Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


The Authority’s Communications and Marketing team pictured with the award-winning retro billboards and the 2014 edition of Coast to Coast.
Tîm y Parc Cenedlaethol ar y rhestr fer am ddwy wobr CC clodfawr

Bydd Tîm Cysylltiadau a Marchnata Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn fuan iawn yn mynd benben â phrif dimoedd cysylltiadau cyhoeddus yng Nghymru, gan eu bod ar restr fer dwy Wobr PRide Sefydliad Cysylltiadau Cyhoeddus Siartredig Cymru (CIPR).

Gyhoeddi 02/09/2014

Daisy Hughes recently took over as manager of Carew Castle and Tidal Mill, which is managed by the Pembrokeshire Coast National Park Authority.
Croesawu Wyneb Newydd i Gastell Caeriw

Mae Castell Caeriw’n ymfalchïo mewn hanes hudolus o 2,000 o flynyddoedd, ac yntau wedi bod yn gartref i dywysogesau, dugiaid a marchogion ers yr 11eg Ganrif; a nawr mae yna enw newydd wrth y llyw yn yr atyniad poblogaidd i ymwelwyr a reolir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 02/09/2014

Hungarian national park rangers visit Pembrokeshire National Park
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn denu cadwraethwr buddugoliaethus

Enillodd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ffan newydd yn ddiweddar, pan fu enillydd cystadleuaeth Parcmon Iau Hwngari ar ymweliad fel rhan o’i gwobr.

Gyhoeddi 29/08/2014

Giving passengers a glimpse of Pembrokeshire: National Park Authority Chairman Cllr Mike James presents Princess Cruise Capt Rikard Lorentzen with set of retro posters promoting the Pembrokeshire Coast National Park.
Posteri’r Parc Cenedlaethol ar long i lannau pell

Cyn hir, fe fydd posteri retro Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, sydd wedi ennill gwobrau arobryn, yn ymddangos ar fwrdd llongau mordaith wedi iddynt gael eu cyflwyno i Gapten un o longau Princess Cruise Lines a oedd yn ymweld â Phorthladd Aberdaugleddau.

Gyhoeddi 19/08/2014

Parhau gyda digwyddiadau dathlu canmlwyddiant Dylan Thomas yn Nhyddewi

Fe fydd triawd o ddigwyddiadau ar thema Dylan Thomas yn cael eu cynnal yn Nhyddewi dros y misoedd nesaf, wrth i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac Amgueddfa Cymru barhau i ddathlu can mlynedd ers genedigaeth y bardd arbennig hwn o Gymru.

Gyhoeddi 19/08/2014

Discover more about the breathtaking Pembrokeshire Coast National Park and have your say on its future at the Park Authority’s County Show stand.
Cyfle i ddweud eich dweud gydag Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn Sioe’r Sir eleni

Dyma’ch cyfle chi i adael eich marc ar Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn Sioe Sir Benfro eleni. Ar gornel y Brif Rodfa a Rhodfa’r Band, fe welwch chi babell y Parc Cenedlaethol, sy’n llawn dop o weithgareddau a’r cyfle i chi gael dweud eich dweud ar ddyfodol unig Barc Cenedlaethol arfordirol y Deyrnas Unedig.

Gyhoeddi 08/08/2014

The Pembrokeshire Coast National Park Authority would like people’s opinions on the future management of the National Park landscape.
Yn eisiau; eich barn am dirwedd y Parc

Hoffai Awdurdod y Parc Cenedlaethol gael barn pobol ynglŷn â rheoli tirwedd y Parc Cenedlaethol yn y dyfodol.

Gyhoeddi 06/08/2014

Children from the Spark! project helping to keep the Pembrokeshire Coast National Park special
Prosiect Sparc yn cyflwyno pobl ifanc i’r Parc Cenedlaethol

Datrys problemau, adeiladau cysgodfannau ac archwilio pyllau dŵr... dim ond rhan o waith y dydd i grŵp o bobl ifanc ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ddiweddar.

Gyhoeddi 06/08/2014

Out There 2014 activity booklet cover
Ewch Mas Draw a dewch i adnabod eich Parc Cenedlaethol yn 2014

Gwahoddir chi i fynd Mas Draw i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn 2014 er mwyn gwneud y gorau o’r cynigion ffantastig a gynigir.

Gyhoeddi 28/07/2014

National Parks Week - Freshwater West
Gwnewch y gorau o Arfordir Penfro yn ystod wythnos Parciau Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn annog pobol i wneud y gorau o’r awyr agored godidog yn ystod Wythnos Parciau Cenedlaethol (Gorffennaf 28ain i Awst 3ydd) wrth i’r wlad baratoi ar gyfer y dathliad blynyddol o fannau i enaid gael llonydd ym Mhrydain.

Gyhoeddi 25/07/2014

« First Previous 11 to 20 of 96 Next Last »

 Subscribe in a reader