Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


National Park Authority Head of Delivery Charles Mathieson is pictured presenting the National Park Business Award to Fran Barnikel and Zoe Codd of the Pembrokeshire Beach Food Company at the Radio Pembrokeshire Business Awards. PHOTO: Pembrokeshire Photography
Pembrokeshire Beach Food Company yn ennill Gwobr Busnes Y Parc Cenedlaethol

A local company famous for serving up seaside delicacies was recognised as the business making the best use of the Pembrokeshire Coast National Park at the recent Radio Pembrokeshire Business Awards.

Gyhoeddi 17/07/2014

PCNPA Logo
Cyhoeddi lwfansau a threuliau Aelodau Awdurdod y Parc Cenedlaethol

The 18 Members of the Pembrokeshire Coast National Park Authority were paid a total of £65,903 in basic and senior salaries in the last financial year (April 1st 2013 to March 31st 2014).

Gyhoeddi 07/07/2014

Nolton Haven steps re/Files/images/News/2014articles/NoltonHavenstepsweb.jpg
Sir Benfro yn elwa o wariant ar drwsio Llwybr Arfordir Cymru

Wrth i ni dorheulo yng ngwres yr haul yn ddiweddar, mae’r atgofion am dywydd y gaeaf yn anrheithio tirlun yr arfordir yn pylu.

Gyhoeddi 07/07/2014

Excavation at Castell Henllys, 2005.
Clwb Archeolegwyr Ifanc yn ymddangos yn Sir Benfro

Os ydych chi’n gwybod am berson ifanc sy’n hoff o ddarganfod hanes trwy weithgareddau ymarferol, mae yna glwb cenedlaethol ysgogol yn cychwyn yr haf hwn sy wedi’i anelu at gael hwyl a sbarduno diddordeb mewn archeoleg.

Gyhoeddi 04/07/2014

PCNPA Logo
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn chwilio am Aelod i’r Pwyllgor Safonau

Os oes gennych ddiddordeb yng gwaith Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, efallai y bydd diddordeb gennych yn y cyfle prin hwn o wasanaethu fel aelod annibynnol ar Bwyllgor Safonau'r Awdurdod.

Gyhoeddi 03/07/2014

Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Culture and Heritage Manager, Phil Bennett with one of the aurochs horns recently found at Whitesands beach.
Mwy o ddarganfyddiadau diddorol ar draethau Arfordir Penfro

Mae mwy o ddarganfyddiadau rhyfeddol ar draethau Arfordir Penfro wedi taflu goleuni diddorol pellach ar fywyd helwyr-gasglwyr yr ardal mor bell â 10,000 o flynyddoedd yn ôl.

Gyhoeddi 30/06/2014

A replica of Dylan Thomas’s famous writing shed at Llaugharne (pictured here) will be at Oriel y Parc, St Davids, on July 5th and 6th.
Sied Ysgrifennu Symudol Dylan Thomas yn teithio pob cam i Oriel y Parc

Cewch gyfle i gael cipolwg ar orffennol bardd o fri yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi, pan fydd Sied Ysgrifennu Symudol Dylan Thomas yn dod i’r ddinas ar Ddydd Sadwrn, 5 Gorffennaf a Dydd Sul, 6 Gorffennaf.

Gyhoeddi 23/06/2014

National Park North West Area Ranger Ian Meopham with the otter spotting map and log book at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids.
Achosion o weld dyfrgwn ar Arfordir Penfro yn mynd heibio’r 100

Cafwyd ymateb eithriadol i sbotwyr dyfrgwn ar Arfordir Penfro, gyda dros 100 yn cael eu gweld a’u cofnodi yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi hyd yma.

Gyhoeddi 16/06/2014

PCNPA Logo
Adroddiad y Swyddfa Archwilio yn nodi cynnydd positif i Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi gwneud cynnydd da wrth sicrhau gwelliannau mewn meysydd o flaenoriaeth uchel, yn ôl yr Adroddiad Gwelliant Blynyddol gan Swyddfa Archwilio Cymru.

Gyhoeddi 13/06/2014

Cyfarfod Agored Bwrdd yr Ymddiriedolwyr - Amgueddfa Cymru yn Oriel y Parc, Tyddewi

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd sydd â diddordeb yng ngwaith Amgueddfa Cymru i fynychu cyfarfod chwarterol Bwrdd yr Amgueddfa yn yr Ystafell Ddarganfod yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi, Sir Benfro am 10.15am-1pm ar ddydd Iau 19 Mehefin 2014.

Gyhoeddi 12/06/2014

« First Previous 11 to 20 of 91 Next Last »

 Subscribe in a reader