I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Diwylliant

Diwylliant

Yma yn Sir Benfro mae yna ddiwylliant amrywiol a chyfoethog a luniwyd dros y canrifoedd gan don ar ôl ton o oresgynwyr ac anheddwyr.

Manorbier Castle

Cyn y Goncwest Normanaidd, roedd yr ardal gyfan yn siarad Cymraeg ac yn cael ei rheoli gan benaethiaid Celtaidd.  Darparwyd yr adloniant gan feirdd a deithiai o lys i lys yn adrodd chwedlau. Casglwyd y chwedlau hyn at ei gilydd yn ddiweddarach fel "Y Mabinogi".

Yn ystod "Oes y Saint" roedd y sir yn gartref i nifer o ffigurau Cristnogol pwysig, a'r mwyaf nodedig o'u plith oedd Dewi Sant, a ddaeth yn nawdd sant Cymru.  Ar ôl ei farwolaeth, fe ddenai ei gysegr bererinion o bedwar ban byd ac, yn y ddiweddarach, daeth yn safle i Eglwys Gadeiriol Tyddewi.

Creodd y Goncwest Normanaidd rhaniad yn y sir sy'n dal i fodoli heddiw.  Gyrrwyd y siaradwyr Cymraeg brodorol i ardaloedd gwylltach y gogledd, tra bod y de wedi'i ailboblogi gan anheddwyr o Fflandrys a Wessex.   Adwaenwyd De Sir Benfro fel "Lloegr Fach", tra daeth ardal fwy gwledig gogledd y sir yn gadarnle i'r iaith Gymraeg ac i ddiwylliant Cymreig.