Evans, Cllr Reg Owens, Cllr Michael Williams, Mr David Ellis, Mr Ted Sangster, Cllr Rob Lewis and Mrs Melinda Thomas are pictured with Chief Executive Tegryn Jones.
Ailethol Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Yn ddiweddar, ail-etholwyd y Cynghorydd Mike James yn Gadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Cafodd ei ethol gan yr Aelodau yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ei brif swyddfa ym Mharc Llanion, Doc Penfro ddydd Mercher 17 Mehefin.

Gyhoeddi 25/06/2015

Millie Marotta will be celebrating the release of her new book with a signing event at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids on 27 June.
Cwrdd â’r darlunydd sy’n gyfrifol am lyfr lliwio poblogaidd yn Oriel y Parc

Mae darlunydd o Ddinbych-y-pysgod, sydd wedi gwerthu hanner miliwn o gopïau o’i llyfr lliwio ar gyfer oedolion, yn dathlu lansio ei llyfr newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr y Parc yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 24/06/2015

National Park Authority Chairman Cllr Mike James is pictured on the new Sandy Haven crossing with National Park Authority Member and local County Councillor, Reg Owens; National Park Authority Building Projects Officer Andrew Muskett; National Trail Officer, Theresa Nolan and representatives from Herbranston and St Ishmaels Community Councils.
Cymunedau lleol yn croesawu croesfan newydd yn Sandy Haven

Mae cyswllt hanfodol rhwng dwy gymuned ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi’i wella ar ôl i'r gwaith o adeiladu croesfan llanw ddiogelach yn Sandy Haven gael ei gwblhau.

Gyhoeddi 23/06/2015

Carew Castle and Tidal Mill has received a TripAdvisor Certificate of Excellence for the second year running.
Tystysgrifau Rhagoriaeth TripAdvisor i atyniadau’r Parc Cenedlaethol

Mae TripAdvisor wedi dyfarnu Tystysgrif Rhagoriaeth i Gastell a Melin Heli Caeriw ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc am yr ail flwyddyn yn olynol.

Gyhoeddi 11/06/2015

Jono’s Lobster from Evi Antonio’s exhibition, which will be on display in the Tower and Café at Oriel y Parc from 6 June - 2 September 2015.
Evi Antonio yn cyflwyno dathliad o fywyd lleol y môr yn Oriel y Parc

Mae artist sydd wedi cael ei hysbrydoli gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro ers dros 25 mlynedd yn dathlu bywyd môr yr ardal gydag arddangosfa yn Nhŵr a Chaffi Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 08/06/2015

Dr Chris Caple of the University of Durham will reveal the fascinating feudal history of Nevern Castle with a special talk at Castell Henllys Iron Age Village on Wednesday 17 June.
Sgwrs yng Nghastell Henllys yn datgelu cyfrinachau Castell Nanhyfer

Bydd Dr Chris Caple o Brifysgol Durham yn datgelu hanes ffiwdal difyr Castell Nanhyfer mewn sgwrs arbennig ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys ar ddydd Mercher 17 Mehefin.

Gyhoeddi 05/06/2015

Artist in Residence, Pauline Le Britton is holding an Object Roadshow at Oriel y Parc on Wednesday 10 June.
Pauline Le Britton yn artist preswyl yn Oriel y Parc

Mae Artist Preswyl diweddaraf Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn gwahodd aelodau o’r cyhoedd i rannu eu hatgofion mewn ‘Sioe Deithiol Gwrthrychau’ yn Nhyddewi ar 10 Mehefin.

Gyhoeddi 02/06/2015

Pictured at the report launch are Visit Wales Head of Programmes, Gerwyn Evans; Pembrokeshire County Council Head of Regeneration, Martin White; Pembrokeshire Coast National Park Authority Chairman, Cllr Mike James; Pembrokeshire Tourism Chief Executive, Maudie Hughes; PLANED Chief Executive, Helen Murray; Wales Tourism Alliance Chair, Chris Osbourne and Pembrokeshire Coast National Park Authority Director of Delivery and Discovery and Chair of Destination Pembrokeshire, James Parkin.
Partneriaeth Cyrchfan Sir Benfro yn edrych tuag at ddyfodol cynaliadwy

Ar 19 Mai yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, lansiwyd adroddiad newydd a oedd yn dangos sut y gall partneriaeth Cyrchfan Sir Benfro ddal ati i hybu twristiaeth er gwaetha’r ffaith bod adnoddau’n brin.

Gyhoeddi 26/05/2015

Green Bridge of Wales
Arfordir Penfro yn ‘un o’r pum Parc Cenedlaethol gorau yn y byd’

Unwaith eto mae tirwedd Arfordir Penfro wedi dod i'r brig ymysg y gorau yn y byd, ar ôl iddo gael ei gynnwys mewn rhestr o'r pum Parc Cenedlaethol gorau ar y blaned gan awdur o’r wefan teithio moethus Condé Nast Traveller.

Gyhoeddi 21/05/2015

Join in the European Day of Parks celebrations on May 24 in the Pembrokeshire Coast National Park.
Diwrnod Ewropeaidd y Parciau 2015: Natur yw'n busnes ni

Bydd Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd Gwarchodedig o bob rhan o'r cyfandir yn dod at ei gilydd ar 24 Mai i ddathlu Diwrnod Ewropeaidd y Parciau 2015 dan y thema Natur yw'n busnes ni.

Gyhoeddi 19/05/2015

« First Previous 11 to 20 of 93 Next Last »

 Subscribe in a reader