I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Best foot forward for Castell Henllys’ new Barefoot Trail in the Pembrokeshire Coast National Park.
Ewch am dro yn droednoeth at antur Oes yr Haearn yng Nghastell Henllys

Mae llwybr troednoeth newydd – un o’r cyntaf o'i fath yng Nghymru – yn rhoi cyfle i chi ddilyn ôl troed rhyfelwyr Celtaidd ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys.

Gyhoeddi 19/05/2016

Join the Paranormal Chronicles for an evening of Pembrokeshire Terror Tales at Castell Henllys Iron Age Village at 7.30pm on 18 May.
Cyfle i wrando ar straeon arswydus a hanesion goruwchnaturiol yng Nghastell Henllys

Cynhelir noswaith o straeon arswydus ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys ar 18 Mai, pan fydd yr ymchwilwyr sy’n gweithio ar wefan The Paranormal Chronicles yn cyflwyno Straeon Arswyd Sir Benfro.

Gyhoeddi 13/05/2016

PCC and PCNPA Logos
Ymgynghori ar rwymedigaethau cynllunio

Mae Cyngor Sir Penfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro'n bwriadu diweddaru rheolau cynllunio er mwyn sicrhau darparu priffyrdd, addysg, a gwasanaethau eraill hanfodol yn amserol i ateb galwadau cynyddol.

Gyhoeddi 10/05/2016

National Parks Partnership
Aelodau'r cyhoedd ym Mhrydain yn cefnogi cael cwmnïau corfforaethol yn cefnogi Parciau Cenedlaethol er mwyn diogelu cynaliadwyedd yn y dyfodol

Mae bron i hanner y bobl a gymerodd ran mewn arolwg ynghylch dyfodol Parciau Cenedlaethol y DU yn poeni y byddant yn dirywio os bydd llai o gyllid ar gael yn ystod y blynyddoedd nesaf. Mae 85% yn dweud y byddai eu barn ynghylch cwmni mawr yn gwella petai’r cwmni hwnnw’n rhoi cymorth iddynt, yn ôl arolwg gan Bartneriaethau’r Parciau Cenedlaethol.

Gyhoeddi 09/05/2016

Applications are now open for the National Park Authority’s Skills in Action traineeship scheme.
Gwnewch gais nawr ar gyfer cynllun hyfforddeiaeth Sgiliau ar Waith Awdurdod y Parc

Os hoffech chi ennill cyflog wrth i chi ddysgu sgiliau ymarferol i'ch paratoi chi ar gyfer gyrfa ym maes cadwraeth ymarferol neu reoli ystadau, gwnewch gais nawr ar gyfer cynllun hyfforddeiaeth Sgiliau ar Waith Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 09/05/2016

Walker looking at view towards Ramsey Island on St Davids Peninsula
Lles yn rhan ganolog o waith rhag-gynllunio Awdurdod y Parc

Mae lles yn un o themâu canolog Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wrth iddo gynllunio ar gyfer y dyfodol. Mae'r awdurdod newydd ddrafftio Cynllun Corfforaethol newydd ar gyfer 2016/17 a Chynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2016-2020.

Gyhoeddi 03/05/2016

Sculptor Darren Yeadon works on a standing stone
Cerrig Iachaol yng Nghastell Caeriw

Yr haf hwn, bydd waliau canoloesol Castell Caeriw yn gefnlen i gerfluniau meini hirion unigryw wedi’u cerfio o garreg las gan y cerflunydd Darren Yeadon o Ogledd Sir Benfro.

Gyhoeddi 28/04/2016

A typical long cist burial at St Patrick’s Chapel. (Photo: Dyfed Archaeological Trust)
Gweddillion dynol i’w ddadorchuddio eto ar safle capel ar y traeth

Mae disgwyl y bydd gwaith cloddio terfynol ar safle capel o'r oesoedd canol cynnar ar un o draethau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn datgelu mwy am y bobl a oedd yn byw yng Nghymru 1,000 o flynyddoedd yn ôl.

Gyhoeddi 28/04/2016

See classic cars at Carew Castle from 10am-4pm on Bank Holiday Monday 2 May.
Beth am fwynhau ceir clasurol yng Nghastell Caeriw ddydd Llun Gŵyl y Banc

Bydd Castell â hanes sy’n deillio nôl 2,000 o flynyddoedd yn cynnal rhai o’r ceir clasurol gorau o bob cwr o Dde Cymru ddydd Llun 2 Mai, a chynigir mynediad am ddim i’r rheini sy’n dod â’u hen geir eu hunain.

Gyhoeddi 28/04/2016

John E Thornes Emeritus Professor at University of Birmingham
Sgwrs gan feteorolegydd yn canolbwyntio ar awyr Constable

Roedd y peintiwr Rhamantaidd o Loegr ar ddechrau’r 19eg ganrif yn creu tirluniau a oedd yn darlunio tywydd dramatig, ac roedd yr awyr yn elfen bwysig o’i waith yn aml iawn.

Gyhoeddi 28/04/2016

« First Previous 11 to 20 of 86 Next Last »

 Subscribe in a reader