Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Mark and Karen Owen of the Wickedly Welsh Chocolate Company are pictured receiving their award for Most Exciting New Business, which was sponsored by Pembrokeshire Coast National Park Authority. CREDIT: Eiphoto.
Buddugoliaeth yn felys i gwmni siocled yng Ngwobrau Twristiaeth Sir Benfro

Yn ddiweddar cafodd cwmni siocled teuluol o Hwlffordd flas ar lwyddiant yng Ngwobrau Twristiaeth Sir Benfro mewn categori a noddwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 04/11/2014

Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Communications and Marketing Team scooped two prestigious Chartered Institute of Public Relations (CIPR) Cymru Wales PRide Gold Awards at a recent ceremony held in Cardiff.
Tîm y Parc Cenedlaethol yn cipio dwy Wobr a chwenychir yng nghystadleuaeth PRide CIPR

Enillodd Tîm Cysylltiadau a Marchnata Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ddwy wobr Aur glodfawr PRide Sefydliad Cysylltiadau Cyhoeddus Siartredig Cymru (CIPR) mewn seremoni a gynhaliwyd yng Nghaerdydd yn ddiweddar.

Gyhoeddi 03/11/2014

Helen Smith’s photograph of her family on the beach at Freshwater East scooped the luxury stay as part of the National Park Authority’s #ParkLife competition.
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cyhoeddi enillydd cystadleuaeth #ParcByw

Mae un enillydd lwcus wedi ennill pecyn gwobr ffantastig wrth gymryd rhan yng nghystadleuaeth #ParcByw Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 28/10/2014

Get creative at Oriel y Parc this half term.
Hanner Tymor a Hwyl Nos Galan Gaeaf ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Cyfarchwch yr ysbrydion sy’n crwydro bryngaer o’r Oes Haearn, ewch ar daith fwganllyd fin nos o gwmpas castell sy’n ddigon i godi ofn arnoch neu crëwch eich gwaith celf Nos Galan Gaeaf personol gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Penfro yr hanner tymor hwn.

Gyhoeddi 15/10/2014

A bilingual festival to celebrate the life of a Pembrokeshire poet with a lasting link to Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre will be held in St Davids on October 17th and 18th 2014.
Gŵyl Jâms Niclas i ddathlu bywyd y bardd o Dyddewi

Cynhelir gŵyl ddwyieithog i ddathlu bywyd bardd o Sir Benfro sydd â chyswllt parhaol ag Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, a hynny yn Nhyddewi ar Hydref 17eg a 18fed 2014.

Gyhoeddi 14/10/2014

Pembrokeshire Coast National Park Authority is inviting comments on its plans to conserve the built heritage of Britain’s smallest city.
Sylwadau ar y cynlluniau i gadw treftadaeth adeiledig Tyddewi

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn gwahodd sylwadau ynglŷn â’i gynlluniau i gadw treftadaeth adeiledig dinas leiaf Prydain.

Gyhoeddi 14/10/2014

The National Park Authority be holding five community consultation events across Pembrokeshire during the week commencing October 20th.
Mynnwch ddweud eich dweud ynglŷn â digwyddiadau galw heibio'r Parc Cenedlaethol

Anogir aelodau’r cyhoedd i fynychu nifer o ddigwyddiadau ymgynghori cymunedol i drafod blaenoriaethau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i’r dyfodol.

Gyhoeddi 10/10/2014

Cardigan Castle
Cyflwyniad unwaith-yn-unig i ddatgelu cyfrinachau cudd Castell Aberteifi

Ers dros 900 mlynedd, mae Castell Aberteifi wedi dominyddu hanes y dref y bu unwaith yn ei hamddiffyn. Nawr, gyda’r castell yn paratoi i ailagor ei byrth y flwyddyn nesaf, fe fydd yr hanesydd lleol, Glen Johnson, yn rhoi cyflwyniad unwaith-yn-unig ar hanes y castell, gyda rhai elfennau yn cael eu cyflwyno i gynulleidfa gyhoeddus am y tro cyntaf erioed.

Gyhoeddi 07/10/2014

Peeping Puffin © Heather Bennett
Dadorchuddio ffotograffau o bedwar ban byd yn arddangosfa Oriel y Parc

Fe fydd ffotograffydd o Sir Benfro, sydd wedi teithio i leoliadau ym mhedwar ban byd, yn arddangos ei phrintiau ffotograffig yn y Tŵr a’r Caffi yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi o 4 Hydref.

Gyhoeddi 06/10/2014

John Dillwyn Llewelyn, Dunraven Castle, c.1854 © National Museum of Wales.
Ffotograffau hanesyddol yn ffocws arddangosfa ddiweddara Oriel y Parc

Camwch yn ôl i’r gorffennol yr hydref hwn yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi gyda chasgliadau ffotograffau hanesyddol Amgueddfa Cymru - National Museum Wales.

Gyhoeddi 06/10/2014

« First Previous 11 to 20 of 100 Next Last »

 Subscribe in a reader