I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


St Davids Airfield
Mwynhewch ‘baradwys betalog’ Sir Benfro ar Ddiwrnod Cenedlaethol y Dolydd

Cymerwch y cyfle i archwilio a dysgu am un o gynefinoedd mwyaf arbennig Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar ddydd Sadwrn, 1 Gorffennaf, sef Diwrnod Cenedlaethol y Dolydd.

Gyhoeddi 27/06/2017

Castell Henllys Iron Age Village achieved the 2017 TripAdvisor Certificate of Excellence alongside Carew Castle, Oriel y Parc, the Pembrokeshire Coast Path and the Pembrokeshire Coast National Park itself.​
Cydnabod rhagoriaeth atyniadau’r Parc Cenedlaethol

Newyddion da i ymwelwyr Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yr haf hwn – mae pob un o’i atyniadau sydd wedi'u rhestru ar wefan deithio TripAdvisor wedi cael y Dystysgrif Rhagoriaeth anrhydeddus.

Gyhoeddi 26/06/2017

Children enjoyed a variety of different activities.
Dathlu dysgu yn yr awyr agored!

Daeth ysgolion ledled Sir Benfro ynghyd yn Orielton Field Studies Centre i ddathlu'r awyr agored yn fan dysgu.

Gyhoeddi 22/06/2017

Outgoing National Park Authority Chairman Cllr Mike James is pictured with newly appointed Chair, Mrs Gwyneth Hayward, Vice Chairman, Mr Ted Sangster and National Park Authority Chief Executive Tegryn Jones.
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ethol Cadeirydd newydd

Yn ddiweddar, y mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro wedi penodi ei Gadeirydd newydd. Mae Mrs Gwyneth Hayward, sy’n Gadeirydd benywaidd cyntaf yr Awdurdod, yn cymryd yr awenau gan y Cynghorydd Mike James sydd wedi bod yn y swyddogaeth ers 2013.

Gyhoeddi 21/06/2017

Steven Jones is the Pembrokeshire Coast National Park Authority’s new Operations Manager.
Rheolwr Gweithrediadau Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ymgymryd â rôl newydd

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penodi Rheolwr Gweithrediadau i gyflawni a gweithredu gwaith rheoli tir, mynediad ac eiddo yr Awdurdod.

Gyhoeddi 20/06/2017

PCNPA Logo
Cyhoeddi lwfansau a threuliau Aelodau Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Derbyniodd 18 Aelod Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyfanswm o £78,945 mewn cyflogau sylfaenol ac uwch yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf (1 Ebrill 2016 hyd at 31 Mawrth 2017).

Gyhoeddi 15/06/2017

Owen Jenner, Tenby and Saundersfoot Summer Ranger
Parcmon Haf Dinbych-y-pysgod a Saundersfoot ar grwydr dros yr haf

Bydd gan ymwelwyr a phobl leol yn ardal Dinbych-y-pysgod a Saundersfoot ganolfan wybodaeth symudol newydd yr haf hwn, a hynny ar ffurf Parcmon Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 12/06/2017

A team of archaeologists is taking part in a unique excavation on the site of the former Cook’s House roundhouse at Castell Henllys Iron Age Village.
Cloddfa unigryw ar gyfer safle tŷ crwn Castell Henllys

Mae archaeolegwyr a myfyrwyr yn gobeithio dysgu mwy am dai crwn yr Oes Haearn yn ystod cloddfa unigryw ar safle strwythur a safai ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys am fwy na thri degawd.

Gyhoeddi 12/06/2017

Carew Castle and Tidal Mill scooped the Best Day Out/Attraction in the Dog Friendly Pembrokeshire Tourism Awards
Caeriw yn dathlu ennill gwobr ‘Addas i Gŵn’

Caeriw yn dathlu ennill gwobr ‘Addas i Gŵn’

Gyhoeddi 26/05/2017

Authority appeals for dogs to be kept on lead on Coast Path.
Apêl gan Awdurdod y Parc i bobl sy’n cerdded eu cŵn ar Lwybr yr Arfordir

Yn dilyn nifer o ddigwyddiadau diweddar, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn apelio ar bobl sy'n cerdded eu cŵn i gadw rheolaeth ar eu hanifeiliaid anwes pan fyddant allan yng nghefn gwlad ac ar Lwybr Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 22/05/2017

« First Previous 11 to 20 of 91 Next Last »

 Subscribe in a reader