Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Cardigan Castle
Cyflwyniad unwaith-yn-unig i ddatgelu cyfrinachau cudd Castell Aberteifi

Ers dros 900 mlynedd, mae Castell Aberteifi wedi dominyddu hanes y dref y bu unwaith yn ei hamddiffyn. Nawr, gyda’r castell yn paratoi i ailagor ei byrth y flwyddyn nesaf, fe fydd yr hanesydd lleol, Glen Johnson, yn rhoi cyflwyniad unwaith-yn-unig ar hanes y castell, gyda rhai elfennau yn cael eu cyflwyno i gynulleidfa gyhoeddus am y tro cyntaf erioed.

Gyhoeddi 07/10/2014

Peeping Puffin © Heather Bennett
Dadorchuddio ffotograffau o bedwar ban byd yn arddangosfa Oriel y Parc

Fe fydd ffotograffydd o Sir Benfro, sydd wedi teithio i leoliadau ym mhedwar ban byd, yn arddangos ei phrintiau ffotograffig yn y Tŵr a’r Caffi yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi o 4 Hydref.

Gyhoeddi 06/10/2014

John Dillwyn Llewelyn, Dunraven Castle, c.1854 © National Museum of Wales.
Ffotograffau hanesyddol yn ffocws arddangosfa ddiweddara Oriel y Parc

Camwch yn ôl i’r gorffennol yr hydref hwn yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi gyda chasgliadau ffotograffau hanesyddol Amgueddfa Cymru - National Museum Wales.

Gyhoeddi 06/10/2014

Management Plan cover
Y cyfle olaf i gynnig eich barn ynglŷn â thirwedd y Parc

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn annog pobol i beidio â cholli’r cyfle i roi sylwadau ynglŷn â rheolaeth tirwedd y Parc Cenedlaethol yn y dyfodol.

Gyhoeddi 29/09/2014

Celebrations on the sand: Mosaic project participants were joined for beach games by Pembrokeshire Coast National Park Authority Discovery Ranger Mark Bond.
Prosiect Mosaic yn dod â chymuned byd eang i’r Parc Cenedlaethol Arfordirol

Dathlwyd prosiect sy’n annog pobol o gymunedau pobol ddu a lleiafrifoedd ethnig Cymru i ymweld â Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyda phenwythnos llawn o weithgareddau yn cynnwys arforgampau, sbotio morloi a theithiau cerdded yn y goedwig.

Gyhoeddi 25/09/2014

Apple pressing days will be held by the Pembrokeshire Coast National Park Authority as part of its Heritage Orchards Project.
Hen goed ffrwythau yn fater sy’n gwasgu ar y Parc Cenedlaethol

Ydy’ch coed afalau yn profi’n fwy ffrwythlon na’r hyn y gallwch chi ymdopi ag ef? Os oes gennych chi afalau dros ben yr hydref hwn, gall Parcmyn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro eich helpu i’w troi’n sudd blasus.

Gyhoeddi 24/09/2014

PCNPA Logo
Perchennog eiddo yn dysgu am y risg o dorri deddf cynllunio

Mae cynllunwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn atgoffa perchnogion eiddo o bwysigrwydd cydymffurfio â deddf cynllunio, ar ôl i ddyn o Fynachlogddu gael gorchymyn i dalu mwy na £5,500 mewn dirwyon a chostau ar ôl gwrthod ateb cwestiynau ynglŷn â datblygiad anawdurdodedig ar ei dir.

Gyhoeddi 22/09/2014

Poppit Marsh Path with volunteers
Cors Poppit – o goedwig yn blith draphlith o falsam i lwybr mynediad-i-bawb

Mae byd bendigedig o fywyd gwyllt wedi agor i blant ag anableddau yng Nghors Poppit, wedi i grŵp o wirfoddolwyr ymuno gyda Pharcmyn a Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i greu llwybr ag arno arwyneb.

Gyhoeddi 22/09/2014

Last chance to comment on new affordable housing guidance
Cyfle olaf i gynnig sylwadau ar y canllawiau newydd ar dai fforddiadwy

Mae perchnogion tir a’r rheiny fydd efallai am brynu tai, ymhlith y rheiny sy’n cael eu hannog i gynnig sylwadau ar ganllawiau newydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar dai fforddiadwy, wrth i’r dyddiad cau ar gyfer derbyn sylwadau, sef 26 Medi, agosáu.

Gyhoeddi 12/09/2014

Heather Nixon will be the latest Artist in Residence at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre, from September 15th to January 31st 2015.
Oriel y Parc yn croesawu Heather Nixon fel yr Artist Preswyl nesaf

Artist y mae ei gyrfa wedi ei thywys o’i gwreiddiau Gogleddol, i dreulio amser yn y Dwyrain Agos ac yng Nghymru, fydd yr Artist Preswyl nesaf yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 12/09/2014

« First Previous 11 to 20 of 96 Next Last »

 Subscribe in a reader