I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

 

Oriel y Parc

Mae Oriel y Parc yn cynnwys Canolfan Groeso, Stiwdio Artist Preswyl ac Ystafell Ddarganfod sy’n cynnal gweithgareddau celf a natur hwylus i’r teulu, a Thŵr sy’n cynnal arddangosfeydd celf lleol a dosbarthiadau wedi’u trefnu gan y gymuned a chaffi.

Mae yno hefyd Oriel Ddosbarth A, sydd yn aml yn cynnwys
gwaith gan Graham Sutherland a adawodd gasgliad o’i waith i Sir Benfro.

Hud ar Ddyfed: Chwedloniaeth Sir Benfro

8 Ebrill 2017 – 17 Medi 2017

© Amgueddfa Cymru


    Partner Amgueddfa Cymru

Fe fydd y ganolfan ymwelwyr ac addysg yn eich helpu i ddarganfod tirweddau amrywiol a heriol Sir Benfro. Mae’r oriel yn arddangos dehongliadau artistiaid o’r dirwedd, o gasgliad celf a hynafiaethau helaeth Amgueddfa Cymru.

Arlunydd Preswyl

 

Penny D. Jones a Gemma Green-Hope

Teimlo Llais

23 Mehefin - 10 Gorffenaf

 

Collectorplan Logo


Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc
Tyddewi
Sir Benfro
SA62 6NW

Ffôn: (01437) 720 392 
gwybodaeth@orielyparc.co.uk

Amserau agor

Mawrth i Hydref

Canolfan Ymwelwyr 9.30yb – 5yp bob dydd


Oriel 10yb – 4yp bob dydd

Caffi 9.30yb – 5yp
(Brecwast 9.45yb – 11.45yb, cinio 12yp – 3yp, te prynhawn 3yp &ndash 4.30yp)

Tachwedd i Chwefror

Canolfan Ymwelwyr 10yb – 4.30yp bob dydd


Oriel 10yb &ndash 4yp bob dydd

Caffi 10yb – 4.30yp
(Brecwast 10yb – 11.45yb, cinio 12yp – 3yp, te prynhawn 3yp – 4.30yp)
 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sy’n berchen ar Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi, ac yn ei rheoli, mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru.

Mae’r atyniad, a agorwyd yn 2008, yn oriel rad ac am ddim, sydd gyda’r gorau yn y byd, ac yn arddangos dehongliadau artistiaid o’r dirwedd, o gasgliad helaeth Amgueddfa Cymru.

Dilynwch ni...