I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Clare Woods, Dead Spring (2011) part of the Clare Woods: A Tree A Rock A Cloud exhibition at Oriel y Parc © Clare Woods.
Arddangosfa deithiol Clare Woods yn ymweld ag Oriel y Parc

O ddydd Sadwrn 5 Rhagfyr ymlaen, bydd gwaith newydd arwyddocaol gan yr artist enwog Clare Woods yn cael ei arddangos yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi fel rhan o arddangosfa sydd wedi cael ei chreu ar y cyd ag Amgueddfa Cymru, Oriel Davies a’r curadur annibynnol Mandy Fowler.

Gyhoeddi 25/11/2015

Dr Dyfed Elis-Gruffydd was the winner of National Park Authority’s Shwmae Sir Benfro Award.
Dr Dyfed Elis-Gruffydd yn cipio Gwobr Shwmae Sir Benfro y Parc Cenedlaethol

Roedd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ddau reswm i ddathlu yng Ngwobrau Shwmae Sir Benfro yn ddiweddar, gan yr oedd yn noddi un wobr a bod un o'i aelodau staff wedi enwebu ar gyfer wobr arall.

Gyhoeddi 20/11/2015

Castell Henllys, Oriel y Parc and Carew Castle will all be hosting special festive events this year.
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cynnal tair ffair Nadolig eleni

Cymerwch seibiant o fwrlwm y stryd fawr a chefnogi busnesau lleol yn ystod tymor y Nadolig drwy ymuno ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro am dri digwyddiad siopa arbennig.

Gyhoeddi 20/11/2015

The new West Wales Natural Health Services Network was launched recently.
Lansio Rhwydwaith Gwasanaethau Iechyd Naturiol Gorllewin Cymru

Cyfarfu Rhwydwaith Gwasanaethau Iechyd Naturiol Gorllewin Cymru am y tro cyntaf ddydd Iau 15 Hydref yn Fferm Ofal Clynfyw ym Moncath.

Gyhoeddi 13/11/2015

Galwch draw i Oriel y Parc ar gyfer y digwyddiad siopa sydyn cyn y Nadolig

Dangoswch eich cefnogaeth i fusnesau lleol a bachwch fargeinion Nadoligaidd mewn digwyddiad siopa arbennig gyda'r nos yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi rhwng 5pm ac 8pm nos Wener 20 Tachwedd.

Gyhoeddi 13/11/2015

The five Skills in Action trainees are pictured with National Park Authority Ranger Hayley Barrett and Skills in Action Co-ordinator Tom Iggleden.
Cynllun Sgiliau ar Waith yn croesawu pum hyfforddai newydd

Mae'r ail griw o hyfforddeion sy'n cymryd rhan yn y prosiect Sgiliau ar Waith i ddysgu sgiliau ymarferol gydag Awdurdod Parc Arfordir Penfro wedi cychwyn yn ddiweddar ar eu cwrs 12 mis.

Gyhoeddi 09/11/2015

Robin Heath will present an illustrated talk on Prehistoric Surveying at Castell Henllys Iron Age Village on 18 November.
Dewch i Gastell Henllys i ddysgu mwy am ddulliau Cynhanes o Arolygu Tirwedd

Pam y cafodd cynifer o strwythurau carreg enfawr, fel y rheini a welir ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, eu codi ar draws tirweddau hynafol a sanctaidd y byd?

Gyhoeddi 05/11/2015

Andreas Holz (Alfred Toepfer Foundation), Ignace Schops (EUROPARC President), ecologist Jane Hodges MBE and Ansgar Wimmer (ATF) at the recent EUROPARC2015 conference in Regensburg, Germany.
Ecolegydd enwog yn ennill gwobr o fri

Mae’r Ecolegydd, Jane Hodges MBE, sydd wedi ymddeol yn ddiweddar o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cael cydnabyddiaeth am ei gwaith gydag Awdurdod y Parc Cenedlaethol ac am ei chyfraniad i gadwraeth natur.

Gyhoeddi 05/11/2015

 Strategic Advisors are being sought to help shape the creation of a new streamlined lead organisation for tourism in Pembrokeshire.
A allwch chi helpu i ffurfio dyfodol twristiaeth yn Sir Benfro?

A oes gennych chi’r sgiliau a’r profiad masnachol a allai helpu i greu cwmni marchnata dielw i hyrwyddo

Gyhoeddi 23/10/2015

A group of tourism experts from the Lofoten Islands in Norway recently visited Pembrokeshire to find out how destination management and marketing is delivered in Pembrokeshire.
Cyrchfan Sir Benfro'n croesawu ymwelwyr o Norwy

Daeth grŵp o arbenigwyr twristiaeth o Ynysoedd Lofoten, Norwy i Sir Benfro yn ddiweddar i ddarganfod sut mae gwaith marchnata a rheoli cyrchfannau'n mynd rhagddo yn Sir Benfro.

Gyhoeddi 20/10/2015

« First Previous 11 to 20 of 84 Next Last »

 Subscribe in a reader