I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Book your place on a free Castlemartin Range farmsteads tour taking place on Sunday September 4.
Cyfle i gael cipolwg ar hanes ffermydd Castellmartin

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi trefnu cyfle i'r gymuned leol gael cipolwg unigryw ar fywyd fferm yn Heldir Castellmartin ddydd Sul 4 Medi.

Gyhoeddi 24/08/2016

Peidiwch â cholli’r cyfle i weld y ‘Bardd Celtaidd’ Robin Williamson yng Nghastell Henllys

Daw cyfle i wrando ar ganeuon a straeon gan un o ffigurau chwedlonol y sîn werin Geltaidd nos Sadwrn 27 Awst ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys.

Gyhoeddi 23/08/2016

Nicola Gandy
Parc Cenedlaethol yn penodi Arweinydd newydd i’r Tîm Rheoli Datblygu

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penodi Nicola Gandy fel Arweinydd newydd i’r Tîm Rheoli Datblygu.

Gyhoeddi 23/08/2016

Taith treftadaeth filwrol Maes Tanio Manorbŷr yn cynnig mynediad prin i’r cyhoedd

Mae’r Weinyddiaeth Amddiffyn yn rhoi cyfle prin i’r cyhoedd ymweld â Maes Tanio Manorbŷr a chanfod sut y caiff hyfforddiant milwrol ei gynnal ar safle treftadaeth a chadwraeth ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 16/08/2016

Pembrokeshire Coast National Park Authority is creating a local directory to encourage people to link up with local walking groups.
Camwch i’r adwy i fod yn rhan o Gyfeiriadur Cerdded newydd Sir Benfro

Ydych chi’n trefnu teithiau cerdded i bobl yn Sir Benfro? Os felly, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn awyddus i’ch cynnwys chi mewn cyfeiriadur ar-lein o grwpiau cerdded lleol.

Gyhoeddi 10/08/2016

Julia Horton-Powdrill of Wild About Pembrokeshire was presented with the Business Making Best use of the Pembrokeshire Coast National Park Award by Park Authority Vice Chairman Mrs Gwyneth Hayward at the recent Radio Pembrokeshire Business Awards.
Wild About Pembrokeshire yn ennill gwobr busnes y Parc Cenedlaethol

Mae cwmni sy'n mynd â grwpiau ar anturiaethau chwilio am fwyd yng nghefn gwlad Sir Benfro wedi ennill gwobr Busnes sy'n manteisio i’r eithaf ar Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro yng Ngwobrau Busnes Radio Sir Benfro a gynhaliwyd yn ddiweddar.

Gyhoeddi 10/08/2016

Discover how the 186-mile Pembrokeshire Coast Path was created at the Pembrokeshire Coast National Park Stand at this year’s Pembrokeshire County Show.
Gadewch i Lwybr Arfordir Sir Benfro ysbrydoli eich antur yn Sioe’r Sir

Llwybr Arfordir Sir Benfro fydd y prif atyniad ym mhabell Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn Sioe’r Sir eleni, sy’n adrodd y stori ynglŷn â sut y cafodd y Llwybr Cenedlaethol hwn o safon fyd-eang ei greu, yn cynnwys y rhan ganolog a gymerwyd gan dractor Bristol o’r 1960au.

Gyhoeddi 10/08/2016

BAFTA award-winning filmmaker Karen Ingham’s Pembrokeshire Drover creation will be played at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre until Friday 9 September 2016.
Ffilm Pembrokeshire Drovers gan enillydd gwobr BAFTA yn dod i Oriel y Parc

Mae ffilm newydd sy’n adrodd hanes llwybr traddodiadol y porthmyn rhwng Hwlffordd a Marchnad Smithfield yn Llundain yn cael ei dangos yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 09/08/2016

Mara Freeman, Celtic author and storyteller, who is hosting a talk at Castell Henllys Iron Age Village on Wednesday 17 August
Mythau a hud ar y fwydlen mewn sgwrs yng Nghastell Henllys

Mythau a hud ar y fwydlen mewn sgwrs yng Nghastell Henllys

Gyhoeddi 08/08/2016

Awst llawn antur yng Nghastell a Melin Heli Caeriw

Mae mis Awst yn argoeli i fod yn fis prysur iawn yng Nghastell a Melin Heli Caeriw – bydd pob math o weithgareddau a digwyddiadau’n cael eu cynnal yno, gan gynnwys cynyrchiadau theatr yn yr awyr agored, Gwledd Ganoloesol a Ffair Fwyd.

Gyhoeddi 05/08/2016

« First Previous 11 to 20 of 101 Next Last »

 Subscribe in a reader